Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Muligheder og udfordringer for nordiske public service-medier i kampen mod desinformation

Forskning 21. mar 2023  -  3 min læsetid
Tjekdet
Foto: Shutterstock

Offentligt finansieret medier (PSM) anses i vid udstrækning for at spille en betydningsfuld rolle i kampen mod misinformation. Disse mediers grundlæggende opgave, der er baseret på værdier som universalitet, uafhængighed, excellence, diversitet, ansvarlighed og innovation, indebærer et ansvar for at bekæmpe misinformation ved at producere faktuelt nyhedsindhold og identificere løsninger på misinformation. Vigtigheden af PSM anerkendes i resolutionen fra Europarådet (CoE, 2019), som opfordrer medlemsregeringerne til at støtte PSM, samtidig med at PSM-organisationer opfordres til at prioritere bekæmpelse af misinformation.

Denne rapport undersøger rollen for public service-medierne  bekæmpelsen af desinformation i de fire nordiske lande Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Analysen er baseret på en flermetodet forskningsramme, der giver en triangulering af kontekstuelle faktorer for at bestemme rollen for PSM-organisationen i det nationale miljø, de aktiviteter, som PSM gennemfører for at bekæmpe desinformation, og ekspertvurderinger, baseret på interviews og spørgeskemaer med PSM- og interessenteksperter, af mulighederne og udfordringerne, som PSM står overfor i deres respektive kontekster.

Analysen viser blandt andet, at disse medier er i stand til at bygge på deres arv og vise fleksible reaktioner på skiftende omstændigheder, selvom nylige udviklinger i medielandskabet fortsat udgør betydelige udfordringer. Analysen fremhæver også strategier, der kan anvendes både i NORDIS og i en bredere europæisk sammenhæng.

De nordiske lande har flere ligheder, nemlig stort nyhedsforbrug, høje niveauer af tillid til medierne og høj bevidsthed om og modstandsdygtighed over for desinformation.

PSM er de mest betroede og udbredte nyhedsmedier i alle fire lande, hvilket giver dem mulighed for at spille en førende rolle i kampen mod desinformation. Imidlertid udgør dominansen af sociale medier, stigende pres fra kommercielle konkurrenter og politisk udtrykt mistillid alle potentielle trusler. Mens politisk polarisering og fragmentering stadig er relativt ubetydelige i de nordiske lande, skaber det også udfordringer for PSM.
Indholdsmæssigt anses leveringen af vidtrækkende og højkvalitets journalistik generelt set af forskerne bag rapporten som den vigtigste måde at bekæmpe desinformation på.

Imidlertid leverer alle nordiske public service-institutioner også mere specialiserede programmer. Typiske eksempler i alle lande inkluderer aktuelle programmer, specialprogrammer, der beskæftiger sig med desinformation, programmer, der fremmer kritisk medieforståelse, uddannelsesprogrammer og nyhedsprogrammer for børn og unge.

Forskerne konkluderer, at disse medier bør anerkendes som et effektivt redskab til at tackle desinformation - både i individuelle lande og i en EU-kontekst.

Hele rapporten kan downloades ved at klikke her.