Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Julemanden kan undgå stress ved at nytænke børns julegaver

22. dec 2017 -
6 min læsetid
This describes the image
Foto:

De fleste voksne er nok af den overbevisning, at julemanden ikke eksisterer. Alligevel har der i over 25 år floreret et regnestykke, der konkluderer, at julemanden ikke har en kinamands chance for at nå rundt til alle børn i verden. Regnestykket optræder tilsyneladende første gang i det amerikanske magasin Spy i 1991, mens den ældste danske version, vi har fundet frem til, er et debatindlæg i fagbladet Ingeniøren i 1998.

Læser man de to regnestykker, er ordlyden på mange punkter identisk. Dog er det ikke helt de samme tal, der bruges. I Ingeniøren lyder konklusionen i regnestykket, at julemanden skal nå 967,7 husstande per sekund, hvis han skal forbi alle artige børn i verden juleaften. Siden da har det tal spredt sig rundt flere steder nettet.

Der er sket meget med befolkningstilvæksten siden 1991, så de gamle regnestykker kan jo ikke blive ved med at passe. Tal fra FN viser, at der i 1991 var 5,4 milliarder mennesker på jorden, hvilket i 1998 var steget til 5,9 milliarder. Det seneste tal fra 2015 viser, at verdensbefolkningen er på 7,5 milliarder. Så hvad mon stigningen i antallet af mennesker på jorden har fået for julemandens pakkeuddeling den 24. december?

"Der er meget, der taler imod, at julemanden kan nå alle børn den 24. december. I den klassiske julefortælling, kan det ikke lade sig gøre, at alle husstande får besøg," lyder den ikke overraskende konklusion fra lektor i fysik ved Aarhus Universitet, Helge Knudsen.

Han peger dog på, at det faktisk alligevel godt kan lade sig gøre. Det kræver bare lidt kreativ og digital tænkning. Men lad os først se, om vi ikke kan komme med et bud på, hvor stresset julemanden har grund til at være her over 25 år efter det første regnestykke.

Kommer julemanden kun forbi de kristne børn?

Julen i sin nuværende form er en kristen tradition, og derfor tager regnestykket også udgangspunkt i, at julemanden kun besøger kristne børn - her defineret som personer under 18 år. Men at finde frem til, hvor mange kristne børn, der findes over hele verden, er faktisk ikke lige til.

"Nej, jeg kender faktisk ikke nogen, der har lavet den type opgørelse. Og derfor bliver det jo ret spekulativt," forklarer Brian Arly Jacobsen, der er lektor i religionssociologi ved Københavns Universitet.

Dertil kommer, at familier af anden trosretning har valgt at tage juletraditionen til sig, og derfor bør disse børn selvfølgelig også få en gave af julemanden den 24. december. Men der findes heller ingen undersøgelser, der giver indblik i, hvor bredt juletraditionen når ud over de kristne familier.

"Nej, det har man ikke. Det er svært at lave den slags undersøgelser, fordi du skal ud og lave nogle meget store undersøgelser, for at kunne sige noget præcist om det," lyder det fra Brian Arly Jacobsen.

Så skal der laves et regnestykke for, hvor mange husstande julemanden i dag skal besøge, bliver det med mange forbehold. Men lad os gøre et forsøg.

Julemanden har fået mere travlt

I regnestykkerne fra 1991 og 1998 er det ikke muligt at se, hvor tallene stammer fra. Regnestykkerne tager blot udgangspunkt i, at der lever cirka 2 milliarder personer under 18 år på verdensplan. Dertil kommer, at julemanden ikke skal besøge børn fra andre religioner, hvilket alt i alt giver 378 millioner børn.

For at have sammenlignelige tal fra samme år, tager vi udgangspunkt i tal fra 2015. Og hold nu tungen lige i munden. I det år var der 7,5 milliarder mennesker på jorden, mens 2,3 milliarder af dem var kristne, og dermed udgør de 31,5 procent af verdensbefolkningen. I 2015 var der ifølge UNICEF 2,2 milliarder unge under 18 år, og tager vi det udgangspunkt, at kristne under 18 år også udgør 31,5 procent af alle unge under 18 år, så bliver det 724.5 millioner kristne unge i verden.

Dette tal skal vi så have renset for søskende, der bor på samme adresse, som julemanden derfor kan aflevere flere pakker hos. Både i regnestykket fra 1991 og 1998 bliver det oplyst, at verdensgennemsnittet for børn per husstand er 3,5, og derfor skal julemanden forbi 108 millioner husstande, hvis mindst ét barn i hver husstand har været artig.

Det er ikke lykkes at finde tal på, hvor mange børn på der gennemsnitligt er per husstand i verden. Til gengæld findes der en undersøgelse fra 2015, lavet af den amerikanske tænketank Pew Research Center, der viser, at kristne kvinder i gennemsnit får 2,7 børn. Bruger vi det tal i stedet for det gennemsnitlige antal børn per hustand, bliver det til 268.333.333 husstande, som julemanden skal lægge vejen forbi.

Derudover er det ikke i alle kristne lande, man holder jul den 24. december, men i de gamle regnestykker tages der udgangspunkt i, at alle børn får gaverne denne dag. På grund af tidszoner og jordens rotation har julemanden dermed 31 timer til at nå kloden rundt. Det kræver dog, at julemanden tænker sig om og rejser fra øst mod vest.

Dermed kan vi nu slå fast, at julemanden på de 31 timer skal besøge 2.404,4 hjem per sekund. En præstation, der lyder mildt sagt usandsynlig.

Julemanden kan tage mange former

Helge Knudsen, lektor i fysik ved Aarhus Universitet, bekræfter over for TjekDet, at der som sådan ikke er noget galt med vores regnestykke, hvis man ser bort fra usikkerheden i de tal, der bruges.

"Regnestykket er som sådan okay, men der er selvfølgelig tekniske problemer, som for eksempel at han ville blive kvast af den acceleration, som ville være nødvendig for at nå rundt (til 2.404 husstande per sekund, red.) den 24. december," forklarer han.

Helge Knudsen giver alligevel et bud på, hvordan julemanden vil kunne nå det og glæde alle børn.

"Der er ikke nogle fysiske love, der forhindrer, at han kan nå rundt til alle. Han skal for eksempel ikke bevæge sig hurtigere end lysets hastighed. En julemand kan du måske definere, som du vil. Han vil kunne tage mange former. Han kunne jo være en email med en kode til en gave, og så vil den jo kunne blive sendt til alle husstande, og på den måde nå ud til børnene," siger han til TjekDet.

Så hvis dit barn med stor skuffelse ikke finder en pakke under juletræet i år, så ligger den måske i den digitale indbakke.

Artiklen er produceret af Mandag Morgen for TjekDet
Opdateret 12. aug 2020