TjekDet har samarbejde med Facebook – sådan fungerer det

Siden efteråret 2018 har TjekDet været en del af Facebooks såkaldte tredjeparts-faktatjekkerprogram. Det sociale medie etablerede programmet i 2016 som et led i Facebooks globale indsats mod misinformation. I dag omfatter programmet faktatjekmedier i mere end 100 lande, ligesom også Instagram sidenhen er blevet en del af programmet.

Facebook ønsker således ikke selv at have rollen som den, der på journalistisk vis tjekker, hvad der er sandt og falsk. Derfor lader Facebook uafhængige faktatjekkere som TjekDet se på tvivlsomt materiale og give det en synlig markering, hvis der er tale om falske informationer, så læseren bliver gjort tydeligt opmærksom på det.

Hvis TjekDet finder falsk information i opslag på enten Facebook eller Instagram, har redaktionen mulighed for at placere en anmærkning på opslaget, der indeholder et link til vores artikel, så andre brugere gøres opmærksom på, at opslaget indeholder misvisende eller falsk information. 

Det er vigtigt at understrege, at TjekDet hverken kan slette opslag eller fjerne facebook- eller instagrambrugere fra platformene. Det er heller ikke en opgave, TjekDet ville ønske at have noget at gøre med. Det er alene Facebook og Instagram, der beslutter, hvornår en bruger overtræder platformens fællesskabsregler. 

Vi bestemmer selv, hvad vi vil faktatjekke

Aftalen med Facebook og Instagram indebærer, at faktatjekmedierne har fuld redaktionel frihed til at bestemme, hvilke opslag vi vil undersøge. De to sociale medier kan altså ikke pålægge TjekDet at faktatjekke specifikke opslag eller opslag om bestemte emner. 

En sådan påvirkning ville TjekDet aldrig acceptere.

Den redaktionelle frihed understreges også af, at TjekDet er en selvstændig organisation, der er uafhængig af politiske og økonomiske interesser, og der er således intet ejerforhold mellem Facebook og TjekDet.

Facebook er derfor heller ikke en del af TjekDets økonomiske fundament. Samarbejdet indebærer kun, at den sociale platform dækker researchomkostningerne per artikel, der relaterer til samarbejdet.

Sådan foregår det i praksis

Facebook og Instagram leverer løbende oplysninger om opslag, der potentielt kan indeholde misinformation. Denne udvælgelse sker på baggrund af en algoritme, som Facebook har udarbejdet og styrer. 

De opslag, som videres til partnerne i tredjepart-faktatjekprogrammet, er offentligt tilgængelig for alle facebookbrugere. Vi modtager derfor ikke opslag, som er delt i lukkede grupper eller blandt venner. 

En af de væsentlige markører, som algoritmen anvender, er opslag, som andre brugere af Facebook og Instagram har anmeldt som indeholdende falsk information. TjekDets redaktion foretager herefter en udvælgelse af, hvilke opslag redaktionen mener er egnede til at faktatjekke. Udvælgelsen sker ud fra vores sædvanlige interne kriterier, som er beskrevet her.

Herefter begynder redaktionen at undersøge påstanden i dybden. Hvis denne research udmønter sig i en artikel, bliver denne markeret på opslaget eller opslagene, som artiklen handler om.

I den forbindelse skal TjekDet oplyse Facebook om, i hvilken grad opslaget indeholder falsk information. Her anvender det sociale medie en skala, der blandt andet indeholder valgmulighederne ’helt falsk’, ’delvist falsk’, ’manglende kontekst’, ’sandt’ og ’satire’.

Det er herefter Facebook og Instagram, der bestemmer konsekvensen af disse bedømmelser. Det kan blandt andet indebærer, at et opslag får mindre spredning. Opslaget er stadig tilgængeligt og kan stadig deles af andre brugere, men det vil indeholde en anmærkning om, at det er blevet faktatjekket og indeholder misinformation. Facebookbrugere, der tidligere har delt opslaget, får en automatisk besked om, at de tidligere har delt et opslag, der indeholder falske oplysninger.

Læs mere

På Facebooks hjemmeside kan du læse mere om faktatjekprogrammet – herunder finde svar på ofte stillede spørgsmål og flere detaljer om effekten af hver bedømmelse:

Generelt om Facebooks tredjeparts-faktatjekprogram (pjece på dansk)

Bedømmelsesmuligheder for faktatjekkere

Programpolitik

Facebooks håndhævelse af faktatjekkerbedømmelser

Foretag en rettelse, eller anfægt en bedømmelse

Har du yderligere spørgsmål til TjekDets samarbejde med Facebook kan du skrive til os på kontakt@tjekdet.dk