Fejl og fakta

Tjekdet
Ønsker du at gøre redaktionen opmærksom på fejl i en artikel eller klage, kontakt os på kontakt@tjekdet.dk.

Faktatjek-journalistikken er TjekDets kerneopgave. Vi skal give danskerne information, der kan hjælpe med at navigere i et demokrati.

Vi tilstræber os altid at indsamle og formidle faktuel korrekt viden. Vi skal være nuancerende, præcise og undgå fejl og misforståelser.

Vi følger reglerne i Medieansvarsloven og er tilmeldt Pressenævnet, hvorfor vi blandt andet følger nævnets vedledning om god presseskik om berigtigelsespolitik.

Desuden er TjekDet certificeret medlem af både det internationale faktatjeknetværk IFCN og den europæiske forening European Fact-Checking Standards Network (EFCSN). Dette indebærer, at TjekDet også skal overholde en række supplerende retningslinjer om berigtigelser, som de beskrevet i henholdsvis IFCN's kodeks og EFCSN's tilsvarende standarder.

Proces og politik

Opdager vi selv en fejl, så retter vi den på eget initiativ.

Vi forholder os altid til henvendelser om fejl eller krav om berigtigelser. Er der tale om væsentlige klager, der baserer sig på faktuelle forhold i et faktatjek, vil redaktionen, hvor det er nødvendigt, bruge den nødvendige tid til at efterprøve det eventuelle faktuelle grundlag, som en henvendelse hviler på.

Vi tilføjer artiklerne en oplysning om, hvad og hvor der er foretaget rettelser eller tilføjelser i de pågældende artikler, ligesom der gives en forklaring på omstændighederne for fejlens opståen. Desuden tilføjes disse rettelser og tilføjelser til en generel oversigt over artikler, hvor sådanne er foretaget. Listen finder du nedenfor på denne side.

Er en fejl væsentlig, så ændrer vi konklusionen på vores faktatjek, og berigtigelser af væsentlig karakter skal bringes på alle vores udgivelsesplatforme - uanset om det er på vores hjemmeside eller sider på sociale medier.

Korrektioner og rettelser, der har karakter af ændring af sproglige fejl eller formuleringer, der ikke umiddelbart ændrer artiklens budskab væsentligt, foretages, uden at der oplyses herom i artiklerne.

Almindelige kritiske kommentarer om eller generelle øvrige holdningstilkendegivelser til en artikel betragtes ikke som en klagesag, der falder ind under ovenstående retningslinjer.

Generelle krav til genmæle

TjekDet følger kravene til genmæle, som foreskrevet i Medieansvarslovens kapitel 6.

Loven foreskriver blandt andet, at de påklagede oplysninger skal vedrøre dig selv som person, virksomhed, forening, organisation, eller lignende. Man har ikke krav på genmæle, hvis de oplysninger, der er bragt, vedrører andre eller vedrører en ubestemt gruppe.

De bragte oplysninger skal være forkerte. Oplysningerne skal være af faktisk karakter.

Du kan læse mere om kravene til genmæle her

Sådan kontakter du redaktionen

Har du opdaget eller ønsker at påpege en fejl, misforståelse eller manglende nuance, hører vi meget gerne fra dig. Du kan skrive til emailadressen kontakt@tjekdet.dk, eller du kan skrive til journalisterne bag artiklen. Navnet står anført øverst i artiklen. Klikker du på hans eller hendes navn kommer du videre til en biografi, hvor du finder kontaktinformationer.

Du er også velkommen til at skrive til TjekDets chefredaktør Thomas Hedin på emailadressen th@tjekdet.dk.

TjekDet er omfattet af Pressenævnets kompetence, hvorfor en klage kan indbringes for Pressenævnet, i fald du ikke er tilfreds med vores svar på din henvendelse.

Er du af den opfattelse, at TjekDet ikke overholder IFCN-retningslinjerne, kan du kontakte netværket her.

Er du af den opfattelse, at TjekDet ikke overholder EFCSN-standarderne, kan du kontakte organisationen her.

Du kan læse mere om vores formål, etiske og redaktionelle regelsæt samt arbejdsprocesser ved at klikke her.

I løbet af de seneste 12 måneder har redaktionen foretaget tilføjelser og korrektioner til følgende artikler:

Nej, der er ikke identificeret 1.000-1.500 kriminelle i Gellerupparken
Udgivet: 19. april 2024. Opdateret: 27. april 2024
En udokumenteret påstand fra afsenderen af opslaget, der faktatjekkes, er slettet for at undgå fejltolkninger af den nye påstand. 

Nej, der er ikke identificeret 1.000-1.500 kriminelle i Gellerupparken
Udgivet: 18. marts 2024. Opdateret: 20. marts 2024
Artiklen er opdateret med svar fra TV 2 Østjyllands redaktionschef.

Injuriesag, regeringskollaps og sygdom: Her er de ti ministre med kortest tid på posten
Udgivet: 7. december 2023. Opdateret: 18. december 2023
Det fremgik tidligere af artiklen, at Svend Jakobsen var bolig- og miljøminister i Anker Jørgensens anden regeringsperiode. Det var retteligt i Anker Jørgensens første regeringsperiode, og fejlen er derfor rettet. Desuden er Holger K. Nielsen blevet føjet til listen. TjekDet beklager fejlene.

Nyt kædebrev er et miskmask af gamle kædebreve: Nej, Facebook kommer ikke om lidt og hæver 99 kroner på din bankkonto
Udgivet: 17. november 2023. Opdateret: 20. november 2023
Artiklen er opdateret med svar fra Metas politiske chef i Norden, Martin Ruby.

"From the river to the sea, Palestine will be free" råber demonstranter. Men er det antisemitisk?
Udgivet: 7. november 2023. Opdateret: 9. og 13. november 2023
Den indledende punktopstilling af artiklens indhold er opdateret, så det er tydeligt, at det primære formål med artiklen er at belyse kampråbets oprindelse og historiske betydning.
En af de aktører, der bruger kampråbet, er efter artiklens udgivelse blevet anklaget for at fremsætte antisemitiske kommentarer på Facebook. TjekDet har foreholdt hende anklagerne og opdateret artiklen med hendes svar.

Video af børn i bur hævdes både at være fra Israel og Palæstina
Udgivet: 10. oktober 2023. Opdateret: 12. oktober 2023
Efter artiklens udgivelse er TikTok-brugeren, der efter alt at dømme oprindeligt lagde videoen på nettet, blevet gendannet. Brugeren bag forklarer i en ny video, hvad baggrunden for videoen er. Den forklaring er føjet til artiklen.

Først fik en elbil skylden, så blev den frikendt. Men faktisk kender ingen (endnu) årsagen til brand på stort fragtskib
Udgivet: 6. september 2023. Opdateret: 7. september 2023
Det fremgik tidligere af artiklen, at der er færre brande per 10.000 benzin- og dieselbiler sammenlignet med el- og hybridbiler. Det forholder sig dog omvendt, hvilket også underbygges af de efterfølgende tal fra Beredskabsstyrelsen. Artiklen er derfor rettet til.

Er Danmark og Sverige alene om at tillade koranafbrændinger? Regeringens skræmmebillede afvises af juraforskere
Udgivet: 7. august 2023. Opdateret: 8. august 2023
I en tidligere version af artiklen fremgik det, at Søren Gade medgiver, at koranafbrændinger ikke er ulovlige i Norge. Han anerkender blot, at “det er muligt”, at det ikke er ulovligt. Artiklen er derfor rettet til.

Manden bag Mr. Bean fraråder køb af elbiler i fejlagtigt og unuanceret debatindlæg
Udgivet: 26. juni 2023. Opdateret: 27. juni 2023
I artiklen stod tidligere, at den gennemsnitlige levetid for biler i Danmark er 9,4 år per 1. januar 2023. Der var dog tale om gennemsnitsalder for de biler, der kører rundt i den danske bilpark, og tallet siger således ikke noget om den gennemsnitlige levetid. Formuleringen er derfor fjernet. Den forventede gennemsnitlige levetid for en ny bil i 2022 er ifølge Danmarks Statistik 15,3 år, hvilket nu også fremgår af artiklen.

Har 9 ud af 10 oplevet grænseoverskridende adfærd i Københavns natteliv?
Udgivet: 8. juni 2023. Opdateret: 9. juni 2023
Artiklen er opdateret med svar fra TV 2.

Misinformation i populær podcast: Rister dine AirPods din hjerne med elektromagnetisk stråling?
Udgivet: 22. maj 2023. Opdateret: 22. maj og 9. juni 2023
Opdatering 22. maj: Det fremgik tidligere af artiklen, at SAR-værdien for AirPods er mange hundrede gange lavere end EU's grænseværdi. Det er ikke korrekt, og formuleringen er derfor fjernet. SAR-værdien for AirPods er 0,07 watt per kilo, mens grænseværdien er 2 watt per kilo.
Opdatering 9. juni: Det fremgik tidligere af artiklen, at mobiltelefoner udsender omkring 30 gange så meget stråling som et par trådløse høretelefoner. Det er ikke korrekt, og formuleringen er derfor fjernet.
Der stod også i artiklen, at der ikke er funget sammenhæng - kun overlap - mellem brug af mobiltelefoner og hjernetumorer. Det kunne give indtryk af, at intet tyder på en sammenhæng, men forskningen er tvetydig, og derfor er formuleringen fjernet.

Billede vækker harme: DR anklages fejlagtigt for at vise Onkel Rejes blottede testikel på børnekanal
Udgivet: 10. maj 2023. Opdateret: 17. maj 2023
Det er præciseret i artiklen, at oplysningen om, at Onkel Reje har modtaget trusler på sociale medier, kommer fra Danmarks Radio. De oplyser, at de ikke vil fremvise dokumentation for truslerne, da de er anmeldt til politiet.