Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Had i politiske debatter online og offline: Hvem står for hadet – og hvem rammer hadet?

Forskning 3. maj 2022  -  8 min læsetid
Tjekdet
Foto: Andre Hunter/Unsplash

Hadefuld adfærd på de sociale medier i forbindelse med eksempelvis politiske diskussioner anses for et stigende samfundsproblem.

I denne artikel spørger forfatterne: Hvem er udøverne af det politiske had på internettet – og hvem er ofrene?

Og er udøverne af og ofrene for had anderledes på internettet end udenfor internettet?

Analyserne viser, at de personer, som optræder hadefuldt og rammes af had i forbindelse med politiske  diskussioner, i høj grad er de samme både  online og offline.  

Aggressiv adfærd er generelt mere udbredt blandt unge mænd, og analyserne viser, at det også først og fremmest er unge mænd, der optræder hadefuldt både online og offline.

I overensstemmelse med viden om aggression generelt retter hadet sig også først og fremmest mod andre unge mænd. Internethad ser således ikke ud til at være en særlig form for had eller aggressivitet. De, der er aggressive offline, er også aggressive online, og de går efter de samme ofre begge steder.

Artiklen kan hentes her