Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Vil Enhedslisten gøre sex mellem søskende lovligt?

Faktatjek 24. jun 2019  -  6 min læsetid
This describes the image
Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

 

 

Enhedslisten vil lovliggøre søskendesex

Opslag på facebooksiden DK er vores land, der linker til en artikel fra Jyllands-Posten fra 2012.


 

Enhedslisten vil ikke gøre sex mellem søskende lovligt, slog partiet fast allerede dagen efter Jyllands-Postens artikel. Og det er fortsat partiets holdning. Men det er rigtigt, at partiets daværende retsordfører - og nuværende politiske leder - Pernille Skipper den gang udtalte sig positivt til Ekstra Bladet om en mulig afkriminalisering af sex mellem halvsøskende. I samme artikel understreger hun dog, at partiet ikke vil bringe det frem som et forslag i Folketinget, og at de vil afvente Straffelovrådets anbefalinger.

 

"Det skal være lovligt for søskende at dyrke sex med hinanden, mener EL"

Sådan indledes et opslag på facebooksiden ‘DK er vores land’, der er delt mindst 200 gange, kommenteret mere end 500 gange og liket eller lignende af næsten 1.000 facebookbrugere.

I opslaget linker facebooksiden til en artikel fra Jyllands-Posten, hvor overskriften ganske rigtigt lyder "Enhedslisten vil lovliggøre søskendesex."

 

 

Problemet med opslaget og artiklen er bare, at Enhedslisten ikke vil gøre det lovligt for søskende at have sex med hinanden. Det slog partiet fast i en artikel i Ekstra Bladet og på partiets facebookprofil allerede dagen efter Jyllands-Posten bragte artiklen med den forkerte overskrift. Altså for mere end 6 år siden.

Vil ikke gøre sex mellem søskende lovligt

Historien om, at Enhedslisten går ind for, at søskende skal have lov til at dyrke sex med hinanden, begynder i Politiken d. 5. november 2012. Avisen bringer den opsigtsvækkende historie under overskriften 'Enhedslisten vil gøre søskendesex lovligt'.

Og under én time efter Politikens artikel blev lagt på nettet, skriver Jyllands-Posten sin version af historien, som de baserer på Politikens artikel.

Men dagen efter undsiger Enhedslisten altså historien. Første gang til Ekstra Bladet i en artikel, der bliver bragt 6. november 2012 klokken 8.52 og igen halvanden time senere på Enhedslistens egen facebookprofil, hvor partiets holdning bliver slået utvetydigt fast:

"Fakta-tjek: Enhedslisten vil IKKE gøre sex mellem søskende lovligt."

Politiken har siden erkendt ikke at have "belæg for" overskriften, der lyder, at Enhedslisten vil gøre "søskendesex lovligt". Avisen beklager og ændrer overskriften.

Men at både partiet og Politiken dementerer historien, går tilsyneladende ikke op for Jyllands-Posten. Mere end seks år efter kan man nemlig stadigvæk læse det forkerte budskab på avisens hjemmeside og dele det på eksempelvis sociale medier, som personerne bag facebooksiden ‘DK er vores land’ har gjort.

Enhedslisten fulgte straffelovrådets indstilling

Enhedslisten vil fortsat ikke gøre det lovligt for søskende at have sex. Derfor er de i partiet godt irriterede over, at den forkerte og mere end seks år gamle historie endnu en gang dukker op.

"Det er selvfølgelig både irriterende og frustrerende, at der mere end seks år efter stadig florerer en fejlagtig historie. Men det er jo desværre enormt svært at gøre noget ved," skriver partiets gruppeformand Jakob Sølvhøj i en mail.

Artiklen fortsætter under billedet

Jakob Sølvhøj, folketingsmedlem for Enhedslisten. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Spørgsmålet om Enhedslistens holdning til sex mellem søskende blev oprindeligt taget op, i forbindelse med at Straffelovrådet arbejdede på en betænkning om lovgivningen på sædelighedsområdet, herunder blandt andet sex mellem søskende.

Straffelovens § 210, stk. 2 slår fast – både i 2012 og i dag – at det ikke er lovligt for søskende at have sex med hinanden: "Den, der har samleje med sin broder eller søster, straffes med fængsel indtil 2 år."

Debatten om den paragraf tog især fart efter et halvsøskendepar stod frem i Information og fortalte om deres kærlighed og deres fælles barn.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

 

 

"Straffelovrådet finder, at det på denne baggrund kunne overvejes enten helt at ophæve forbuddet mod seksuelt forhold til en bror eller søster over 15 år, eller alternativt at indskrænke forbuddets rækkevidde. En sådan indskrænkning kunne f.eks. bestå i en begrænsning til forhold mellem helsøskende og/eller til en begrænsning til heteroseksuelle forhold. Begge disse begrænsninger findes i Sverige."

Straffelovrådets betænkning side 713.

 

 

Overfor Ekstra Bladet udtalte Enhedslistens daværende retsordfører, Pernille Skipper, at partiets "umiddelbare holdning er, at den paragraf (§ 210, stk. 2, red.) bliver afskaffet, men det kan være at Straffelovrådet kommer med nogle anbefalinger, der siger noget andet, og der giver mening."

Enhedslisten var altså positivt stemt overfor at afkriminalisere sex mellem søskende, men kun hvis straffelovrådet nåede frem til netop den konklusion.

Straffelovrådet endte dog med at foreslå at fastholde lovgivningen på området.

"Straffelovrådet har imidlertid ikke fundet grundlag for at fremsætte et forslag om ændring af det gældende absolutte forbud mod alle heteroseksuelle og heteroseksuelle forhold mellem såvel helsøskende som halvsøskende," lyder Straffelovrådets overvejelser på betænkningens side 713.

Den indstilling tilsluttede Enhedslisten sig, skriver Jakob Sølvhøj i mailen til TjekDet. Her understreger han også, at Enhedslisten aldrig har taget initiativ til at ville have en anden lovgivning for sex mellem søskende.

Jyllands-Posten retter, mens DK er vores land er tavse

Efter TjekDets henvendelser har Jyllands-Posten rettet overskriften på artiklen fra 2012, så den nu hedder Pernille Skipper: "Det er ikke statens opgave at blande sig i, hvem der skal have børn med hvem."

I en mail skriver digital redaktør Niels Chr. Bastholm.

"Jyllands-Posten er blevet opmærksom på fejlen i overskriften i den syv år gamle artikel. Vi har på den baggrund korrigeret artiklen."

TjekDet ville gerne have spurgt facebooksiden DK er vores land, som har delt den mere end seks år gamle artikel, om de har tænkt sig at rette opslaget, nu hvor de er gjort opmærksom på, at artiklen er forkert.

Men folkene bag siden har ikke svaret på vores henvendelse, til trods for at siden tydeligvis er aktiv. Der er nemlig lagt flere nye opslag på siden, siden TjekDet henvendte sig.

 

 

Straffelovrådet blev nedsat som et stående udvalg ved Justitsministeriets brev af 3. oktober 1960 og har til opgave:

  1. efter Justitsministeriets anmodning at afgive indstilling om strafferetlige lovgivningsspørgsmål og principielle spørgsmål vedrørende fastsættelsen af administrative bestemmelser af strafferetlig karakter og den praktiske gennemførelse af kriminalpolitiske foranstaltninger og
  2. efter Justitsministeriets nærmere bestemmelse at medvirke i det internationale strafferetlige samarbejde, herunder navnlig vedrørende det nordiske strafferetlige lovsamarbejde.

Justitsministeriet anmodede i 2009 Straffelovrådet om at foretage en generel gennemgang af straffelovens kapitel 24 om forbrydelser mod kønssædeligheden. Det resulterede i Betænkning 1534 om seksualforbrydelser.

 

Artiklen er produceret af Mandag Morgen for TjekDet

Opdateret 12. okt 2021