Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Opfinder Morten Messerschmidt egne tal til klimakritik?

Faktatjek 15. aug 2019  -  4 min læsetid
Tjekdet
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

 

 

Mere end halvdelen af verdens klimaforskere mener, at mennesket er skyld i mindre end 30 procent af den globale opvarmning.

Kilde: Morten Messerschmidt (DF) i Ekstra Bladet og Deadline


Morten Messerschmidt henviser til flere artikler med videnskabeligt tilsnit og en kronik i Børsen som dokumentation. Men ingen af kilderne underbygger hans påstand.

 

Dansk Folkepartis nyudnævnte klimaordfører, Morten Messerschmidt, går flere steder i danske medier i rette med den vidt berejste påstand om, at 97 procent af verdens klimaforskere skulle være enige om, at mennesker er skyld i klimaforandringerne.

For kigger man på studiet bag påstanden med andre briller, så viser tallene også, at langt størstedelen af klimaforskerne samtidig fratager mennesker det primære ansvar for samme klimaforandringer.

Knap 4.000 forskere skulle nemlig anslå "menneskets bidrag til mellem 30 og 1 procent" af de klimaforandringer, der er ved at vende op og ned på kloden, skriver Morten Messerschmidt i Ekstra Bladet 30. juli.

Men den ‘sandhed’ når aldrig frem til læserne, mere end antyder Morten Messerschmidt med et kritisk spørgsmål om medierne: "Hvornår har De, kære læser, senest set det forbehold i en dansk avis?"

Og den samme påstand tager Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt med sig i DR2-programmet Deadline 12. august.

"Hvis man går ned og ser i de tal – det havde jeg lejlighed til i sommerpausen - så kan man faktisk sige noget tilsvarende, at flertallet af klimaforskere mener, at den menneskeskabte del af den globale opvarmning er max 30 procent," siger han.

Som TjekDet skrev i februar, er der god grund til at være skeptisk over for ideen om, at 97 procent af verdens klimaforskere udpeger mennesket som skyld i klimaforandringerne.

Men i sin skepsis har Morten Messerschmidt viderebragt tal, der formentlig slet ikke eksisterer. Hverken DF-politikeren, TjekDet eller to forskere har nemlig kunnet opstøve dokumentation for, at flertallet af klimaforskere skulle mene, at mennesket ‘kun’ er skyld i et sted mellem 1 og 30 procent af den globale opvarmning.

Der er gået sommer i Messerschmidts ferielæsning

I sit debatindlæg i Ekstra Bladet har Morten Messerschmidt ellers navngivet et par titler fra sin sommerferielæsning, der skulle levere dokumentation for, at størstedelen af klimaforskerne slet ikke mener, at menneskets klimaaftryk er så stort.

De to artikler skrevet af henholdsvis Brandon Shollenberger og Andrew Montford indeholder rigtignok kritik af et studie fra forskeren John Cook. Og det studie er ophav til påstanden om, at hele 97 procent af verdens klimaforskere giver mennesker skylden for klimaforandringerne.

Men i Ekstra Bladet skriver Morten Messerschmidt, at de to artikler også skulle oplyse, at ud af 3.896 forskningsartikler, som John Cook kigger på i sit studie, er det blot 41 artikler, der støtter ideen om, at hele den globale opvarmning skyldes mennesket.

Resten, altså 3.855 artikler om klimaforandringerne, skulle nå frem til, at mennesket har mellem 1 procent og 30 procent af den globale opvarmning på samvittigheden.

Men TjekDet har læst Brandon Shollenbergers og Andrew Montfords artikler igennem, og i hverken den ene eller anden står der, hvad Morten Messerschmidt læste sig frem til i sommervarmen.

Vi spørger derfor klimaordføreren, hvor han så har de opsigtsvækkende tal fra. Og nu henviser han til en anden kilde:

"Jeg blev oprindeligt opmærksom på forholdet i denne kronik af Johannes Krüger (som er professor emeritus, red.). Der fremgår tallene også," svarer Morten Messerschmidt i en mail.

Forskere afviser Messerschmidts dokumentation

I kronikken finder man ganske rigtigt en kritik af John Cooks studie. De to videnskabelige artikler, som Morten Messerschmidt læste over sommeren, er også nævnt, og der er tilmed et afsnit, hvor Johannes Krüger nævner tal, der minder om dem, som DF-politikeren fremfører i Ekstra Bladet:

"For det viste sig, at gruppen på 3.896, der tilsyneladende støttede påstanden om AGW (menneskeskabt global opvarmning, red.), også indeholdt forskere, der mener, mennesket kun bidrager med 20-30 % til den globale opvarmning og hvad værre er – også såkaldte skeptikere, der mener, at menneskets bidrag kun er få procent," skriver Johannes Krüger i sin kronik.

Den tidligere professor nævner altså, at der er klimaforskere, som mener, at mennesket bidrager med 30 procent eller mindre til den globale opvarmning.

Men kan hans kronik bruges som belæg for Morten Messerschmidts påstand?

Svaret er en klar afvisning.

 

Seniorforsker ved DTU Space. Forsker i klimaforandringer.

 

"Det er bestemt ikke resten af artiklerne, der mener, at mennesket bidrog med mellem 30 og 1 procent til den globale opvarmning. Det jeg giver udtryk for i min kronik er, at Cooks tal også indeholder forskere, som mener, at mennesket kun bidrager med 1-30% til AGW. Det vil sige mange skeptikere," skriver Johannes Krüger i en mail.

På DTU Space sidder seniorforsker Jens Olaf Pepke Pedersen, der ved tidligere lejlighed har gennemgået John Cooks studie med en tættekam. Han har blandt andet set på, hvordan de knap 4.000 artikler beskriver menneskets rolle i klimaforandringerne. Heller ikke han kan finde dokumentation for Morten Messerschmidts påstand.

"Alene af den grund, at det kun er 64 af de knap 4.000 artikler, der udtrykker sig om menneskets rolle i klimaforandringerne, der direkte sætter tal på menneskets indflydelse, kan man ikke bruge Cooks data til at udtale sig om, hvor mange af forskerne der sætter menneskets indflydelse til under 30 procent," siger han.

Messerschmidt: "Jeg nærer dyb skepsis overfor alt den slags fakta-tjekkeri"

Morten Messerschmidts dokumentation er altså tilsyneladende fordampet i sommervarmen. Vi forsøger derfor at få svar på, hvorfor han udbreder den påstand i både Ekstra Bladet og Deadline, når han tilsyneladende ikke kan dokumentere den?

I en mail afviser folketingsmedlemmet at stille op til telefonisk interview:

"Jeg nærer en dyb skepsis overfor alt den slags fakta-tjekkeri, når det ikke kommer fra kolleger, så jeg foretrækker, at du sender dine spørgsmål på e-mail," lyder svaret på vores interviewanmodning.

Vi spørger ham derfor - på mail - hvad hans dokumentation for påstanden er, når nu ingen af hans kilder underbygger den? Vi spørger ham, hvad han tror er forklaringen på, at ingen danske medier har bragt hans tal? Og hvorfor han giver indtryk af at have oplysningerne fra videnskabelige kilder, når disse kilder ikke underbygger hans påstand?

Men på trods af, at han selv bad om spørgsmålene på mail, er Morten Messerschmidt ikke vendt tilbage med svar på de tre spørgsmål.

Artiklen er produceret af Mandag Morgen for TjekDet

Opdateret 20. dec 2023