Økonomi

TjekDet skal være gratis for alle, og vi kræver derfor ikke betaling for at læse vores artikler. Herunder kan du se, hvordan TjekDet er finansieret.

TjekDet drives af Foreningen TJEKDET - National portal for bekæmpelse af fake news, der er uafhængig af politiske og økonomiske interesser. 

TjekDet søger kun og modtager kun finansiering, der på ingen måde kan eller vil kompromittere eller influere på mediets redaktionelle uafhængighed. I de tilfælde hvor mediet har modtaget fondsmidler fremlægges herunder links til de enkelte fonde.

Foreningen er en non-profit organisation og har således ikke til formål at generere økonomisk overskud til en virksomhed, person eller gruppe af personer. Alle midler skal bruges til at opretholde og udvikle mediets drift.

Foreningens cvr-nummer er 41425695.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Har du spørgsmål til nærværende, kan du kontakte finans@tjekdet.dk.


BUDGET 2021

I perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 udgøres foreningens økonomiske grundlag foreløbig af følgende:

En bevilling på 2.800.000 kroner fra udlodningsmidlerne, der er overskuddet fra Danske Lotteri Spils virksomhed samt en del af overskuddet fra Det Danske Klasselotteri. Pengene er bevilget af Folketingets finansudvalg “til det øremærkede formål at etablere og drive en ikke-kommerciel og frit tilgængelig national portal til bekæmpelse af misinformation, desinformation og fake news i det danske medie- og informationsmiljø".

Facebook har udpeget TjekDet som tredjepartsfaktatjekker i Danmark. Udpegningen forudsætter, at et faktatjekmedie er internationalt IFCN certificeret. Samarbejdet indebærer, at den sociale platform dækker researchomkostningerne per artikel, der relaterer til dette samarbejde. Omfanget af artikler, der falder inden for dette tredjepartsprogram, svinger, hvorfor det ikke er muligt at fastsætte et egentligt beløb for denne aktivitet i år. Når året er omme, oplyses indtægten her. Du kan læse mere om dette samarbejde her.

TjekDet ventes desuden at have en række øvrige indtægtsdækkende aktiviteter, der primært udgøres af kursus- og foredragsvirksomhed. Omfanget heraf svinger, hvorfor det ikke er muligt at fastsætte et egentligt beløb. Når året er omme, oplyses disse indtægter her.

TjekDet er annoncefrit.


REGNSKAB 1. august 2020 - 31. december 2020

TjekDet var indtil 31. juli 2020 ejet af Mandag Morgen ApS, der er en kommerciel virksomhed, som ikke oplyser specifikke nøgletal på enkeltaktiviteter. Mediet er nu ejet er Foreningen TjekDet, der blev etableret den 1. august 2020.

Regnskabet herunder vedrører således perioden 1. august 2020 og frem til 31. december 2020. I den periode udgjorde mediets finansielle grundlag følgende:

En bevilling på 1.500.000 kroner fra udlodningsmidlerne, der er overskuddet fra Danske Lotteri Spils virksomhed samt en del af overskuddet fra Det Danske Klasselotteri. Pengene er bevilget af Folketingets finansudvalg “til det øremærkede formål at etablere og drive en ikke-kommerciel og frit tilgængelig national portal til bekæmpelse af misinformation, desinformation og fake news i det danske medie- og informationsmiljø".

Facebook har udpeget TjekDet som tredjepartsfaktatjekker i Danmark. Udpegningen forudsætter, at et faktatjekmedie er internationalt IFCN certificeret. Samarbejdet indebærer, at den sociale platform dækker researchomkostningerne per artikel, der relaterer til dette samarbejde. I år 2020 udgjorde denne indtægt under nuværende ejer 481.322 kroner. Du kan læse mere om dette samarbejde her.

TjekDet havde i 2020 desuden en række øvrige mindre indtægtsdækkede aktiviteter, der primært udgøres af kursus-, konsulent- og foredragsvirksomhed. I år 2020 udgjorde denne indtægt under nuværende ejer 95.452 kroner.

TjekDet blev annoncefrit efter 1. august 2020.


REGNSKAB 2020 før 1. august 2020

TjekDets tidligere ejer, Mandag Morgen ApS, er en kommerciel virksomhed, der ikke oplyser specifikke nøgletal på enkeltaktiviteter. 

Mandag Morgen ApS stod for den største del af finansieringen af faktatjekmediet. Mandag Morgen ApS er ejet af koncernen Rasmus Nielsen Holding.

TjekDet modtog i april 2017 støtte på 2,9 millioner kroner fra Kulturministeriets Innovationspulje (se side 8), der udbetaltes over tre år. Støtten udløb 31. marts 2020.

Annoncer udgjorde under den tidligere ejer en mindre del af TjekDets samlede budget.

Også under den tidligere ejer var TjekDet af Facebook udpeget som tredjepartsfaktatjekker i Danmark. Det sociale medie dækkede researchomkostningerne per artikel, der relaterede til samarbejdet.