Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

TjekDet.dk får nu større muskler

Indsigt 30. mar 2017  -  2 min læsetid
Tjekdet
Skrevet af: Thomas Hedin

Mandag Morgens pilotprojekt med et dedikeret dansk faktatjek-site – TjekDet.dk – bliver nu til et tre-årigt ambitiøst, journalistisk udviklingsprojekt med støtte på 2,9 mio. kr. fra Kulturministeriets Innovationspulje.

lisbeth-knudsen

Ansvarshavende chefredaktør for Mandag Morgen og TjekDet.dk, Lisbeth Knudsen.

"Faktatjek handler ikke blot om at tilgængeliggøre nuancer og fakta og håbe på, at der er nogen, der læser det, og får en mere kritisk indstilling til de oplysninger og debatter, de møder på de sociale medier og i de professionelle medier. Det er også vigtigt at give plads til udvikling og test af nye redaktionelle formater, kommunikationskanaler og nye metoder til at nå forskellige målgrupper med viden og redskaber til at skelne sandt og falsk og se nuancerne midt i mellem", siger ansvarshavende chefredaktør for Mandag Morgen, Lisbeth Knudsen.

Hun glæder sig over de nye økonomiske muskler, så TjekDet for alvor kan føre sine ambitioner ud i livet om ikke alene at medvirke til at holde det danske medie- og debatmiljø rent for falske nyheder, urigtige påstande og manipulationer, men også at udbrede kendskabet til bagsiden af den nye medievirkelighed.

Indsats for børn og unge

Til de næste faser af udviklingsprojektet hører bl.a. indsamling af viden gennem markeds- og brugerundersøgelser, samtaler med eksperter og indsamling af kendskab til effektive faktatjek-projekter i andre lande. Desuden skal projektet henvende sig til segmenter af det danske samfund, som er mere følsomme over for falske nyheder eller har større udfordringer ved at begå sig i det postfaktuelle samfund, deriblandt nye medieforbrugere i Danmark som børn, unge, indvandrere, flygtninge og andre særligt udsatte grupper.

"Dagens børn og unge bliver præsenteret for langt flere informationer dagligt end tidligere generationer, særligt takket være internettet og de sociale medier. Det tager tid at lære at være kritisk medieforbruger, og folkeoplysning og public service har sværere ved at nå til de unge, der i stigende grad dækker deres nyhedsbehov igennem algoritmestyrede sociale medier. Projektet skal derfor afdække deres behov, mulige tekniske løsninger, kommunikationsveje mv. for at kunne målrette faktatjek til denne befolkningsgruppe", siger Lisbeth Knudsen.

Invitation til partnerskaber

Mandag Morgen lancerede TjekDet.dk i november sidste år som et pilotprojekt. Der findes ikke noget tilsvarende site i Danmark. Pilotprojektet tager udgangspunkt i læsernes og brugernes tip og indmeldinger samt i at crowdsource svarene i tæt dialog med relevante eksperter. Fra dette fundament kan udviklingen af faktatjek-disciplinen nu fortsætte.

Lige siden starten har pilotprojektet og sitet gjort en dyd ud af at omtale og fremhæve faktatjek initiativer i andre medier, ligesom den danske og internationale debat om faktatjek initiativer er afspejlet på sitet.

"Projektet passer fremragende til netop Mandag Morgen, fordi vi i forvejen betragter os selv som et korrektiv til den hurtige, overfladiske nyhedsstrøm, og fordi vi i forvejen er et medie, der i høj grad bygger på et tæt samarbejde med videnscentre rundt omkring i Danmark, " siger Mandag Morgens chefredaktør.

Men hun åbner samtidig for at invitere samarbejdspartnere med ind i projektet fra både medieverdenen og forskningsverdenen, som vil kunne styrke jagten på kvalitet i den offentlige debat og i medieudbuddet i både de professionelle og de sociale medier.

Artiklen er produceret af Mandag Morgen for TjekDet
Opdateret 20. dec 2023