Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Glad historie om mindre dansk madspild er noget tynd

Faktatjek 17. mar 2017  -  3 min læsetid
Tjekdet
Skrevet af: Thomas Hedin

På adskillige hjemmesider verden over hyldes Danmark for at have reduceret sit madspild med 25 pct. på bare fem år. Det var især et indslag forleden hos den britiske tv- og radiostation BBC, der gjorde det glade budskab endnu mere kendt - og det selv om, at tallet har figureret i artikler hos interesseorganisationer og nyhedsmedier i de seneste tre år.

I BBC-indslaget medvirker stifteren af den danske ngo-bevægelse Stop Spild af Mad, Selina Juul, hvor hun fortæller om sit arbejde med at bekæmpe madspild i Danmark. Indslaget fremhæver også de 25 pct. reduktion. Ligesom Selina Juul på mange hjemmesider er citeret for tallet.

Men faldet er ekstremt usikkert og måske slet ikke rigtigt, fastslår DR-programmet Detektor i et faktatjek.

Tallet har Selina Juul hentet i en rapport fra organisationen Landbrug og Fødevarer, der er udarbejdet i 2015.

"Meget tyder altså på en forbedring - måske helt op til 25 pct. reduktion – i forbrugernes madspild målt i mængde," hedder det i rapporten.

Landbrug og Fødevarer har taget udgangspunkt i to undersøgelser, som Miljøstyrelsen har lavet om danskernes husholdningsaffald. Men de to undersøgelser er ikke sammenlignelige.

I affaldsstatistikken fra 2006 har styrelsen indhentet tal for, hvor mange ton affald, som affaldsbehandlingscentre landet over modtog fra husholdninger, der sorterede madaffald. Det tal har Landbrug og Fødevarer regnet om, så interesseorganisationen kan konkludere, at hver dansker smider 125 kg. mad ud om året. Men da det tal dækker over både ikke spiseligt og spiseligt madaffald, som for eksempel en bananskrald og de spiselige rester af et salathoved, må Landbrug og Fødevare lave endnu en beregning. Nu antager organisationen, at halvdelen af madaffaldet godt kunne være spist. Herefter bliver konklusionen, at hver dansker smed mellem 60 og 65 kg. spiseligt mad i skraldespanden i 2006.

Undersøgelsen fra 2012 er lavet på en anden måde. Her har Miljøstyrelsen rent faktisk gennemgået indholdet i over tusinde private hjems skraldespande og opgjort, hvad der er blevet smidt ud af ikke spiseligt og spiseligt mad. Tallet for spiseligt mad har Landbrug og Fødevarer igen omregnet og når nu frem til, at hver dansker årligt smider 47 kg. mad ud i skraldespanden. Altså 25 pct. mindre end tallet fra 2006.

Men Landbrug og Fødevarer har jongleret lige lovlig meget med tallene. De to undersøgelser kan slet ikke sammenlignes, lyder det fra Miljøstyrelsen.

"Metoderne i de her datasæt er vidt forskellige. Den ene er fremkommet ved en konkret gennemgang af affald, mens den anden er lavet ved indberettede mængder, hvor man ikke har opgjort madspild særskilt," siger Anne Kamstrup, der er funktionsleder i Miljøstyrelsen, til Detektor.

Og netop derfor vil Anne Kamstrup ikke selv sige noget om, hvorvidt der rent faktisk er sket et fald i madspildet.

"Vi vil tage vores kortlægning fra 2012 og sammenligne den med en ny, vi er i færd med at lave, og som udkommer i slutningen af 2017. Det er en god måde at gøre det på, fordi data er sammenlignelige, da man har lavet undersøgelserne på samme måde, " siger Anne Kamstrup til Detektor.

DR-programmet har bedt både Selina Juul og Landbrug og Fødevarer om at forholde sig til kritikken.

"De 25 pct. er vores vurdering og er et meget realistisk bud, men jeg vil ikke gå ud helt skråsikkert og sige 25 pct., fordi, der er så stor usikkerhed omkring de her tal," siger Marianne Gregersen, afdelingsleder, Landbrug og Fødevarer, til Detektor.

Selina Juul henviser til, at nogen burde have advaret hende imod at bruge tallet.

"Jeg har aldrig fået nogen meddelelse om, at jeg slet ikke må bruge det her tal," siger hun til Detektor, og oplyser, at hun har rettet teksten på Stop Spild af Mads hjemmeside. Her er der ganske rigtigt nu tilføjet en note om, at der er tale om et usikkert estimat.

Se hele Detektors faktatjek her.

Artiklen er produceret af Mandag Morgen for TjekDet
Opdateret 20. dec 2023