Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Sagde Thyra Frank "De ældre er ikke mit ansvar"? Forvansket interview kaster Thyra Frank for "jagthundene"

Faktatjek 13. dec 2016  -  8 min læsetid
This describes the image
Sagde Thyra Frank "De ældre er ikke mit ansvar"? Nej, den er skåret for skarpt. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
  • "De ældre er ikke mit ansvar". Sådan lød budskabet angiveligt fra ældreminister Thyra Frank (LA), fortæller TV2

  • Men det er ikke rigtigt, at Thyra Frank ordret sagde "de ældre er ikke mit ansvar". Og der er ikke belæg for at påstå, at Thyra Frank skulle mene det

  • TV 2 vinkler i artiklen for skarpt på Thyra Franks ord

Skrevet af: Thomas Hedin

’Efter en tænkepause kom svaret: De ældre er ikke mit ansvar’. Sådan lyder overskriften på en TV 2-artikel den 4. december på baggrund af et tv-interview med ældreminister Thyra Frank (LA).

TV 2-interviewet udløste en lavine af kritik mod ministeren – både fra politikerkolleger på Christiansborg, politiske kommentatorer og i adskillige debatindlæg på TV 2’s facebookside. Langt hovedparten tog udgangspunkt i Thyra Franks angivelige fralæggelse af ansvar.

Blandt andet socialdemokraternes ældreordfører, Astrid Krag, var "… skuffet over en ældreminister, der ikke tager ansvaret på sig".

Astrid Krags reaktion fik Thyra Franks partiformand, Anders Samuelsen, til at fare i blækhuset i forsvar for sin partifælle. Han beskyldte Astrid Krag for at kaste sig "frådende over Thyra Frank" og bevidst manipulere med, hvad ældreministeren rent faktisk sagde til TV 2.

For det første skal det slås fast, at Thyra Frank ikke på noget tidspunkt i interviewet ordret sagde, at de ældre ikke er hendes ansvar, som TV 2 ellers antyder i artiklens overskrift, hvor det umiddelbart fremstår som et citat. Der er derimod tale om en fortolkning af ministerens ord. Og det er der for så vidt ikke noget galt i, så længe fortolkningen er retvisende for, hvad ministeren i øvrigt siger. Og her går det galt for TV 2, mener ekspert.

"Jeg synes, det er dybt pinligt. Hvorfor skal vi så have en ældreminister, hvis ikke hun kan gøre noget ved det?" Citat: Mette Frederiksen, partiformand, Socialdemokratiet.

"Dels har vi en ældreminister, der siger, at det kan hun ikke gøre ved…" Citat: Peter Skaarup, gruppeformand, Dansk Folkeparti.

"Når man får den ære at være minister for ældreområdet, der er så afgørende vigtigt, så har man også tager ansvaret for at se problemerne i øjnene" Citat: Jacob Mark, gruppeformand, SF.

"Anders Samuelsen mener jeg manipulerer når jeg er skuffet over en ældreminister, der ikke tager ansvaret på sig" Citat: Astrid Krag, ældreordfører, Socialdemokratiet.

"Der venter nyudnævnte ældreminister Thyra Frank en hård tid som minister, hvis hun ikke tager ansvar" Citat: Hans Engell, politisk kommentator.

"Så tag dog ansvar, kvindemenneske, som øverste myndighed" Citat: Kommentar på Facebook.

"Med denne udmelding siger du jo til alle os i plejen og de ældre at du skider højt og flot på os" Citat: Kommentar på Facebook.

"Det er for nemt Thyra, bare at hoppe med på vognen og flæbe op om at det må kommunerne finde ud af. Tag dog et ansvar eller forlad posten" Citat: Kommentar på Facebook.

"Ifølge de vejledende presseetiske regler skal overskrifter have dækning i udsendelsen. Overskriften her er så skarptvinklet, at den efter min vurdering ikke har dækning i mening, kun i ord, " siger lektor Michael Bruun Andersen, der underviser i journalistik, medier og etik ved Roskilde Universitet.

Michael Bruun Andersen peger på, at man i interviewet kan finde enkelte formuleringer, som ved "sjusket læsning" kan forstås i retning af TV 2’s vinkel. Men han fremhæver, at det er journalistens opgave at formidle, hvad Thyra Frank rent faktisk mener – også selv om hun måske ikke formulerer sig helt klart.

"Efter min opfattelse kan der ikke være tvivl om, at TV 2 misopfatter, når man siger, at hun mener ikke at have ansvar," siger Michael Bruun Andersen.

Christian Kock, professor i retorik ved Københavns Universitet, kan heller ikke genkende TV 2’s gengivelse af interviewet i overskriften.

"Det er en forvanskning. Hun sagde ikke sådan. Hun holdt en tænkepause og sagde i næste replik, at hun meget gerne vil høre om steder, hvor det ikke fungerer på grund af unødige statslige regler," siger Christian Kock.

På baggrund af interviewet slår TV 2 også fast, at "de ældre skal ikke regne med, at den nye ældreminister bliver den, der får forbedret forholdene på de plejehjem, hvor beboere kan gå rundt uden at få skiftet ble i tide". Men heller ikke den slutning er der belæg for, mener både Michael Bruun Andersen og Christian Koch.

"Det er også forvanskende. Hun talte om at få undersøgt, om der er unødige tidsspildende regler, og om, at det sikkert vil gavne, at der igen kommer debat om det," siger Christian Koch, der bakkes op af Michael Bruun Andersen.

"Det er en alt for bastant konklusion. Interviewet viser frem for alt en usikker og uerfaren minister, som ikke har helt styr på kompetencefordelingen mellem stat og kommuner," mener Michael Bruun Andersen.

TV 2 jagter sensationen

Christian Kock kritiserer interviewet for at være groft usagligt.

"Det er urimelig jagthundeagtigt i stedet for vagthundeagtigt. Det afspejler den journalistiske mani med at ville klynge politikere op på svigt eller fejl, frem for at ville tale om deres politik og argumenter. Det er også kritisabelt, at man afbryder en politiker, der prøver at bede om tid til omtanke og til at sætte sig ind i sit embede," siger han.

Lektor Michael Bruun Andersen er ikke helt lige så krads i sin kritik af det journalistiske håndværk.

"Selve interviewet fejler sådan set ikke noget, men TV 2’s konklusion er sensationalistisk og urimeligt skarpvinklet," siger han.

Han mener dog samtidig, at meget kunne være undgået, hvis Thyra Frank havde trukket vejret en dag eller to, før hun stillede sig op foran kameraet. I indslaget fremstår hun ikke særlig godt klædt på og er tøvende i mange af sine svar.

"Når man er så uforberedt, så bør man måske ikke stille op, eller også svare ærligt, om man ikke må få lov at sætte sig ind i området."

 

ordforord

 

 

Ministeren har ikke helt uret

Men hvor opstår misforståelsen om, at Thyra Frank mener, at de ældre ikke er hendes ansvar? I interviewet bliver Thyra Frank spurgt om, hvordan hun konkret vil sørge for, at nogle rammer og værdier, som hun omtaler i interviewet, kommer ud i ældreplejen. Her forsøger hun at henvise til, at det er kommunerne, der har ansvaret for tilsynspligten med plejehjemmene, og at hun dermed umiddelbart har svært ved at holde øje med centrene og gribe ind.

"Ved og … Jeg kan jo ikke … Det er jo kommunerne, kommunerne der har selvstyre og kommuner vil simpelthen … øh …," sagde en tydeligt usikker Thyra Frank, der afbrydes af TV 2’s journalist, der spørger, om det ikke er for nemt for Thyra Frank at sige. Men det afviser ministeren.

"Det er ikke for nemt, for det er de muligheder, der er," svarer Thyra Frank.

Det kan blandt andet være de to svar, der får TV 2 til at konkludere, at ældreministeren ikke vil blande sig i, hvordan de ældre på landets plejehjem bliver behandlet. Men i bund og grund er det ikke faktuelt forkert, at det er kommunerne, der har ansvaret for at sikre kvaliteten i ældreplejen. Og det begrænser hendes handlemuligheder.

"Umiddelbart er hendes muligheder ikke store. Der er selvfølgelig nogle tilsynskompetencer – ikke mindst for Sundhedsstyrelsen. Og så er der en række dokumentationskrav," siger Jørgen Grønnegård Christensen, der er professor emeritus i offentlig forvaltning ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Men netop dokumentationskravene er samtidig en udfordring for Thyra Frank at tale om.

"Allerede her er hun jo fanget, for det er, hvad Liberal Alliance vil gøre op med," siger Jørgen Grønnegård Christensen.

Og Thyra Frank bevæger sig da også ind på den boldbane i interviewet. Hun mener, at de ansatte på plejehjemmene bruger for meget tid på at registrere og dokumentere. Og netop det, siger hun i interviewet, at hun gerne vil kigge på.

"Der er rigtig mange ... øh … varme hænder, som nu sidder og skriver om tingene, de måske hellere skulle tage at rejse sig op og gå ud at gøre noget ved," siger Thyra Frank, der direkte adspurgt om, der er "nogle unødige statslige regler", hun vil have undersøgt, bekræfter, at hun gerne vil høre eksempler på det.

"Ja … jeg vil meget … ja, tak, jeg vil meget meget gerne, jeg vil gerne bede dem om at lade mig høre, om de mener, der er nogle unødige statslige regler."

Det hun mente var…

Dagen efter interviewet har TV 2 ministeren i tale igen, hvor hun forsøger at forklare sig.

"Det, jeg forsøgte at forklare, og det kan godt være, det ikke kom særlig godt ud, var den kommunale selvstyring, og den har vi, og det er derfor, jeg skal til møde på onsdag, og det glæder jeg mig til," sagde Thyra Frank.

Mens politikere fra flere partier kritiserede den nyudpegede ældreminister for det, de mente var ansvarsfralæggelse, var der dog én politiker, der tog Thyra Frank i forsvar. Det var Alternativets folketingsmedlem René Gade. På sin Facebookside undrede han sig over den hårde kritik af den nye minister.

 

 

 

"Når en minister udtaler sig uden spin og uden lovning om egenhændigt at forandre kritisable forhold, så ruller svineriet i medierne, online og på Christiansborg – som vi ser det lige nu med nyudnævnte Thyra Frank. Tænk om det var den ærlighed, der rent faktisk skal til, for at vi begynder at forstå, hvad en politiker kan og ikke kan udrette fra sin taburet. Jeg hilser fejl og mangler velkomne i den politiske debat, for hvis de ikke er der, er det, fordi der bliver løjet, mørkelagt eller spundet med en kortsigtet spin-maskine," skrev René Gade.

Stormen har nu lagt sig. Også hos sagens hovedperson, der overfor Ekstra Bladet den 5. december ikke var bleg for at love kamp til stregen, hvad angår bedre forhold for de ældre.

"Jeg har ikke andet at sige end vent og se. Den dag jeg er færdig med mit job, så skal I bare se, at de pårørende, personalet, de gamle og ledelsen vil være glade," lød det fra Thyra Frank.

Ministeren er selv skyld i det hele

TjekDet har spurgt TV 2, hvordan stationen er nået frem til, at Thyra Frank mener, at "de ældre er ikke mit ansvar". Chefredaktør for TV 2’s Nyhedsafdeling, Hans Peter Blicher, medgiver, at der ikke er ordret belæg for overskriften, men at artiklen overholder de presseetiske regler, fordi ministeren omvendt ikke siger noget om, hvad hun konkret selv vil gøre, men i stedet to gange henviser til, at det er kommunerne, der har ansvaret for tilsynet. Dermed fremstår det som om, at Thyra Frank ikke vil tage ansvar.

"Der hersker vist ingen tvivl om, at Thyra Frank henholder sig til, at kommunerne har ansvaret for, at de ældre har værdige forhold, og at det er kommunernes ansvar at få rettet på forhold, der måtte vise sig ikke at være værdige. Fair nok. Men på spørgsmålene – og der er mange – om, hvad hun konkret vil gøre, henholder hun sig igen og igen til, at det jo er kommunernes ansvar. Og hun kommer i den sammenhæng ikke med bud på selvstændige initiativer fra hendes side. Så derfor er der efter min bedste overbevisning belæg for rubrikken," skriver Hans Peter Blicher i en mail til TjekDet.

Også konklusionen, at "de ældre skal ikke regne med, at den nye ældreminister bliver den, der får forbedret forholdene på de plejehjem, hvor beboere kan gå rundt uden at få skiftet ble i tide", mener Hans Peter Blicher, der er belæg for, når man vender sætningen om og prøver at skrive det modsatte, det vil sige ser bort fra ordet "ikke".

"Lad mig vende spørgsmålet om og udsætte sætningen for ikke-testen; "De ældre kan regne med, at den nye ældreminister bliver den, der får forbedret forholdene på de plejehjem, hvor beboerne kan gå rundt uden at få skiftet ble i tide". Den sætning ville vi ikke kunne skrive, da vi ikke kan dokumentere et eneste initiativ i den retning. Sætningen ville være usand, udokumenteret og uden reelt indhold. Så ja, "De ældre skal ikke regne med…" er en helt rimelig konklusion.

Han anfægter ikke, at kommunerne har det formelle tilsyn med plejehjemmene, men kritiserer ministeren for ikke at fremlægge egne initiativer.

"Det er jo fuldstændig korrekt, når Frank konstaterer dels det kommunale selvstyre og dels den kommunale tilsynspligt. Men det forhindrer da på ingen måde den nyudnævnte ældreminister i at introducere, hvad hun vil gøre for at kommunerne i højere grad lever op til deres forpligtelser i det omfang, de ikke gør det."

Hans Peter Blicher tilføjer, at Thyra Frank efter interviewet selv har påtaget sig skylden for, at hun kom til at fremstå som en minister, der ikke vil tage ansvar.

"Jeg noterer mig i øvrigt også, at Frank mandag den 5. december – dagen efter interviewet blev bragt – flere gange udtalte, at hun havde formuleret sig upræcist i interviewet. Og det kan TV 2 jo selvsagt ikke tage ansvaret for," skriver Hans Peter Blicher.

Artiklen er produceret af Mandag Morgen for TjekDet

Opdateret 20. dec 2023