Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Lær eleverne om teknologiforståelse med to modeller

Undervisning 11. jun 2021  -  2 min læsetid
This describes the image
Foto: Dan Farrell / Unsplash

Teknologi er en næsten uundgåelig del af unges hverdag, og derfor er det vigtigt, at de forstår, hvad teknologien kan. Derfor har Alinea udviklet to modeller, som giver et godt udgangspunkt for at komme i gang med at undervise i teknologiforståelse.

Den ene model hedder designprocesmodellen og består af flere faser, blandt andet undersøgelsesfasen, konstruktionsfasen og argumentationsfasen. I designprocesmodellen er fokus på at skabe digitale produkter ved at aktivere eleverne til eksempelvis at lave feltarbejde ud fra en konkret problemstilling. 

Den anden model, analysemodellen, fokuserer særligt på et af teknologiforståelsens fire kompetenceområder: Digital myndiggørelse. De tre andre kompetenceområder er digital design og designprocesser, computationel tankegang og teknologisk handleevne. Du kan blive klogere på de fire kompetenceområder her.

I modsætning til designprocesmodellen lægger analysemodellen ikke vægt på at skabe digitale produkter, men derimod på at forstå, hvorfor digitale produkter ser ud, som de gør. Analysemodellen indeholder i alt seks aktiviteter, som man kan springe frem og tilbage imellem i undervisningen.

Link til materialet.

År:
Udgiver: