Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Ekstra arbejdspladser i Alternativets drømmelandbrug er “fantasiforestillinger”

Faktatjek 3. dec 2020  -  4 min læsetid
Tjekdet
Franciska Rosenkilde mener, at det vil skabe flere arbejdspladser at lægge landbruget om til planter og økologi. Forskere afviser. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
  • Et rent plantebaseret økolandbrug vil give flere arbejdspladser, siger Franciska Rosenkilde, kulturborgmester i København for Alternativet

  • Men forskere siger, at borgmesterens løsning på beskæftigelsen i landbruget ikke hører hjemme i den virkelige verden

Franciska Rosenkilde, kulturborgmester i Københavns Kommune for Alternativet, afviser bekymringen for, at en bæredygtig omlægning af dansk landbrug kan koste arbejdspladser.

I tv-programmet Debatten på DR2 kommer hun nemlig med en opskrift på flere arbejdspladser i landbruget: Sløjf den konventionelle svineproduktion og dyrk i stedet kun økologiske grøntsager. 

“Et grønt plantebaseret økologisk landbrug vil beskæftige flere mennesker, end svinelandbruget gør i dag. Så derfor er det ikke et spørgsmål om at have færre arbejdspladser, for det vil faktisk (give, red.) flere arbejdspladser, hvis vi laver det mere plantebaseret og økologisk, for det kræver simpelthen flere hænder,” siger Franciska Rosenkilde, der også er kandidat til posten som politisk leder i Alternativet.

Men forskere afviser over for TjekDet, at der er flere arbejdspladser i vente ved kun at have grøntsagsdyrkende økolandbrug i Danmark. Og Franciska Rosenkilde kan ikke dokumentere sin påstand.

Økologi er også stort

TjekDet har spurgt Alternativet, hvilken viden Franciska Rosenkilde bygger sine ekstra arbejdspladser på.

Partiets presseafdeling svarer, at der i dag arbejder langt færre personer i det danske landbrug, end der gjorde omkring Anden Verdenskrig. Så hvis man i stedet indretter landbruget som i gamle dage med små landbrug og mange landmænd, vil det skabe flere arbejdspladser:

“Vi mener derfor, der er belæg for at sige, at der er en sammenhæng mellem, at få, meget store bedrifter giver færre arbejdspladser, og flere, mindre og økologiske landbrug, baseret på planteproduktion til konsum, vil give flere arbejdspladser,” skriver partiet.

Men Alex Dubgaard, fødevareøkonom og lektor emeritus på Københavns Universitet, afviser uden tøven Alternativets forestilling.

For det første er der nemlig ikke tegn på, at økologiske landbrug generelt er små. 

“Der er ikke noget i realiteternes verden, der taler for, at omlægning til økologi skulle give mindre bedrifter. Snarere tværtimod. De økologiske bedrifter er jo fuldstændig mekaniserede ligesom de konventionelle. Derfor er det meget begrænset, hvad der skulle være af merbeskæftigelse der,” siger Alex Dubgaard.

I debat med blandt andre Bo Ritterbusch, landmand og folketingskandidat for Liberal Alliance, siger Franciska Rosenkilde, at der er flere arbejdspladser i økologiske plantelandbrug.


Og for det andet: Selv hvis det var et krav fra politikerne, at alle økolandbrugene skulle være små, vil det faktisk koste arbejdspladser. 

For små økogårde med mange ansatte per produceret kålhoved kan ikke holde prisen nede. I hvert fald ikke, hvis de ansatte skal have løn efter danske standarder. 

Alternative fantasiforestillinger

Da de fleste forbrugere nu engang foretrækker billig kål, vil de små gårde derfor få svært ved at sælge hovederne. Og det vil koste arbejdspladser, da de små landbrug ikke kan løbe rundt. 

“Det er helt usandsynligt, at Danmark - med de høje lønninger, vi har - skulle være i stand til at konkurrere på arbejdsintensive grøntsager og frugtproduktion. Man må nok sige, at det er fantasiforestillinger,” siger Alex Dubgaard.

Niels Halberg, direktør for National Center for Fødevarer og Jordbrug på Aarhus Universitet, har også svært ved at forestille sig, at der er flere arbejdspladser i et rent plantebaseret landbrug, end der er i den nuværende svineproduktion. Også selvom hele det danske landbrug blev lagt om til økologiske plante- og grøntsagsavlere.

“Hvis man kender lidt til praktisk landbrug, så er det svært at se for sig, hvad det skulle være for nogle arbejdspladser. Så skulle det være håndarbejde med at så, luge og høste nogle grøntsager, men hvem vil betale for den timeløn? Økologiske jordbrug har heldigvis udviklet moderne mekanisering og bruger nu robotter i marken, og den udvikling vil fortsætte,” siger han.

Derimod vil det være en god idé at øge innovationen af dansk producerede grøntsager og andre, nye afgrøder. Så kan dansk landbrug producere flere og mere alsidige planteprodukter. Det vil give mulighed for mere plantebaseret kost og for at veksle mellem forskellige afgrøder til gavn for både klimaet og biodiversitet, siger Niels Halberg.

Fakta: Mindre arbejde i økoplanter

Ifølge et notat fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet er økologiske landbrug i gennemsnit større end de konventionelle. Derudover er behovet for arbejdskraft per hektar højere i det konventionelle landbrug end i det økologiske. 

 

Det kan forklares med, at for landbruget som helhed spiller svineproduktionen en væsentlig større rolle i det konventionelle landbrug end i det økologiske.

 

Men også i landbrug med planteavl bruger de konventionelle mere arbejdskraft per hektar end det økologiske. Det skyldes især, at de økologiske landbrug anvender en væsentlig del af deres areal til grøngødning i form af græs. Og på disse arealer er behovet for arbejde lavt.

 

Ifølge et andet notat fra samme institut skaber animalske produkter mere arbejde med forarbejdning og forsyning. Det kalder forskerne den afledte beskæftigelse, og for animalsk produktion er den 57 procent. Til sammenligning er den 40 procent for salgsafgrøder som planter og grøntsager.

Pastinakker skal ikke slagtes

TjekDet har også spurgt Alternativet, hvad det mere præcist er for jobs, vi vil få flere af med ene grøntsagsdyrkende økogårde.

Til det svarer partiets presseafdeling, at den animalske produktion næppe ophører, og at det vil kræve mere arbejdskraft at lukke økologiske dyr ud og ind af staldene.  

Men hvordan får Alternativet flere arbejdspladser ud af at lukke dyr ind og ud af staldene i et landbrug, der ikke skal producere dyr? 

Det har partiet ikke svaret på. 

Alex Dubgaard påpeger, at hvis vi i Danmark sløjfer at lave fødevarer, der stammer fra dyr, så vil det koste tusindvis af arbejdspladser på mejerier og slagterier.

“Beskæftigelsen i svineproduktionen ligger faktisk i højere grad i forarbejdningsindustrierne end i den primære svineproduktion,” siger han.

Økologiske grøntsager skal naturligvis også forarbejdes, men det har Alex Dubgaard svært ved at finde ekstra arbejde i.

“Der er ikke rigtig nogen begrundelse for, at der skulle være en stor merbeskæftigelse i det. Vi har i forvejen en industri, der forarbejder korn, kartofler og andre planteprodukter. Det bliver ikke meget mere, fordi det er økologisk, hvis det skal ske på markedsvilkår, hvor vi skal tage hensyn til prisen på arbejdskraft,” siger han.

Tjekdet
Franciska Rosenkilde holder pressemøde for Alternativet med tidligere medlemmer Rasmus Nordqvist og Uffe Elbæk. I baggrunden ses Østergro, et økologisk mikrolandbrug på taget af en bygning på Østerbro i København. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Henter belæg for planter i produkter med dyr

Alternativets presseafdeling mener desuden at have fundet belæg for Franciska Rosenkildes påstand i en amerikansk rapport fra 2012

Rapporten er lavet for den amerikanske pendant til interesseorganisationen Økologisk Landsforening, og de betegner sig som “den førende stemme for økologisk handel i USA.”

Konklusionen lyder, at der for ti år siden var beskæftiget flere gennem USA’s økolandbrug, i forhold til hvis samme landbrug havde været konventionelle. 

Men rapporten undersøger slet ikke, om det vil skabe flere jobs at omlægge hele det konventionelle landbrug til små, økologiske landbrug uden dyreproduktion.

Tallene i rapporten bygger også på animalske økoprodukter, der kræver forholdsvis meget arbejdskraft. Og animalske produkter er knap så relevante i et “plantebaseret økologisk landbrug,” som det Franciska Rosenkilde taler om.   

TjekDet ville gerne have haft Franciska Rosenkilde til at uddybe, hvad det er for ekstra jobs, hun ser for sig i at have udelukkende små plantebaserede økolandbrug.

Men den københavnske kulturborgmester har ikke ønsket at stille op til interview.

Opdateret 3. dec 2020