Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Filterbobler, mis- og desinformation på nettet

Undervisning 24. maj 2023  -  1 min læsetid
This describes the image
Foto: Shutterstock

Hvordan spottes fake news? Hvor spredes de mest? Hvilke teknikker bruger de? Flerfagligt forløb til informatik og sprogfag, der træner eleverne i at spotte og analysere desinformation.


 

Et flerfagligt forløb giver eleverne et indblik i, hvor, hvorfor og hvordan desinformation spredes på nettet.  Eleverne trænes i at spotte og analysere opslag med desinformation på nettet og sætte dem ind i en større diskursiv kontekst.

Bag forløbet står Jacob Stenløkke Bendtsen fra Falkonergården Gymnasium i samarbejde med Center For Undervisningsmidler (CFU).

Materialet, der er opdelt i syv moduler, kan læses parallelt som tema i hvert sit fag. Tværfagligt samarbejde skal ikke nødvendigvis ske i store projekter – en løsere kobling som her viser også eleverne, hvordan fagene kan spille sammen!  Forløbet er planlagt til 7 moduler af 90 minutter: 3 til hvert fag og et fælles afsluttende med oplæg.

Der tages udgangspunkt i definitionen af misinformation og desinformation. Og fortsætter derefter med at præsentere modeller og desinformationsteknikker. Til slut gennemføres de syv forløbsmoduler, der indeholder en lang række af referencer til relevante kilder på internettet. Det er for eksempel faktatjekmedier, quizzer, spil, videoer og andre hjemmesider med teoretisk viden.

Materialet kan findes her.