Fejl og fakta

This describes the image
Foto: Ønsker du at gøre redaktionen opmærksom på fejl i en artikel eller klage, kontakt os på kontakt@tjekdet.dk.

Faktatjek-journalistikken er TjekDets kerneopgave. Vi skal give danskerne information, der kan hjælpe med at navigere i et demokrati.

TjekDets redaktionelle linje skal være kendetegnet af uafhængighed, transparens, alsidighed, grundighed, ansvarlighed og klar formidling. Grundlaget for et faktatjek skal hvile på faktuel videnskabelig dokumentation.

Vi tilstræber os altid at indsamle og formidle faktuel korrekt viden. Vi skal være nuancerende, præcise og undgå fejl og misforståelser.

Vi følger reglerne i Medieansvarsloven og er tilmeldt Pressenævnet, hvorfor vi blandt andet følger nævnets vedledning om god presseskik om berigtigelsespolitik. Desuden er TjekDet certificeret medlem af det internationale faktatjeknetværk IFCN. Dette indebærer, at TjekDet også skal overholde en række supplerende retningslinjer om berigtigelser.

Proces og politik

Opdager vi selv en fejl, så retter vi den på eget initiativ.

Vi forholder os altid til henvendelser om fejl eller krav om berigtigelser. Er der tale om væsentlige klager, der baserer sig på faktuelle forhold i et faktatjek, vil redaktionen, hvor det er nødvendigt, bruge den nødvendige tid til at efterprøve det eventuelle faktuelle grundlag, som en henvendelse hviler på.

Vi tilføjer artiklerne en oplysning om, hvad og hvor der er foretaget rettelser eller tilføjelser i de pågældende artikler. Desuden tilføjes disse rettelser og tilføjelser til en generel oversigt over artikler, hvor sådanne er foretaget. Listen finder du nedenfor på denne side.

Er en fejl væsentlig, så ændrer vi konklusionen på vores faktatjek, og berigtigelser af væsentlig karakter skal bringes på alle vores udgivelsesplatforme - uanset om det er på vores hjemmeside eller sider på sociale medier.

Korrektioner og rettelser, der har karakter af ændring af sproglige fejl eller formuleringer, der ikke umiddelbart ændrer artiklens budskab væsentligt, foretages, uden at der oplyses herom i artiklerne.

Almindelige kritiske kommentarer om eller generelle øvrige holdningstilkendegivelser til en artikel betragtes ikke som en klagesag, der falder ind under ovenstående retningslinjer.

Generelle krav til genmæle

TjekDet følger kravene til genmæle, som foreskrevet i Medieansvarslovens kapitel 6.

Loven foreskriver blandt andet, at de påklagede oplysninger skal vedrøre dig selv som person, virksomhed, forening, organisation, eller lignende. Man har ikke krav på genmæle, hvis de oplysninger, der er bragt, vedrører andre eller vedrører en ubestemt gruppe.

De bragte oplysninger skal være forkerte. Oplysningerne skal være af faktisk karakter.

Du kan læse mere om kravene til genmæle her

Sådan kontakter du redaktionen

Har du opdaget eller ønsker at påpege en fejl, misforståelse eller manglende nuance, hører vi meget gerne fra dig. Du kan skrive til emailadressen kontakt@tjekdet.dk, eller du kan skrive til journalisterne bag artiklen. Navnet står anført øverst i artiklen. Klikker du på hans eller hendes navn kommer du videre til en biografi, hvor du finder kontaktinformationer.

Du er også velkommen til at skrive til TjekDets chefredaktør Thomas Hedin på emailadressen th@tjekdet.dk.

TjekDet er omfattet af Pressenævnets kompetence, hvorfor en klage kan indbringes for Pressenævnet, i fald du ikke er tilfreds med vores svar.

Er du af den opfattelse, at TjekDet ikke overholder disse IFCN-retningslinjer, kan du kontakte netværket her.

Du kan læse mere om vores formål, etiske og redaktionelle regelsæt samt arbejdsprocesser ved at klikke her.

Du vil desuden altid kunne få et overblik over i hvilke artikler, vi i løbet af de seneste 12 måneder har fortaget større rettelser eller væsentlige ændringer. Oversigten finder du herunder.  

I løbet af de seneste 12 måneder har redaktionen foretaget tilføjelser og korrektioner til følgende artikler:

Diskussionen raser: Er det de vaccinerede eller uvaccinerede, der driver corona-smitten herhjemme?
Udgivet: 18. november 2021. Opdateret: 19. november 2021
Professor Hans Jørn Kolmos var i denne artikel tidligere citeret for, at Delta-varianten er 10 gange mere smitsom end den oprindelige Wuhan-variant. Men tallet er markant lavere. Den er dobbelt så smitsom, og citatet er derfor rettet, så det korrekte tal nu fremgår. Det fremgik i øvrigt tidligere ikke tydeligt nok af artiklen, at vaccinerede selvsagt også bidrager til smitten. Dette er nu fremhævet i artiklens indledning.

Holder medier velrenommeret amerikansk forsker ude af klimadebatten? Ikke hvis man spørger forskeren selv
Udgivet: 28. oktober 2021. Opdateret: 28. oktober 2021
Det er i artiklen tilføjet, at Bjørn Lomborg er politolog, debattør og direktør for tænketanken Copenhagen Consensus Center. Det fremgik desuden, at Bjørn Lomborg er lobbyist. Dette er fjernet, da redaktionen ikke kan konstatere belæg for, at dette skulle være tilfældet.

Læge knytter 6.207 dødsfald til coronavacciner, men styrelsen bag tallet afviser sammenhæng
Udgivet: 10. august 2021. Opdateret: 12. august 2021
Et citat fra CDC's hjemmeside i artiklens andet afsnit manglede ordet 'tilgængelig' for at være oversat korrekt. Det er nu tilføjet, så det fremgår, at CDC har sammenholdt tilgængelig sundhedsdata med de indberettede dødsfald og vurderet, at der ikke kan konstateres en årsagssammenhæng med covid-19-vaccinerne.

Database med tusindvis af vaccinedødsfald vækker bekymring. Men hvem som helst kan gå ind og oprette en journal
Udgivet: 3. maj 2021. Opdateret: 10. august 2021
Der er i bunden af artiklen tilføjet et citat fra professor Anton Pottegård om indberetning af bivirkninger. Citatet og hans pointer stammer fra en anden artikel af TjekDet, som også handler om VAERS-databasen.

Coronaskeptisk organisation sagsøger Mette Frederiksen: Vil bevise, at nedlukning er i strid med grundloven
Udgivet: 15. februar 2021. Opdateret: 22. juni 2021
Det er tilføjet i artiklen, at Søren Ventegodt i 2020 fik sin lægeautorisation tilbage, men at han efter eget udsagn valgte at deponere den.

Sådan blev Christian Eriksens kollaps til vaccinebivirkning på sociale medier
Udgivet: 16. juni 2021. Opdateret: 17. juni 2021
Artiklen er tilføjet nye oplysninger om fodboldspillerens helbred. 

Vegetarforening påstår, at vegetarer er bedre beskyttet mod covid-19. Men det viser studiet bag påstanden slet ikke
Udgivet: 2. marts 2021. Opdateret: 8. marts 2021
Artiklen gav tidligere det indtryk, at studiet slet ikke skulle vise, at vegetarer er beskyttet mod covid-19. Det er derfor præciseret i overskrift, resumepunkter, billedtekst og brødtekst, at studiet ikke finder en årsagssammenhæng mellem at være vegetar og en lavere forekomst af covid-19. Der fremgik desuden tidligere følgende formulering: "Og at studiet fandt, at der var færre vegetarer med antistoffer i kroppen - og altså dermed næppe har været smittede - sammenlignet med de kødspisende deltagere kan have mange andre forklaringer end den kødfri kost, siger forskere i immunologi og infektionssygdomme" samt formuleringen: "At være vegetar kan helt forhindre, at man bliver syg af covid-19, og en kødfri kost kan sikre, at man bliver mindre hårdt ramt, hvis man alligevel skulle blive syg, påstår DVF i opslaget." Begge formuleringer er nu ændret. Artiklen er desuden opdateret med Rune-Christoffer Dragdahls kommentarer til DVF's opslags pointer om antistoffer.

Skærer restriktionerne dagligt 1 milliard kroner af Danmarks BNP?
Udgivet: 23. februar 2021. Opdateret: 23. februar 2021
Det fremgik tidligere af artiklen, at også Dansk Industri tilsyneladende benytter sig af tallet én milliard i tabt BNP. Men det er ikke korrekt. Dansk Industri har i stedet regnet sig frem til et tab på en milliard kroner i danske virksomheders daglige omsætning.

Tvinges 10-årige piger til at sove med gamle mænd? DF’er overdriver ung alder på barnebrude
Udgivet: 18. september 2019. Opdateret: 4. februar 2021
I artiklen har der tidligere stået, at alle asylpar, hvor pigen måtte være under 15 år gammel, automatisk er blevet adskilt på danske asylcentre. Siden er det dog kommet frem, at asylparret, hvor pigen var 14 år gammel og manden 28, havde boet sammen i fem måneder på et dansk asylcenter og først adskilt ti dage før Ingen Støjbergs instruks om at adskille mindreårige asylpar uden undtagelser.

Coronaskeptisk smykkedesigner påstår, der ikke er lovhjemmel til butikslukninger. Men det er der
Udgivet: 5. januar 2021. Opdateret: 1. februar 2021
Det er lige inden faktaboksen om epidemilovens paragraf 12b præciseret, at paragraffen i udgangspunktet kun gælder alment farlige sygdomme og ikke smitsomme sygdomme som covid-19. Dog giver paragraf 10 i epidemiloven hjemmel til, at foranstaltninger som nedlukning af butikker kan iværksættes også over for smitsomme sygdomme, hvis sundheds- og ældreministeren efter rådgivning fra Sundhedsstyrelsen beslutter det.

Jo, der var faktisk overdødelighed i Sverige sidste år. Og den var endda markant
Udgivet: 21. januar 2021. Opdateret: 26. januar 2021
Artiklen indeholdt tidligere en statistisk analyse, der konkluderede, at overdødeligheden i Sverige i 2020 var markant. Analysen var desværre behæftet med fejl. Der er derfor udarbejdet en ny og retvisende analyse, der viser, at der fortsat er tale om overdødelighed, men den er mindre iøjnefaldende og kan derfor ikke betragtes som markant, som det fremgik af den tidligere version af artiklen. Artikelteksten er nu opdateret, så den tager udgangspunkt i den nye analyse. I den opdaterede artikel udtaler de medvirkende forskere sig nu med udgangspunkt i den nye beregning. 

Flere undrer sig over Heunicke-påstand: Er der virkelig overdødelighed i landene omkring os?
Udgivet: 10. december 2020. Opdateret: 11. december 2020
Det er i afsnittet før ministerens første citat blevet præciseret, at det er ministeren, der svarer, og ikke ministeriets presseafdeling.

Hvilke muligheder er der egentlig for at straffe en minister eller regering?
Udgivet: 7. december 2020. Opdateret: 10. december 2020
I artiklen fremgik det tidligere to steder, at regeringen ikke havde lovhjemmel til at aflive alle danske mink. Det er nu præciseret, så der står, at regeringen muligvis ikke havde lovhjemmel til at aflive alle danske mink. Det skyldes, at spørgsmålet om lovhjemmel endnu ikke er taget stilling til ved en domstol.

Forskere afviser skeptikere: Ny coronavirus eksisterer, og her er beviserne
Udgivet: 8. oktober 2020. Opdateret: 4. december 2020
Det fremgik tidligere af artiklen, at en af de fire nukleinsyrer i RNA-strengen for ny coronavirus er thymin. Det er dog kun i DNA, at det er tilfældet, mens det for RNA er uracil. Det er nu rettet tre steder i artiklen, heriblandt i faktaboksen med uddraget af den genetiske kode for SARS-CoV-2.