Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Synes vi, at falske nyheder er så spændende, at vi deler dem på nettet?

Undervisning 29. sep 2022  -  3 min læsetid
Tjekdet
Foto: Geralt/Pixabay

Forløbet "Om fake news", der særligt retter sig mod ungdomsuddannelserne, arbejder med konkrete råd til tjek af nyheder på nettet, så eleverne kan blive mere kritiske mediebrugere. og lærer at reflektere over, hvad der skaber falske nyheder.

Synes vi, at falske nyheder er så spændende, at vi deler dem på nettet? 

Eleverne arbejder med kompetenceområdet Kritisk blik på digitale medier og værktøjer fra vejledningen om digitale kompetencer til loven om de gymnasiale uddannelser.

Forløbet varer 2 lektioner à 60 minutter. Det egner sig til såvel dansk, historie, samfundsfag som informatik for elever i 2g på de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Forløbet er tværfagligt:

Relevante danskfaglige mål: Demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag
Navigere, udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt deltage reflekteret i og bidrage til digitale fællesskaber 

Mål i Informatik C: Redegøre for beskyttelse af egen digital identitet og egne data på internettet samt redegøre for tekniske og menneskelige aspekter af it-sikkerhed 

Samfundsfaglige mål: Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser 

Historie: Skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer.

Materialet og lærerguide kan findes her.