Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Sådan kan skolen hjælpe eleverne til god og sikker adfærd i det digitale rum

Undervisning 11. maj 2021  -  3 min læsetid
Tjekdet
Foto: Video fra Børne- og Undervisningsministeriet

Hvad er digital dannelse, hvorfor er det vigtigt, og hvordan arbejdes der med digital dannelse på skolerne rundt i landet? Hvad siger forskningen på området om unges færden på nettet, og hvordan kan skolen hjælpe eleverne til god og sikker adfærd i det digitale rum?

Sådan lyder de indledende spørgsmål til to videoer, som Børne- og Undervisningsministeriet står bag. Materialet retter sig især som vejledning til lærere i, hvordan man kan sætte digital dannelse på skemaet, og hvordan emnet kan italesættes i undervisningen.

Konkret er der tale om to videoer. Den ene indeholder et oplæg fra Vincent Hendricks, professor i filosofi (KU) og Jens Philip Yazdani, tidligere formand for Danske Gymnasielevers Sammenslutning (DGS), hvor de drøfter dannelsesbegrebet. Hvad er dannelse, og hvorfor er dannelse måske vigtigere end nogensinde for unge i dag?

I den anden video forklarer udvalgte medarbejdere og ledere fra Århus Statsgymnasium, hvilke overvejelser de har gjort sig på skolen i arbejdet med digitale teknologier. Hvordan sikrer man sig, at eleverne får de rette digitale kompetencer, hvilke overvejelser skal man gøre sig i de enkelte fag, og hvordan kan man som skole få implementeret en samlet strategi for anvendelse af teknologi, der sikrer en progression i elevernes skoletid?

Materialet behandler en række centrale forhold ved de digitale teknologiers indflydelse på vores liv og tjener som en hjælp til at give indsigt i nogle af de væsentligste problemer, der er knyttet til at anvende de digitale teknologier. Vores hverdag er fyldt med disse teknologier, som ikke er til at komme uden om, men med den rette viden har vi bedre mulighed for at navigere mere sikkert på nettet.

Link til materialet her.