Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

En metode til revidering af faktatjekværktøjer og databaser

Forskning 5. maj 2022  -  6 min læsetid
Tjekdet
Foto: Mohamed Hassan/Pixabay

Digitale platforme har haft en stor rolle i forhold til spredning af misinformation under covid-19-pandemien. Misinformation relateret til pandemien kan  have konsekvenser for befolkningens sundhed og for overholdelse af regeringsforanstaltninger.

Derfor har faktatjekorganisationer undersøgt historier, der potentielt spreder misinformation og offentliggjort deres undersøgelser online med det formål at dæmme op for den negative misinformations indvirkning på samfundet.

Disse faktatjekkede historier udgives også samlet ved faktatjek af databaser, som danner nye overordnede infrastrukturer for faktatjek. Denne
undersøgelse har til formål at konceptualisere faktatjek som overordnede digitale infrastrukturer ved at sammenligne to sådanne overordnede  infrastrukturer, der adskiller sig teknisk og økonomisk:

1. Poynter og Google Fact-check Explorer (herefter omtalt som 'Google').

2. Poynter-infrastrukturen er fra #CoronaVirusFacts Alliance fra IFCN (internationalt faktatjeknetværk), der hører under Poynter Institute, en non-profit organisation, mens Google-infrastruktur leveres af en for-profit virksomhed.

Studiet er at undersøge overlapninger og forskelle og derved at opdage skævheder i de to infrastrukturer.

Først kigges på antal overlappende historier, og om de stemmer overens i den anvendte vurdering.

I forhold til at sammenligne de to infrastrukturer, ser forfatter i detaljer på følgende parametre:

- Hvem afviser misinformation?

- Hvor blev misinformation offentliggjort?

- Hvem offentliggjorde misinformation?

- Hvilket indhold blev offentliggjort?

Forfatterne har etableret en metode for hvert af disse spørgsmål, som kan bruges af andre forskere, der analyserer lignende data. 

Casestudiet konkluderer blandt andet, at faktatjek, som digitale infrastrukturer, der har downstream-effekter i samfundet, når de bruges af
et forskelligartede sæt af interessenter (f.eks. offentligheden, nyhedsmedier, forskere) er partiske ved at favorisere nogle indholdstyper, platforme og  kontinenter frem for andre.

Her kan du downloade rapporten.