Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Skal en elbil køre 219.000 km for at være grønnere end en dieselbil?

Faktatjek 10. dec 2019  -  7 min læsetid
Tjekdet
Foto: Lars Laursen/Biofoto/Ritzau Scanpix

For at være lige så klimavenlig som en dieselbil skal en elbil i Tyskland tilbagelægge 219.000 kilometer, beretter Jyllands-Posten i en artikel.

Avisens udmelding overrasker, al den stund at dieselbiler har ry for at være nogle sorte CO2-svinere, mens elbiler betragtes som bilparkens klimaduks.

Og der ligger skam forskning bag, forsikrer Jyllands-Posten. Det østrigske forskningsinstitut Joanneum Research har nemlig lavet udregningen, der reelt parkerer elbilerne som større klimasyndere end dieselbilerne:

"Den gennemsnitlige personbil i Europa skrottes efter 180.000 km, og meget få elbiler er reelt i stand til at køre 219.000 km på de originale batterier," skriver Joanneum Research i studiet ifølge Jyllands-Posten. Citatet og artiklen er efterfølgende delt adskillige steder sociale medier.

Artiklen fortsætter under facebookopslaget

Skærmbillede fra Jyllands-Postens artikel om elbilerne. Men artiklen giver ikke svar på, hvor klimavenlige elektriske biler egentlig er, siger forskere.


Men i strid med, hvad Jyllands-Posten skriver, er det faktisk de tyske bilejeres interesseorganisation ADAC – svarende til danske FDM – der står bag budskabet om, at en elbil skal køre hele 219.000 kilometer for at være grønnere end en dieselbil. Ikke et østrigsk forskningsinstitut.

Derudover er de 219.000 kilometer stærkt overdrevet, lyder det fra forskere.

Tal stammer ikke fra østrigske forskere

Tallet har ADAC udregnet med afsæt i en regnemodel, som østrigske Joanneum Research har udarbejdet i et nyt studie.

Modellen er rustet til at sammenligne forskellige typer af biler ud fra deres klimaaftryk i hele bilens livscyklus fra produktion til skrot. Modellen tager derfor højde for, at elbiler sammenlignet med for eksempel dieselbiler er i stort klimaunderskud fra begyndelsen, da det udleder store mængder CO2 at producere elbilernes batterier.

Intet sted i det østrigske studie står dog, at elbilerne skal køre 219.000 kilometer for at være mere klimavenlige end dieselbiler.

Det skriver til gengæld de tyske bilejere i en pressemeddelelse efter selv at have plottet tal ind i den østrigske model. Og det er tallet fra denne pressemeddelelse, der har fundet vej til overskriften på Jyllands-Postens artikel.

Men Joanneum Research har intet at gøre med det tal, oplyser Gerfried Jungmeier i en mail til TjekDet. Han er forsker ved Joanneum Research og står bag det nye studie.

"ADAC har anvendt deres egne data, så deres resultater fremgår ikke af vores studie," skriver han i en mail.

Og om ADAC’s regnestykke tilføjer han:

"Vi afholder os fra at udregne, hvor langt en elbil skal køre for at være mere klimavenlig end en dieselbil. Vi synes ikke, det er den bedste måde at kommunikere livscyklus-resultater."

Strømmen bliver grønnere i Tyskland

Årsagen til den østrigske forskers skepsis ved ADAC's regnestykke skal findes i den strøm, der kommer ud af de tyske stikkontakter.

En elbil er nemlig kun så grøn som den strøm, bilejeren fodrer den med. Brænder man udelukkende kul af for at lave strømmen til elbilen, udleder elbilen næsten lige så meget CO2 som dieselbilen. Kommer strømmen i stedet fra for eksempel vindmøller, er elbilens udledning tæt på nul.

ADAC's udregning bygger på det tyske el-miks – altså de forskellige energikilder, der bruges til at producere strøm – som forholdet ser ud i 2019.

Men ifølge forskere, som TjekDet har talt med, vil den tyske strøm i løbet af elbilens levetid blive grønnere, da tyskerne i disse år investerer kraftigt i vedvarende energi. Det vil også gøre elbilen grønnere, end ADAC’s udregning tager højde for.

Poul Norby, professor ved DTU’s Institut for Energikonvertering og -lagring, kalder ADAC's regnestykke for "en urimelig antagelse".

"Det tyske elmiks kommer selvfølgelig til at ændre sig i en grønnere retning i løbet af de næste år. De 219.000 kilometer er alt for højt sat," siger han og tilføjer:

"De anvender de tal, der giver den største CO2-udledning. Både hvad angår batteriproduktion og elmiks. Det får elbilernes udledning til at se større ud, end den reelt vil være."

Det samme siger Jakob Stoustrup, der er professor ved Institut for Elektroniske Systemer ved Aalborg Universitet:

"De 219.000 kilometer stemmer overhovedet ikke overens med andre beregninger lavet på baggrund af det nuværende tyske elmiks. Under alle omstændigheder skal udviklingen i elmiks i bilens levetid tages med i beregningerne. Elbilen vil jo i løbet af sin levetid komme til at opleve et markant grønnere elmiks og dermed krydse linjen til dieselbilen væsentligt tidligere," siger Jakob Stoustrup.

Artiklen fortsætter under billedet

Jakob Stoustrup er prodekan ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design ved Aalborg Universitet. Foto: Aalborg Universitet.


Dansk strøm er grønnere end tysk strøm

Jyllands-Posten skriver ganske vist ikke, at også elbiler i Danmark skal tilbagelægge 219.000 kilometer på vejene, før de er grønnere end dieselbiler. Men at omtale udregningen giver ikke mening uden at understrege, at elbilerne i Danmark er helt anderledes grønne, mener Jakob Stoustrup.

"Ud fra Jyllands-Postens gengivelse må danske læsere jo få det indtryk, at det er mere klimavenligt at køre i dieselbil i Danmark, og det er i modstrid med grundlaget for artiklen (ADAC’s udregning, red.), der i forvejen tegner et overdrevent pessimistisk billede af elbilers klimamæssige aftryk," siger han.

I Danmark er elbilens klimaaftryk langt lavere. Særligt fordi der i danskernes elmiks er en langt større andel af vindenergi. CO2-udledningen ved at lave strøm er derfor betydeligt lavere i Danmark end i Tyskland, hvor strømmen i langt større grad er baseret på kul.

 

Klimarådet har regnet på, hvor langt en elbil med strøm fra det danske elmiks skal køre. I regnestykket forventer Klimarådet, at CO2-udslippet ved produktionen af dansk el daler i fremtiden. Resultatet er væsentligt lavere end de tyske 219.000 kilometer, som fandt vej til Jyllands-Postens spalter. Kører elbilen kun på dansk strøm, så skal den blot tilbagelægge en fjerdedel, før den bliver grønnere end dieselbilen.

"Vi nåede frem til, at for en typisk elbil sammenlignet med en effektiv dieselbil svarer merudslippet fra batteriproduktionen til cirka 50.000 kilometers kørsel," siger Niels Buus Kristensen, der er forskningsleder ved Transportøkonomisk Institut i Oslo og medlem af Klimarådet.

Også han understreger, at det er nødvendigt at tage højde for, at CO2-udslippet fra elproduktionen udvikler sig, når man udregner klimabelastningen for en elbil over hele dens levetid.

Citat i Jyllands-Posten findes ikke i rapport

Ifølge forskerne, som TjekDet har talt med, har Jyllands-Posten i artiklen også besvær med at gengive Joanneum Researchs studie retvisende.

Tallet 219.000 kilometer findes ikke i studiet, selv om avisen skriver, at studiet når frem til netop det tal.

Artiklen fortsætter under billedet

Niels Buus Kristensen er forskningsleder ved Transportøkonomisk Institut i Oslo og medlem af Klimarådet. Foto: Transportøkonomisk Institut.


Og Gerfried Jungmeier fra Joanneum Research kan heller ikke genkende citatet, som Jyllands-Posten skulle have fundet i studiet.

Citatet har dog en vis lighed med et par sætninger i et debatindlæg i den britiske avis The Guardian, der blev trykt dagen inden Jyllands-Postens artikel. Skribenten bag debatindlægget er den tyske økonomiprofessor Hans-Werner Sinn, der i indlægget ytrer sig kritisk om elbiler.

Jyllands-Postens artikel citerer også andetsteds fra Hans-Werner Sinns debatindlæg, som enkelte steder henviser til både ADAC's udregning og Joanneum Researchs rapport.

Jyllands-Posten retter, men holder fast i tallet

Chefredaktør for Jyllands-Posten Steen Rosenbak medgiver, at det ikke er Joanneum Research, der står bag tallet. At citatet i Jyllands-Postens artikel ikke står i Joanneums undersøgelse, medgiver han også. Men han holder fast i, at ADAC's udregning er relevant. Dog skal tallet 219.000 forstås med en vis usikkerhed:

"Man skal have den lid (til tallet 219.000, red.), som man skal have til alle mulige andre prognoser, vil jeg mene. Den lid, at det er behæftet med en markant usikkerhed, når man kigger 11 år frem. Det er ikke præcist, men en forudsigelse om fremtiden," siger Steen Rosenbak.

Når tallet bygger på elmikset fra 2019, giver udregningen kun mening, hvis man kører alle 219.000 kilometer i løbet af i år. Gør det det til en god eller dårlig prognose?

"Hvis man skal fremskrive elmikset til 2030, så skal man også regne ind, hvordan man forventer, at folk vil oplade deres elbiler. For oplader man den ofte, holder batteriet ikke så længe, og så bliver den mindre effektiv. Og så skulle du også fremskrive en effektivisering af brændselsmotorer med benzin og diesel."

Hvorfor er det her så en prognose, I vil omtale i Jyllands-Posten, når den ikke indarbejder fremtidige forhold?

"Jeg synes, prognosen er interessant. Udgangspunktet for artiklen er, at EU definerer elbiler som nuludledningskøretøjer. Det er jo ikke rigtigt, så længe elbiler bliver opladet med strøm fra kul, naturgas og andre fossile brændsler. Dens eksistens indebærer, at der bliver udledt CO2. Det nuancerer billedet af elbiler."

Hvem står bag undersøgelsen med de her 219.000 kilometer?

"De 219.000 kilometer står ikke i Joanneums undersøgelse. Det er beregnet af ADAC, men på baggrund af en regnemaskine, som er udviklet af Joanneum. Så det vil vi selvfølgelig rette."

Artiklen fortsætter under billedet

Chefredaktør ved Jyllands-Posten, Steen Rosenbak. (Foto: Thomas Emil Sørensen)


I begyndelsen af Jyllands-Postens artikel citerer avisen ellers Joanneum Researchs undersøgelse for netop at være nået frem til de 219.000 kilometer.

Står citatet i undersøgelsen?

"Nej, der kommer vores journalist til at blande to kilder sammen. Citatet kommer fra den tyske økonomiprofessor Hans-Werner Sinn, der har skrevet det i en kronik i The Guardian, som vi også refererer i den samme artikel. Der er sket den fejl, at vi er kommet til at blande to forskellige kilder sammen og citere den ene kilde for noget, som den anden siger. Det retter vi selvfølgelig også."

Hvorfor gør I ikke opmærksom på, at tallet er lavere i Danmark?

"Vi skriver jo, at det er i Tyskland og det tyske elmiks, der ligger til grund. Vi skriver også, at det ikke er tilfældigt, at undersøgelsen fokuserer på Tyskland. Man behøver ikke referere al udlandsjournalistik til danske forhold."

Var det ikke oplagt at gøre opmærksom på, at tallet er et andet i Danmark, når I nu udkommer til danske læsere, som muligvis pønser på at købe en elbil?

"Danske læsere interesserer sig jo også for, hvad der sker uden for landets grænser. Man kunne have valgt at skrive, at tallet vil være et andet i Danmark, men nu handler undersøgelsen om Tyskland. Ville du i en undersøgelse af uligheden i Tyskland sige, at det samme gælder i Danmark? Det burde være ret indlysende, når vi skriver om et andet land, at de samme tal ikke gælder for Danmark."

Der er vel den forskel på ulighed og elbiler, at der er danske avislæsere, der overvejer at købe en elbil og køre rundt på danske veje på et dansk elmiks. Er tallet ikke relevant for dem?

"Vi postulerer ikke, at vi laver en guide til formodede købere af elbiler. Vi laver en artikel om, hvordan det ser ud i Tyskland. Og vi skilter klart og tydeligt med, at det er tyske forhold, og at det ikke er tilfældigt, at det er tyske forhold, der er valgt. Man kan godt tage internationale briller på uden at føre samtlige historier tilbage til Danmark. Jeg mener, at man sagtens kan skrive historien uden at inddrage Danmark."

Jyllands-Posten har efter TjekDets henvendelse ændret i artiklen.

Artiklen er produceret af Mandag Morgen for TjekDet

Opdateret 20. dec 2023