Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Elevside: Bredde i kildegrundlaget

Undervisning 16. jan 2024  -  1 min læsetid
This describes the image
Foto: Nathalie Damgaard Frisch (grafik)

Opgave 1

Download og løs arbejdsarket Fordele og ulemper ved forskellige kilder.

Download: Fordele og ulemper ved forskellige kilder (PDF)

Tip

Her er der ikke noget rigtigt svar på, hvad der er rigtigt og forkert. Forskellige kilder kan have forskellige fordele og ulemper.

Opgave 2

Diskuter med en klassekammerat eller din arbejdsgruppe, hvad I har udfyldt på arkene.

1. Hvad er I enige om?

2. Hvad er I uenige om?

Argumenter for dine valg ved at bruge konkrete eksempler.

Tip

Vær nysgerrig og lyt til, hvad din klassekammerat eller arbejdsgruppe mener. Stil gerne opfølgende spørgsmål til dem.

Opgave 3

Brug arbejdsarket Hvad siger forskellige kilder? til at hente information fra forskellige kilder om emnet, du arbejdet med.

Download: Hvad siger forskellige kilder? (PDF)