Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Nej, kvælstof er ikke frikendt for at skade vandmiljøet

Faktatjek 21. aug 2018  -  3 min læsetid
Tjekdet
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
  • ... kvælstof er i øvrigt gang på gang blevet frikendt for at have en negativ effekt på vandmiljøet, siger Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug

  • Men det passer ikke, at kvælstof er frikendt for at skade vandmiljøet

  • Kvælstof spiller en betydelig rolle for vandkvaliteten i vores fjordsystemer og i det åbne hav, men påvirker også eksempelvis søer

"Nu er det pludselig landbrugets skyld, at visse fjorde oplever iltsvind – selv om fosforen (udledning af kloakvand fra rensningsanlæggene) skaber iltsvindet. Intet kvælstof har været udledt i månedsvis på grund af tørvejret, og kvælstof er i øvrigt gang på gang blevet frikendt for at have en negativ effekt på vandmiljøet," skriver Flemming Fuglede Jørgensen, der er formand for Bæredygtigt Landbrug i et debatindlæg i Information.

Den påstand får Thyge Nygaard, der er seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, til at fare i blækhuset.

"Bæredygtigt landbrug spreder fake news – igen," lyder overskriften på hans modsvar, der ligeledes bringes i Information. I indlægget kritiserer Thyge Nygaard blandt andet Flemming Fuglede Jørgensen påstand om, at kvælstof er frikendt for at have negativ indflydelse på vandmiljøet.

Og det viser sig da også hurtigt, at landbrugsformanden Flemming Fuglede Jørgensen har taget munden for fuld i sit debatindlæg.

"Påstanden om, at kvælstof ikke har betydning for vandmiljøet er en gammel traver. Men det er lodret forkert. Kvælstof har en stor negativ betydning for især havmiljøet, men kan også påvirke miljøkvaliteten i eksempelvis søer," lyder det klare svar fra Karen Timmermann, der er seniorforsker ved Institut for Bioscience - Anvendt marin økologi og modellering på Aarhus Universitet.

 

Seniorforsker ved Institut for Bioscience - Anvendt marin økologi og modellering på Aarhus Universitet.

 

LÆS OGSÅ: Filsø: Landbrugets udledning af kvælstof slog ikke 80 ton fisk ihjel

Da TjekDet spørger, om der findes noget som helst forskning, der bakker op om Bæredygtigt Landbrugs påstand, er svaret fra Karen Timmermann afvisende.

"Jeg tror ikke, man kan finde noget sted i litteraturen, som frikender kvælstof. Jeg kender i hvert fald ikke til det."

Seniorforskeren medgiver dog, at fosfor godt kan have en betydning, sådan som Flemming Fuglede Jørgensen også skriver. Men det er ikke det samme som en frikendelse af kvælstof.

"I forskerkredse diskuterer man, hvad der har den største negative påvirkning af vandmiljøet. Og i nogle vandmiljøer, for eksempel søer, kan fosfor godt have en mere skadelig virkning end kvælstof, men det frikender jo ikke kvælstof," siger Karen Timmermann.

Kvælstof er aldrig frikendt

Karen Timmermann afviser altså, at kvælstof skulle være frikendt for at skade vandmiljøet. Også Jens Borum, der er lektor ved Biologisk Institut på Københavns Universitet, afviser, at kvælstof skulle være frikendt for at påvirke vandmiljøet negativt.

Der er flere ting ved Bæredygtigt Landbrugs debatindlæg, han hæfter sig ved.

 

Lektor ved Biologisk Institut på Københavns Universitet.

 

"For det første er kvælstof ikke blevet frikendt for at skade vandmiljøet på noget tidspunkt. Overhovedet ikke. Kvælstof spiller en betydelig rolle for vandkvaliteten i vores fjordsystemer og i det åbne hav," siger han og fortsætter:

"For det andet, er det ikke rigtigt, at hovedparten af fosforen kommer stammer fra rensningsanlæg. Der laves årligt opgørelser af afstrømning af næringsstoffer, og de viser helt klart og entydigt, at landbruget er hovedkilden til fosforbelastningen. Det gælder også, når man ser på de særlige hændelser såsom skybrud."

LÆS OGSÅ: Grøn tænketank overdriver vælgernes syn på klimapolitik

Og for det tredje peger Jens Borum på debatindlæggets pointe om, at der på grund af den tørre sommer ikke har været udledt kvælstof i flere måneder. Men faktisk er det helt normalt, at landbruget ikke er skyld i kvælstofudvaskning i løbet af sommeren.

"Sådan er det altid. Det er en normal situation, at der ikke er udvaskning af kvælstof fra landbruget i løbet af sommeren. Om sommeren er der som regel ikke overskudsnedbør, der forårsager afstrømning fra dræn. Sidste år var en særlig regnfuld undtagelse," siger Jens Borum.

Bæredygtigt Landbrug holder fast

Hos Bæredygtigt Landbrug holder formand Flemming Fuglede Jørgensen fast i sit budskab, selvom han ikke mener, at uenigheden i bund og grund er så stor.

"Det kan være min betoning har været forkert. Jeg skulle måske have skrevet: Kvælstof er ikke problemet. Det er fosfor, der er problemet. Det var nok det, jeg skulle have skrevet," siger han.

LÆS OGSÅ: Landbrugs-lobby laver banale fejl i kritik af økologiske bønder

Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug (Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix).

Han holder fast i, at kvælstof ikke har den store negative indflydelse på vandmiljøet, selvom forskerne siger det modsatte.

"Hvis der er problemer i vandmiljøet, er det typisk fordi, der er for meget forfor og for lidt kvælstof," siger Flemming Fuglede Jørgensen.

Han mener desuden ikke, at forskerne kan tillade sig at lægge ret meget vægt på opgørelserne af spildevand.

"Det er jeg totalt uenig med dem i. De opgørelser, da ligger på spildevand, laves af kommunerne selv. De oplyser selv, hvor ofte og hvor meget spildevand, der render ud. Det er selvkontrol. Og det passer ikke, hvad der står," mener Flemming Fuglede Jørgensen.

 

 

Artiklen er produceret af Mandag Morgen for TjekDet

Opdateret 20. dec 2023