Fejl og fakta

This describes the image
Ønsker du at gøre redaktionen opmærksom på fejl i en artikel eller klage, kontakt os på kontakt@tjekdet.dk.

Faktatjek-journalistikken er TjekDets kerneopgave. Vi skal give danskerne information, der kan hjælpe med at navigere i et demokrati.

TjekDets redaktionelle linje skal være kendetegnet af uafhængighed, transparens, alsidighed, grundighed, ansvarlighed og klar formidling. Grundlaget for et faktatjek skal hvile på faktuel videnskabelig dokumentation.

Vi tilstræber os altid at indsamle og formidle faktuel korrekt viden. Vi skal være nuancerende, præcise og undgå fejl og misforståelser.

Vi følger reglerne i Medieansvarsloven og er tilmeldt Pressenævnet, hvorfor vi blandt andet følger nævnets vedledning om god presseskik om berigtigelsespolitik. Desuden er TjekDet certificeret medlem af det internationale faktatjeknetværk IFCN. Dette indebærer, at TjekDet også skal overholde en række supplerende retningslinjer om berigtigelser.

Proces og politik

Opdager vi selv en fejl, så retter vi den på eget initiativ.

Vi forholder os altid til henvendelser om fejl eller krav om berigtigelser. Er der tale om væsentlige klager, der baserer sig på faktuelle forhold i et faktatjek, vil redaktionen, hvor det er nødvendigt, bruge den nødvendige tid til at efterprøve det eventuelle faktuelle grundlag, som en henvendelse hviler på.

Vi tilføjer artiklerne en oplysning om, hvad og hvor der er foretaget rettelser eller tilføjelser i de pågældende artikler. Desuden tilføjes disse rettelser og tilføjelser til en generel oversigt over artikler, hvor sådanne er foretaget. Listen finder du nedenfor på denne side.

Er en fejl væsentlig, så ændrer vi konklusionen på vores faktatjek, og berigtigelser af væsentlig karakter skal bringes på alle vores udgivelsesplatforme - uanset om det er på vores hjemmeside eller sider på sociale medier.

Korrektioner og rettelser, der har karakter af ændring af sproglige fejl eller formuleringer, der ikke umiddelbart ændrer artiklens budskab væsentligt, foretages, uden at der oplyses herom i artiklerne.

Almindelige kritiske kommentarer om eller generelle øvrige holdningstilkendegivelser til en artikel betragtes ikke som en klagesag, der falder ind under ovenstående retningslinjer.

Generelle krav til genmæle

TjekDet følger kravene til genmæle, som foreskrevet i Medieansvarslovens kapitel 6.

Loven foreskriver blandt andet, at de påklagede oplysninger skal vedrøre dig selv som person, virksomhed, forening, organisation, eller lignende. Man har ikke krav på genmæle, hvis de oplysninger, der er bragt, vedrører andre eller vedrører en ubestemt gruppe.

De bragte oplysninger skal være forkerte. Oplysningerne skal være af faktisk karakter.

Du kan læse mere om kravene til genmæle her

Sådan kontakter du redaktionen

Har du opdaget eller ønsker at påpege en fejl, misforståelse eller manglende nuance, hører vi meget gerne fra dig. Du kan skrive til emailadressen kontakt@tjekdet.dk, eller du kan skrive til journalisterne bag artiklen. Navnet står anført øverst i artiklen. Klikker du på hans eller hendes navn kommer du videre til en biografi, hvor du finder kontaktinformationer.

Du er også velkommen til at skrive til TjekDets chefredaktør Thomas Hedin på emailadressen th@tjekdet.dk.

TjekDet er omfattet af Pressenævnets kompetence, hvorfor en klage kan indbringes for Pressenævnet, i fald du ikke er tilfreds med vores svar.

Er du af den opfattelse, at TjekDet ikke overholder disse IFCN-retningslinjer, kan du kontakte netværket her.

Du kan læse mere om vores formål, etiske og redaktionelle regelsæt samt arbejdsprocesser ved at klikke her.

Du vil desuden altid kunne få et overblik over i hvilke artikler, vi i løbet af de seneste 12 måneder har fortaget større rettelser eller væsentlige ændringer. Oversigten finder du herunder.  

I løbet af de seneste 12 måneder har redaktionen foretaget tilføjelser og korrektioner til følgende artikler:

Coronacoach bruger håbløs beregning til at beskylde vacciner for 1000 procents stigning i farlig hjertesygdom
Udgivet: 28. juli 2022. Opdateret: 29. juli 2022
I en billedtekst stod, at Per Brændgaards beregning når frem til en stigning på 1000 procent, men at det rigtige tal ud fra hans tvivlsomme metode er 1100 procent. Men det korrekte tal er 1000 procent, og formuleringen er derfor fjernet.

WHO kan ikke tvinge alverdens lande til at indføre vaccinepas og krav om mundbind med foreslået traktatændring
Udgivet: 19. maj 2022. Opdateret: 20. maj 2022
Artiklen er opdateret med svar fra forfatteren bag det LinkedIn-opslag, hvor påstanden om WHO's udvidede magt først fremgik.

EU's udenrigschef afviser at have sagt, kommissionen ønsker sig en EU-hær på 50.000 mand
Udgivet: 10. marts 2022. Opdateret: 15. marts 2022
Der er ikke sket ændring i forhold til artiklens faktatjek. Men artiklen indeholde tillige en perspektiverende del i forhold til den generelle debat. Der er tilføjet yderligere indhold til denne del af artiklen. Det præciseret, at det er et definitionsspørgsmål, hvordan begrebet "EU-hær" forstås, og at det både kan forstås som en fælleseuropæisk hær, EU suverænt råder over og som et mellemstatsligt samarbejde baseret på frivillighed. Det er desuden uddybet, hvad Det Europæiske Råds Helsinki Headline Goals dækker over. Til sidst er det i artiklens overskrift ændret, så denne bedre afspejler, hvilken påstand der faktatjekkes.

Diskussionen raser: Er det de vaccinerede eller uvaccinerede, der driver corona-smitten herhjemme?
Udgivet: 18. november 2021. Opdateret: 19. november 2021
Professor Hans Jørn Kolmos var i denne artikel tidligere citeret for, at Delta-varianten er 10 gange mere smitsom end den oprindelige Wuhan-variant. Men tallet er markant lavere. Den er dobbelt så smitsom, og citatet er derfor rettet, så det korrekte tal nu fremgår. Det fremgik i øvrigt tidligere ikke tydeligt nok af artiklen, at vaccinerede selvsagt også bidrager til smitten. Dette er nu fremhævet i artiklens indledning.

Holder medier velrenommeret amerikansk forsker ude af klimadebatten? Ikke hvis man spørger forskeren selv
Udgivet: 28. oktober 2021. Opdateret: 28. oktober 2021
Det er i artiklen tilføjet, at Bjørn Lomborg er politolog, debattør og direktør for tænketanken Copenhagen Consensus Center. Det fremgik desuden, at Bjørn Lomborg er lobbyist. Dette er fjernet, da redaktionen ikke kan konstatere belæg for, at dette skulle være tilfældet.

Læge knytter 6.207 dødsfald til coronavacciner, men styrelsen bag tallet afviser sammenhæng
Udgivet: 10. august 2021. Opdateret: 12. august 2021
Et citat fra CDC's hjemmeside i artiklens andet afsnit manglede ordet 'tilgængelig' for at være oversat korrekt. Det er nu tilføjet, så det fremgår, at CDC har sammenholdt tilgængelig sundhedsdata med de indberettede dødsfald og vurderet, at der ikke kan konstateres en årsagssammenhæng med covid-19-vaccinerne.

Database med tusindvis af vaccinedødsfald vækker bekymring. Men hvem som helst kan gå ind og oprette en journal
Udgivet: 3. maj 2021. Opdateret: 10. august 2021
Der er i bunden af artiklen tilføjet et citat fra professor Anton Pottegård om indberetning af bivirkninger. Citatet og hans pointer stammer fra en anden artikel af TjekDet, som også handler om VAERS-databasen.