Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Opgave 1

Undervisning 29. apr 2023  -  1 min læsetid
Tjekdet

<< Tilbage til forsiden om kompetencepakken om kunstig intelligens

I denne første opgave skal den enkelte lærer tage stilling til sin egen praksis for undervisning om og med kunstig intelligens i dag samt ønsker for fremtiden. Formålet er at give et samlet billede af lærernes nuværende praksis og danne grundlag for det videre arbejde med emnet.

Til denne opgave skal dokumentet 'Tag stilling til egen undervisningspraksis' anvendes. Lærerne skal tage stilling til udsagnene i skemaet og sætte et kryds, der viser, hvor deres undervisningspraksis er i dag. Derefter skal de lave de en cirkel dér, hvor de ønsker at være i fremtiden.

Null

Tip

Du kan enten udskrive ét skema som udfyldes i fællesskab, eller udskrive flere skemaer og opdele personalet i grupper efter eksempelvis fag eller klassetrin.

<< Tilbage til forsiden om kompetencepakken om kunstig intelligens

År:
Udgiver: