Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Digital øvelsesbank sætter kildekritik, misinformation og hadtale på skemaet

Undervisning 24. maj 2023  -  2 min læsetid
Tjekdet
Foto: Shutterstock

De digitale medier giver unge en hidtil uset stor ytrings- og informationsfrihed, men udsætter dem også for et flow af misinformation, desinformation og hadtale. Danmarks Biblioteksforening kommer udfordringen i møde med portalen FakeNewsLab.


 

Med ikke mindst de sociale medier har unge i dag adgang til en enorm mængde information, de ikke nødvendigvis selv opsøger. Information kan indeholde falske nyheder, som platformenes algoritmer - uforvarende - fylder de unges nyhedsfeed med. Det stiller nye krav til de unges evne til kritisk at vurdere de historier, de møder, og til deres kendskab til de bagvedliggende mekanismer, der slører grænserne mellem facts og fakes.

Det er en problematik, som Danmarks Biblioteksforening forsøger at imødegå med portalen FAKENEWSLAB, der stiller ressourcer frit til rådighed for lærere, undervisere, bibliotekarer og andre, så de kan klæde unge mennesker bedst muligt på til at begå sig i deres digitale samtid og giver dem værktøjer til at maksimere deres handlemuligheder i mediehverdagen.

Indsatsen retter sig først og fremmest mod unge mennesker mellem 13 og 18 år.

De fleste unge tilgår nemlig nyheder på de sociale medier, hvor nyheder står side om side med underholdningsstof og opslag fra familie og venner, hvilket får grænserne mellem facts og fakes til at flyde. De unge skal altså lære at skelne mellem facts og fakes, ligesom de skal lære de bagvedliggende mekanismer, der former deres digitale liv, at kende.

Indholdet i FAKENEWSLAB kan overordnet opdeles i tre typer. En digital øvelsesbank som består af en lang række undervisningsmaterialer, der dækker temaer som algoritmer, des- og misinformation, digitalt medborgerskab, sociale medier og meget andet. Øvelserne veksler i længde fra få minutter til flere timer, og de kan både tjene til inspiration, stå alene og kædes sammen i længere forløb. Øvelserne gør brug af forskellige formidlingsformer og lægger vægt på, at de unge både skal forbruge og selv producere information. De er udviklet med afsæt i det svenske site MIK för mig – digital lektionsbank med tilladelse fra Statens Medieråd i Sverige.

Portalen indeholder også en række videointerviews, hvor toneangivende fagfolk og meningsdannere giver indblik i mis- og desinformation med mere. De digitale talks kan streames live eller ses bagefter som led i din undervisning og med afsæt i øvelserne.

Den tredje type er døbt "det digitale ambassadørkorps", der består af unge studerende, som er uddannet til at undervise andre unge i digital dannelse. De digitale ambassadører kan komme ud på skoler, biblioteker eller i foreninger og holde oplæg og workshops, der gør undervisningen levende.

FAKENEWSLAB er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Indsatsen er tilrettelagt i et partnerskab bestående af Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Nationalleksikon Lex.dk, Biblioteksvagten og Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag.

Portalen kan findes her.