Fejl og fakta

This describes the image
Ønsker du at gøre redaktionen opmærksom på fejl i en artikel eller klage, kontakt os på kontakt@tjekdet.dk.

Faktatjek-journalistikken er TjekDets kerneopgave. Vi skal give danskerne information, der kan hjælpe med at navigere i et demokrati.

Vi tilstræber os altid at indsamle og formidle faktuel korrekt viden. Vi skal være nuancerende, præcise og undgå fejl og misforståelser.

Vi følger reglerne i Medieansvarsloven og er tilmeldt Pressenævnet, hvorfor vi blandt andet følger nævnets vedledning om god presseskik om berigtigelsespolitik.

Desuden er TjekDet certificeret medlem af det internationale faktatjeknetværk IFCN. Dette indebærer, at TjekDet også skal overholde en række supplerende retningslinjer om berigtigelser.

Proces og politik

Opdager vi selv en fejl, så retter vi den på eget initiativ.

Vi forholder os altid til henvendelser om fejl eller krav om berigtigelser. Er der tale om væsentlige klager, der baserer sig på faktuelle forhold i et faktatjek, vil redaktionen, hvor det er nødvendigt, bruge den nødvendige tid til at efterprøve det eventuelle faktuelle grundlag, som en henvendelse hviler på.

Vi tilføjer artiklerne en oplysning om, hvad og hvor der er foretaget rettelser eller tilføjelser i de pågældende artikler. Desuden tilføjes disse rettelser og tilføjelser til en generel oversigt over artikler, hvor sådanne er foretaget. Listen finder du nedenfor på denne side.

Er en fejl væsentlig, så ændrer vi konklusionen på vores faktatjek, og berigtigelser af væsentlig karakter skal bringes på alle vores udgivelsesplatforme - uanset om det er på vores hjemmeside eller sider på sociale medier.

Korrektioner og rettelser, der har karakter af ændring af sproglige fejl eller formuleringer, der ikke umiddelbart ændrer artiklens budskab væsentligt, foretages, uden at der oplyses herom i artiklerne.

Almindelige kritiske kommentarer om eller generelle øvrige holdningstilkendegivelser til en artikel betragtes ikke som en klagesag, der falder ind under ovenstående retningslinjer.

Generelle krav til genmæle

TjekDet følger kravene til genmæle, som foreskrevet i Medieansvarslovens kapitel 6.

Loven foreskriver blandt andet, at de påklagede oplysninger skal vedrøre dig selv som person, virksomhed, forening, organisation, eller lignende. Man har ikke krav på genmæle, hvis de oplysninger, der er bragt, vedrører andre eller vedrører en ubestemt gruppe.

De bragte oplysninger skal være forkerte. Oplysningerne skal være af faktisk karakter.

Du kan læse mere om kravene til genmæle her

Sådan kontakter du redaktionen

Har du opdaget eller ønsker at påpege en fejl, misforståelse eller manglende nuance, hører vi meget gerne fra dig. Du kan skrive til emailadressen kontakt@tjekdet.dk, eller du kan skrive til journalisterne bag artiklen. Navnet står anført øverst i artiklen. Klikker du på hans eller hendes navn kommer du videre til en biografi, hvor du finder kontaktinformationer.

Du er også velkommen til at skrive til TjekDets chefredaktør Thomas Hedin på emailadressen th@tjekdet.dk.

TjekDet er omfattet af Pressenævnets kompetence, hvorfor en klage kan indbringes for Pressenævnet, i fald du ikke er tilfreds med vores svar på din henvendelse.

Er du af den opfattelse, at TjekDet ikke overholder IFCN-retningslinjerne, kan du kontakte netværket her.

Du kan læse mere om vores formål, etiske og redaktionelle regelsæt samt arbejdsprocesser ved at klikke her.

I løbet af de seneste 12 måneder har redaktionen foretaget tilføjelser og korrektioner til følgende artikler:

Misinformation i populær podcast: Rister dine AirPods din hjerne med elektromagnetisk stråling?
Udgivet: 22. maj 2023. Opdateret: 22. maj 2023
Det fremgik tidligere af artiklen, at SAR-værdien for AirPods er mange hundrede gange lavere end EU's grænseværdi. Det er ikke korrekt, og formuleringen er derfor fjernet. SAR-værdien for AirPods er 0,07 watt per kilo, mens grænseværdien er 2 watt per kilo.

Billede vækker harme: DR anklages fejlagtigt for at vise Onkel Rejes blottede testikel på børnekanal
Udgivet: 10. maj 2023. Opdateret: 17. maj 2023
Det er præciseret i artiklen, at oplysningen om, at Onkel Reje har modtaget trusler på sociale medier, kommer fra Danmarks Radio. De oplyser, at de ikke vil fremvise dokumentation for truslerne, da de er anmeldt til politiet.

Her er reglerne om navneforbud i retssager: Fie delte formodede gerningsmænds navne på Facebook og endte i retten
Udgivet: 19. april 2023. Opdateret: 20. april 2023
Der stod oprindeligt i artiklen, at Fie Gunlev Nielsen skulle betale hver af de to sigtede mænd i Mia-sagen 23.700 kroner i erstatning. Det er dog ikke tilfældet. Erstatningen gælder kun den sigtede person, der efterfølgende blev løsladt.

Ja, vingerne fra vindmøller bliver gravet ned, men hvorfor genbruger man dem ikke?
Udgivet: 16. februar 2022. Opdateret: 12. april 2023
Cirka et år efter udgivelsen af faktatjekket, oplyser vindmølleproducenten Vestas, at man nu har udviklet en metode til at genanvende vindmøllervinger, man hidtil har måttet deponere. Faktatjekket skal derfor læses med dette forbehold.

Ny lov misforstås, men bare rolig: Det vil stå på pakken, hvis der er insekter i dine madvarer
Udgivet: 25. januar 2023. Opdateret: 25. januar 2023
Artiklens overskrift gav tidligere indtryk af, at facebookbrugere hævder, at EU vil tvinge forbrugere til at spise insekter, uden de ved det. Den formulering var der ikke dækning for, og overskriften er derfor ændret.

Viralt opslag gør elbiler værre end dieselbiler med usikre tal om batteriers klimaaftryk
Udgivet: 19. januar 2023. Opdateret: 24. januar 2023
Det er tilføjet artiklen, at professor ved DTU Poul Norby er formand for Dansk Batteriselskab (DBS).

Kronik tillægger D-vitamin alt for stor effekt mod covid-19, siger forskere, som kronikørerne ellers henviser til
Udgivet: 2. december 2021. Opdateret: 30. november 2022
Artiklen er opdateret med en forklaring af resultaterne af det studie fra Statens Serum Institut (SSI), som ved artiklens udgivelse stadig var i gang.

Dansk landbrug udråbes som løsningen på klimakrisen med misvisende regnestykke
Udgivet: 10. november 2022. Opdateret: 15. november 2022
Artiklen indeholdt tidligere to formuleringer, som gav indtryk af, at der i det ene facebookopslag står, at landbrugets CO2-optag er permanent, og at pointen om, at landbrugets lagrede CO2 hurtigt bliver frigivet igen, mangler. Begge formuleringer er fjernet. Rettelsen ændrer ikke ved artiklens konklusion.

Ellemann og Frederiksen uenige: Er Ørsteds havvindmøller kritisk infrastruktur?
Udgivet: 21. oktober 2022. Opdateret: 25. oktober 2022
Det fremgik tidligere af artiklen, at der ikke er en officiel dansk definition for kritisk infrastruktur. Men Beredskabsstyrelsen har efter artiklens udgivelse gjort TjekDet opmærksom på, at myndighederne opererer ud fra en fastlagt definition. Den ændrer dog ikke ved artiklens konklusion.

Vermund mod Skipper: Hvor klimaeffektivt er det danske landbrug?
Udgivet: 5. juni 2019. Opdateret: 18. oktober 2022
Artiklen indeholdt tidligere et grafisk element, der kunne forstås sådan, at dansk landbrug utvivlsomt er blandt de mest klimaeffektive lande i verden. TjekDet har genbesøgt påstanden i 2022 i nyt faktatjek, hvor konklusionen fortsat er, at Danmark ligger i den gode ende, men at der skal tages højde for store usikkerheder og forskellige beregningsmetoder, der gør det svært at afgøre, om dansk landbrug er mere eller mindre klimaeffektivt sammenlignet med andre klimaeffektive landbrug. 

Lars Løkkes importerede avocado er ikke værre for klimaet end hvilket som helst produkt fra dansk landbrug
Udgivet: 14. oktober 2022. Opdateret: 14. oktober 2022
Det fremgik tidligere af artiklen, at fennikel har et CO2-aftryk, der per kilo er mere end fire gange højere end en avocado. Men CONCITO har efterfølgende oplyst til TjekDet, at der er en fejl i deres database, så CO2-aftrykket for fennikel ikke er retvisende. Formuleringen er derfor fjernet fra artiklen.

Regler for valgplakater på gader og stræder: Hvad må man (ikke)?
Udgivet: 6. oktober 2022. Opdateret: 6. oktober 2022
Artiklen er opdateret med oplysningen om, at juraprofessorer har vurderet Liberal Alliances tv-annonce til muligvis at være i strid med dansk lovgivning.

Sølle 500 kroner? Søren Pape udelader vigtig nuance i kritik af kontanthjælp
Udgivet: 15. september 2022. Opdateret: 15. september 2022
Artiklen er opdateret med en kommentar fra Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard.

Coronacoach bruger håbløs beregning til at beskylde vacciner for 1000 procents stigning i farlig hjertesygdom
Udgivet: 28. juli 2022. Opdateret: 29. juli 2022
I en billedtekst stod, at Per Brændgaards beregning når frem til en stigning på 1000 procent, men at det rigtige tal ud fra hans tvivlsomme metode er 1100 procent. Men det korrekte tal er 1000 procent, og formuleringen er derfor fjernet.