Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Eleverne udarbejder en nyhed og undersøger, hvad der er objektivt

Undervisning 9. jun 2021  -  6 min læsetid
This describes the image
Vært på DR TV-avisen Kim Bildsøe Lassen er gæsteforlæser i nyt undervisningsforløb målrettet udskolingen. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Mediernes rolle i forbindelse med formidling af blandt andet Covid-19 er i centrum for et nyt læringsforløb, der er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Gæstelærerforløbet med journalist og nyhedsvært Kim Bildsøe Lassen stiller skarpt på mediernes nyhedskriterier og nyhedsdækning. Noget, eleverne ud fra forløbet selv kan undersøge med særligt fokus på Covid-19 pandemien. I forbindelse med pandemien har medierne blandt andet formidlet den politiske debat om regeringens håndtering af pandemien. I forløbet får eleverne mulighed for selv at udarbejde nyhedsindslag om dette.

Forløbet har blandt andet til formål at gøre eleverne i stand til at tage stilling til politiske problemstillinger, forholde sig kritisk til nyhedsjournalistik ved at undersøge, hvordan og hvorfor medierne vinkler nyhederne, og overveje forholdet mellem medier og politik.

Forløbet er bygget op om fire videoer med Kim Bildsøe Lassen, der hver især understøttes med undervisningsaktiviteter.

Forløbets fire undervisningsaktiviteter kan gennemføres enten fysisk på skolen eller online. I begge tilfælde og som en væsentlig del af tilrettelæggelsen kan læreren overveje en eventuel tværfaglig sammenhæng - eksempelvis med faget dansk om at skrive debatindlæg eller med faget historie om myndighedernes håndtering af tidligere kritiske samfundssituationer.

Forløbet er udviklet til samfundsfag og kan kobles tværfagligt til dansk og historie. Forløbet er målrettet elever i 9. klasse og kan tilpasses til 8. og 10. klasse.

Læs mere om forløbet og find materialerne her.