Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Skal en Tesla 14 gange rundt om jorden for at blive mere klimavenlig end en dieselbil?

Faktatjek 20. jun 2019  -  4 min læsetid
This describes the image
Foto: Lars Rasborg/Ritzau Scanpix

 

 

En Tesla skal køre 580.000 kilometer, før den er ligeså klimavenlig som en tilsvarende dieselbil.

Påstand, som deles af flere danskere på Facebook og findes i danske og norske internetartikler samt i et læserbrev i Jyllands-Posten.

I Danmark er en elbil grønnere end en tilsvarende dieselbil efter de første 25.000-50.000 kilometer. Men en tysk rapport viser rigtignok, at de største elbilmodeller først er mere klimavenlige end dieselbiler efter hele 580.000 kilometer.

Rapporten sammenligner dog den værst tænkelige elbil med den bedst tænkelige dieselbil inden for samme klasse. Desuden tager rapporten udgangspunkt i det tyske elmiks - altså de forskellige energikilder, der bruges til at producere strøm i Tyskland - som det så ud i 2013. Strømmen i Tyskland er mere kulbaseret end i Danmark, og derfor er CO2-besparelsen ved at køre elbil i stedet for dieselbil meget mindre.

 

Elbiler er slet ikke så klimavenlige, som man kunne tro. Faktisk belaster det klimaet meget at producere elbilernes batterier, at for eksempel en Tesla først er grønnere end en dieselbil efter 580.000 kilometer.

Sådan lyder en påstand, som flere danskere har delt på Facebook, og som man i løbet af det seneste år har kunne læse i flere norske og danske artikler på nettet.

Senest optrådte påstanden også i et læserbrev bragt i Jyllands-Posten, som på Facebook har fået mere end 800 delinger, kommentarer og reaktioner.

I læserbrevet står der, at "en Tesla-bil skal runde ca. 500.000 kilometer, inden den har indhentet en dieselbil af samme kategori (i klimavenlighed, red.)."

Men den berejste påstand om, at Teslaen skal køre så mange hundredetusinde kilometer, før den er mere klimavenlig end en lignende dieselbil, er "helt ude i hampen", siger Jakob Stoustrup, der er prodekan ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design ved Aalborg Universitet.

"I Danmark er tallene 30-50.000 kilometer," siger han.

Selvom det er rigtigt, at en elbil har svinet mere end en tilsvarende benzin- eller dieselbil, når den første gang ruller ud fra fabrikken, er det altså skudt langt over mål at påstå, at det tager elbilen over en halv million kilometer – eller godt 14 gange rundt om jorden ved ækvator - at indhente sine forbrændingsmotordrevne fætre i klimaregnskabet.

Især når man ser på de elbiler, der kører rundt på de danske landeveje.

Hvor kommer tallet fra?

Ifølge Jakob Stoustrup er det forfejlet, når det i blandt andet læserbrevet i Jyllands-Posten påstås, at en batteridreven elbil udleder ligeså meget CO2 som konventionelle biler.

 

 

"Ser man udelukkende på klima, er der ingen tvivl om, at elbiler er langt mere klimavenlige end fossilt drevne biler. De fleste rapporter med 2018-tal når frem til, at en elbil i hele sin levetid er omtrent 'dobbelt så klimavenlig' som fossilt drevne biler," siger han.

Men hvor stammer det overdrevne tal fra?

I både læserbrevet og de mange artikler, vi finder på nettet, henvises til en undersøgelse foretaget af den tyske forbruger- og interesseorganisation ADAC, som svarer til FDM i Danmark.

I undersøgelsen har ADAC beregnet CO2-udledninger over forskellige passagerbilers levetid. Her har de fundet, at de fleste elbiler skal køre et sted mellem 45.000 til 130.000 kilometer for at være mere klimavenlige end de konventionelle biler.

Skæv sammenligning giver højt tal

Et enkelt tal springer imidlertid i øjnene, når man løber ADAC-undersøgelsen igennem. Sammenligner man de største elbilmodeller med de mindst CO2-udledende dieselbiler af samme klasse, viser det sig nemlig, at det tager hele 580.000 kilometer, før elbilerne er grønnest.

 

 

Men den tyske bilistforenings beregninger kan man altså ikke bruge til ret meget, vurderer Jakob Stoustrup.

"Det problematiske ved undersøgelsen er, at den sammenligner den værst tænkelige elbil med den bedst tænkelige dieselbil under nogle antagelser om elmikset, der også er worst case scenario. På den måde kan man godt regne sig frem til sådan et tal, men det giver bare ikke meget mening," slår han fast.

Også ifølge Niels Buus Kristensen, der er forskningsleder ved Transportøkonomisk Institut i Oslo og medlem af Klimarådet, kan tallet formentlig forklares med de antagelser, som ADAC har regnet ud fra.

"Den slags beregninger afhænger meget af, hvad man forudsætter. Hvis man forudsætter, at al industriel produktion, herunder også batteriproduktion, i fremtiden vil udlede mindre CO2, fordi energien i højere grad skal komme fra vedvarende energi, så forbedrer det regnestykket til kommende elbilers fordel meget betragteligt," siger han.

Tysk el er mere 'sort' end dansk

I bunden af ADAC-undersøgelsen kan man læse, at udregningerne baserer sig på det tyske elmiks, som det så ud i 2013. Elmikset er et udtryk for sammensætningen af et lands elproduktion, og bilistforeningen noterer da også, at "en anden sammensætning ændrer værdierne."

Netop sammensætning af landets elproduktion har stor betydning, når man skal sammenligne elbilers og konventionelle bilers klimaaftryk."Den tyske elproduktion er meget kul- og gastung. Hvis man laver lignende beregninger i Danmark, får man en balance, der er meget mere i elbilens favør," siger Jakob Stoustrup.

Han bakkes op af Niels Buus Kristensen.

"Strømmen er mere kulbaseret i Tyskland, end den er i Danmark, og så bliver CO2-besparelsen per kilometer ved kørsel på el i stedet for benzin eller diesel meget mindre. Derved kommer man hurtigt op på et stort antal kilometer, der skal køres, før udslippet fra produktionen af elbilens batteri er tjent ind igen," forklarer han.

Klimarådet har i et baggrundsnotat foretaget beregninger ud fra det danske elmiks på, hvor langt en elbil skal køre, før den er grønnere end en tilsvarende dieselbil.

"Vi har taget højde for, at strømmen bliver mere grøn efterhånden over bilens levetid, og vores konklusion er, at tallet er nede omkring 25.000-50.000 kilometer selv med det nuværende CO2-krævende energiinput i batteriets produktion," oplyser Niels Buus Kristensen fra Klimarådet. For store biler i luksusklassen som eksempelvis Tesla ligger tallet på cirka 50.000 kilometer.

I Klimarådets rapport er batteristørrelsen for elbiler i luksusklassen sat til 100 kWh. Det svarer til det største batteri, man kan købe til sin Tesla.

Artiklen er produceret af Mandag Morgen for TjekDet

Opdateret 20. dec 2023