Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Undervisningsoplæg: Bredde i kildegrundlaget

Undervisning 14. dec 2023  -  1 min læsetid
Tjekdet
Foto: Nathalie Damgaard Frisch (grafik)

Forberedelse

Gennemse elevoplægget og forbered dig på at dele elevsiden med eleverne. Inddel eleverne i par. Udskriv arbejdsarkene, hvis eleverne ikke skal arbejde med materialet digitalt.

Tag udgangspunkt i et emne, I arbejder med, eller se forslag til temaer nederst på denne side.

Tilgå elevsiden her

Download: Fordele og ulemper ved forskellige kilder (PDF)

Download: Hvad siger forskellige kilder (PDF)

Gennemførelse

Gennemgå læringsmålene for sessionen:

1. Jeg kan diskutere fordele og ulemper ved forskellige kilder

2. Jeg kan bruge forskellige kilder til at indsamle information

Eleverne laver opgave 1

Eleverne skal tage stilling til forskellige kilder, de kan bruge til at finde information om et emne.

Uddel et arbejdsark til hver elev og introducer det i fælleskab. Eleverne arbejder individuelt med arket, mens du støtter dem i arbejdet.

Nedenfor finder du nogle eksempler på fordele og ulemper ved forskellige kilder.

Null

Tip

Her er det ikke nogle rigtige og forkerte svar. Arket har til formål at skabe en bevidsthed om, at det er muligt at bruge forskellige kilder, og at alle disse hver især har fordele og ulemper.

Eleverne laver opgave 2

Inddel eleverne i par. Nu skal de tale sammen om, hvad de har skrevet på deres ark.

1. Hvad er de enige om?

2. Hvad er de uenige om?

Lad dem begrunde deres argumenter. Opfordr dem til at bruge konkrete eksempler.

Eleverne laver opgave 3

Eleverne bruger arbejdsarket Hvad siger forskellige kilder og henter information fra forskellige kilder om et emne, de arbejder med.

Afrunding

Lad eleverne svare på refleksionsspørgsmålene herunder - for eksempel på Post-its, på bagsiden af arbejdsarkene, du efterfølgende samler ind, eller på en digital platform.

Null

Forslag til emner

En kendt person (fx Tove Ditlevsen)

En historisk begivenhed (fx besættelsen)

Et litterært værk (fx Den Afrikanske Farm)

En dagsaktuel begivenhed (fx krigen i Mellemøsten)

Bæredygtig udvikling

Kostråd

Mentalt helbred

Null