Ophavsret

Indholdet på TjekDet.dk er beskyttet af dansk lov om ophavsret. Du må gerne printe eller downloade en kopi til eget brug. Derudover må hel eller delvis kopiering, anden gengivelse eller videreanvendelse af materialet - herunder elektronisk videredistribution via email eller download - kun ske i begrænset omfang og primært inden for egen husstand (ophavsretslovens § 12) samt efter forudgående aftale. 

Hvorvidt brugen af materialet sker i begrænset omfang, beror på en foreningens vurdering. 

Omtale af en artikel på tjekdet.dk bør ske inden for de vejledende retningslinjer for god citatskik. Ud over kildeangivelse indebærer det også et link til den konkrete artikel, du refererer.

TjekDets artikler må ikke indlejres på anden hjemmeside. Det betyder, at vores artikler ikke må fremstå som om, at de også udgives af en anden hjemmeside. Er dette dit ønske, skal du kontakte os med henblik på tilladelse.

Overtrædelse af ophavsretten kan blandt andet medføre krav om økonomisk kompensation.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os på telefonnummer 93 89 12 44 eller kontakt@tjekdet.dk.