Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Ny analyse: Er misinformation en politisk kamp eller et praktisk problem?

Forskning 25. jan 2023  -  2 min læsetid
Tjekdet
Foto: Natasa Adzic/Shutterstock

En ny kandidatafhandling forsøger at bidrage med perspektiver på, hvordan misinformation er blevet og bliver set som et problem, og hvordan det skaber forskellige forestillinger om den mest hensigtsmæssige håndtering af (mis)information i samfundet. 

Det er Thilde Vangdrup Høybye fra Copenhagen Business School (CBS), der har skrevet afhandlingen, hvor hun blandt andet ser på Europa-Kommissionens forsøg på at regulere techgiganter som sociale medie-platforme, og hvordan journalistiske medier håndterer og forholder sig til techgiganterne, når det kommer til misinformation og desinformation. Fænomener, der begge 'ledes' af generelle anti-demokratiske kræfter, der ved at skabe grobund for misinformation i samfundet truer demokratiet.

Hun konkluderer, at techgiganterne netop har opnået deres magt gennem en ureguleret dominans, der i høj grad fremstilles som problematisk for de uafhængige medier. Europa-Kommissionens handlingsplaner kan ses som et udtryk for et ønske om at samarbejde, hvor medlemsstater og uafhængige  medier inviteres til at tage styringen på sig. Samtidig synes målet ikke mindst at være, at udstyre borgerne med værktøjer, der gør dem i stand til at forholde sig kritisk til det de læser og på den måde selv at kunne spotte misinformation og desinformation.

Handlingsplanerne opfordrer også de uafhængige medier til at have fokus på journalistisk kvalitet og kapacitet som led i at udbrede værktøjerne. Thilde Vangdrup Høybye vurderer, at ved hjælp af bestemte rationelle teknikker, som rette fejl, diskutere, filtrere, bruges til at reducere kompleksiteten og  informationsforstyrrelsen, men dog ikke eliminere dem. 

Hun konkluderer også, at uafhængige medier i praksis forholder sig til misinformation ved at italesætte en relationen mellem den klassiske journalistik og techgiganterne, hvor medierne på en og samme tid giver udtryk for en kritik af techgiganterne og et forsvar for den klassiske journalistik. Det er med andre ord i journalistikkens position i forhold til techgiganterne, at håndteringen af misinformation skal finde sted. 

Hele kandidatafhandlingen kan hentes her.