Økonomi

TjekDet skal være gratis for alle, og vi kræver derfor ikke betaling for at læse vores artikler. Herunder kan du se, hvordan TjekDet er finansieret.

Faktatjekmediet blev etableret og drevet af Mandag Morgen ApS i perioden 17. november 2016 til 31. juli 2020. Den 1. august 2020 blev TjekDet udskilt og ejes i dag af Foreningen TJEKDET - National portal for bekæmpelse af fake news, der er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.   

TjekDet søger kun og modtager kun finansiering, der på ingen måde kan eller vil kompromittere eller influere på mediets redaktionelle uafhængighed. I de tilfælde hvor mediet har modtaget fondsmidler fremlægges herunder links til de enkelte fonde.

Foreningen er en non-profit organisationen og har således ikke til formål at generere økonomisk overskud til en virksomhed, person eller gruppe af personer. Alle midler skal bruges til at opretholde og udvikle mediets drift.

Foreningens cvr-nummer er 41425695.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

BUDGET efter 1. august 2020:

Da foreningen er etableret i sommeren 2020, foreligger der endnu ikke et årsregnskab.

I perioden 1. august 2020 til 31. december 2020 udgøres foreningens økonomiske grundlag af følgende:

En bevilling på 1.500.000 kroner fra udlodningsmidlerne, der er overskuddet fra Danske Lotteri Spils virksomhed samt en del af overskuddet fra Det Danske Klasselotteri. Pengene er bevilget af Folketingets finansudvalg “til det øremærkede formål at etablere og drive en ikke-kommerciel og frit tilgængelig national portal til bekæmpelse af misinformation, desinformation og fake news i det danske medie- og informationsmiljø".

Facebook har udpeget TjekDet som tredjepartsfaktatjekker i Danmark. Udpegningen forudsætter, at en faktatjekker er internationalt IFCN certificeret. Samarbejdet indebærer, at den sociale platform dækker researchomkostningerne per artikel, der relaterer til dette samarbejde. Omfanget af artikler, der falder inden for dette tredjepartsprogram, svinger, hvorfor det ikke er muligt at fastsætte et egentligt beløb for denne aktivitet i år. Når året er omme, oplyses indtægten her.

TjekDet har desuden en række øvrige indtægtsdækkende aktiviteter, der primært udgøres af kursus- og foredragsvirksomhed. Omfanget heraf svinger, hvorfor det ikke er muligt at fastsætte et egentligt beløb. Når året er omme, oplyses disse indtægter her.

TjekDet er annoncefrit.

Har du spørgsmål til nærværende, kan du kontakte finans@tjekdet.dk.

REGNSKAB 2020 før 1. august 2020:

TjekDets tidligere ejer, Mandag Morgen ApS, er en kommerciel virksomhed, der ikke oplyser specifikke nøgletal på enkeltaktiviteter. 

Mandag Morgen ApS stod for den største del af finansieringen af faktatjekmediet. Mandag Morgen ApS er ejet af koncernen Rasmus Nielsen Holding.

TjekDet modtog i april 2017 støtte på 2,9 millioner kroner fra Kulturministeriets Innovationspulje (se side 8), der udbetaltes over tre år. Støtten udløb 31. marts 2020.

Annoncer udgjorde under den tidligere ejer en mindre del af TjekDets samlede budget.

Også under den tidligere ejer var TjekDet af Facebook udpeget som tredjepartsfaktatjekker i Danmark. Det sociale medie dækkede researchomkostningerne per artikel, der relaterede til samarbejdet.

TjekDet har desuden tidligere modtaget støtte fra nedenstående i forbindelse med tidsbegrænsede og nu afsluttede redaktionelle satsninger:

September 2018 - september 2019: Mediefond under Europa-Parlamentet (side 15) imødekom i 2018 en ansøgning om en et-årig bevilling til uafhængig faktatjekjournalistik. Denne bevilling blev delt med fire andre faktatjekinitiativer fordelt på fire EU-lande.

Januar 2019 - juni 2019: Europa-Nævnet imødekom (side 1) ansøgning om bevilling til vælgermøder og redaktionel satsning i forbindelse med europa-parlamentsvalget.