Økonomi

TjekDet skal være gratis for alle, og vi kræver derfor ikke betaling for at læse vores artikler. Herunder kan du se, hvordan TjekDet er finansieret.

TjekDet drives af Foreningen TJEKDET - National portal for bekæmpelse af fake news, der er uafhængig af politiske og økonomiske interesser. 

TjekDet søger kun og modtager kun finansiering, der på ingen måde kan eller vil kompromittere eller influere på mediets redaktionelle uafhængighed. I de tilfælde hvor mediet har modtaget fondsmidler fremlægges herunder links til de enkelte fonde.

Foreningen er en non-profit organisation og har således ikke til formål at generere økonomisk overskud til en virksomhed, person eller gruppe af personer. Alle midler skal bruges til at opretholde og udvikle mediets drift.

Foreningens cvr-nummer er 41425695.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Har du spørgsmål til nærværende, kan du kontakte finans@tjekdet.dk.


BUDGET 2022

I perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022 udgør foreningens økonomiske grundlag foreløbig følgende:

En bevilling på 3.000.000 kroner fra udlodningsmidlerne, der er overskuddet fra Danske Lotteri Spils virksomhed samt en del af overskuddet fra Det Danske Klasselotteri. Pengene er bevilget af Folketingets finansudvalg “til det øremærkede formål at etablere og drive en ikkekommerciel og frit tilgængelig national portal til bekæmpelse af fake news mv. i det danske medie- og informationsmiljø i 2022".

Facebook har udpeget TjekDet som tredjepartsfaktatjekker i Danmark. Udpegningen forudsætter, at et faktatjekmedie er internationalt IFCN certificeret. Samarbejdet indebærer, at den sociale platform dækker researchomkostningerne per artikel, der relaterer til dette samarbejde. Omfanget af artikler, der falder inden for dette tredjepartsprogram, svinger, hvorfor det ikke er muligt at fastsætte et egentligt beløb for denne aktivitet i år. Når året er omme, oplyses indtægten her. Du kan læse mere om dette samarbejde her.

TjekDet ventes desuden at have en række øvrige indtægtsdækkende aktiviteter, der primært udgøres af kursus- og foredragsvirksomhed. Omfanget heraf svinger, hvorfor det ikke er muligt at fastsætte et egentligt beløb. Når året er omme, oplyses disse indtægter her.

TjekDet er annoncefrit.


REGNSKAB 2021

I perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 udgjorde foreningens økonomiske grundlag følgende:

En bevilling på 2.800.000 kroner fra udlodningsmidlerne, der stammer fra overskuddet fra Danske Lotteri Spils virksomhed samt en del af overskuddet fra Det Danske Klasselotteri. Pengene er bevilget af Folketingets finansudvalg “til det øremærkede formål at etablere og drive en ikke-kommerciel og frit tilgængelig national portal til bekæmpelse af misinformation, desinformation og fake news i det danske medie- og informationsmiljø".

Facebook har udpeget TjekDet som tredjepartsfaktatjekker i Danmark. Udpegningen forudsætter, at et faktatjekmedie er internationalt IFCN certificeret. Samarbejdet indebærer, at den sociale platform dækker researchomkostningerne per artikel, der relaterer til dette samarbejde. I år 2021 udgjorde denne indtægt 994.078 kroner. Du kan læse mere om samarbejdet her.

I 2021 udarbejdede TjekDet sammen med tre partnere læringsmaterialet "Stop. Tænk. Tjek det.", der henvender sig til unge og indeholder videoer, podcasts og undervisningsmaterialer, som blandt andet kan anvendes i undervisningssammenhæng. Projektet blev støttet af Kulturministeriets Demokratipulje med en bevilling på 600.060 kroner.

På opfordring fra TjekDet gennemførte forskere fra Roskilde Universitet et studie, der havde til formål at kaste lys over omfanget og spredningen af konspirationsteorier på den danske del af Facebook. Forskningsprojektet blev udarbejdet med støtte på 100.000 kroner fra Illum-fondet.

TjekDet havde i 2021 desuden en række øvrige mindre indtægtsdækkede aktiviteter, der primært udgøres af foredragsvirksomhed. I år 2021 udgjorde denne indtægt 28.382 kroner.

TjekDet er annoncefrit.