Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Lærervejledning og information om materialet

Artikel 28. sep 2021  -  2 min læsetid
This describes the image

Her på siden finder du alt, hvad du som lærer behøver for at gennemføre undervisningsforløbet med dine elever. Du finder en lærervejledning, alle dokumenter, der skal bruges til forløbets opgaver og links til forløbets opgavesider.

Undervisningsforløb

Undervisningsforløbet er inddelt i tre faser. Dem finder du nedenfor, hvor du også kan læse en kort introduktion til hver undervisningsfase.

I første fase introduceres eleverne til de grundlæggende begreber mis-, des- og malinformation. De skal forholde sig til og diskutere deres eget og andre unges forhold til information på sociale medier og sociale mediers rolle i demokratiet. Og så skal de introduceres til, hvad et faktatjek er, og hvordan man kan kontrollere, at de oplysninger, man finder online er rigtige.

I anden fase skal eleverne selv i gang med at producere falske historier. De inddeles i grupper og skal ud fra nogle benspænd lave en falsk historie, der efterfølgende skal faktatjekkes af en anden gruppe. Processen er udformet som et spil, hvor grupperne giver hinanden point for deres faktatjek og dyster om at udføre det bedste.

I tredje og sidste fase sættes mis-, des- og malinformation i kontekst, og eleverne skal diskutere, hvilke konsekvenser spredningen af forkerte informationer har for den demokratiske debat. I denne fase berøres især malinformation - eller hadtale - og hvad det betyder for muligheden for at deltage i den demokratiske debat.

Materialer til forløbet

Introduktion til forløbet

Lærervejledning

Skema til faktatjek

Skema til peer-to-peer review

Gruppeopgaver

Nedenfor er links til grupperne opgavebeskrivelser. Det er vigtigt, at grupperne ikke ser hinandens opgavebeskrivelser, da de så vil få svarene på den del af forløbet, der handler om at lave faktatjek. 

Gruppe 1: Misinformation og vaccineskepsis

Gruppe 2: Misinformation og repræsentative undersøgelser 

Gruppe 3: Desinformation og skyfænomener

Gruppe 4: Desinformation og valgfusk

Gruppe 5: Malinformation og anklager

Gruppe 6: Malinformation og chikane

Indsats mod mis-, des- og malinformation

Dette undervisningsmateriale er en del af indsatsen ’Stop. Tænk. Tjek det’, der også favner en videokampagne målrettet unge. Indsatsen er et samarbejde mellem TjekDet, Medierådet for Børn og Unge, ENIGMA - Museum for Post, Tele og Kommunikation og FALS - Foreningen af Lærere i Samfundsfag. Indsatsen er støttet af Kulturministeriets Demokratipulje. Projektets videoer er produceret af R/OXY v. OXYMORON. 

Projektet sætter fokus på effekterne af mis-, des- og malinformation, kildekritik og ikke mindst hvordan man navigerer i nutidens informationsmiljøer.  

Spredningen af forkerte eller hadefulde informationer påvirker os som forbrugere af sociale medier og medier i bredere forstand, men kan også have vidtrækkende konsekvenser for vores demokrati og samfundets sammenhængskraft. Målet med indsatsen og undervisningsmaterialet er at imødegå disse konsekvenser.

Om demokratipuljen under Slots- og Kulturstyrelsen

På Demokratipuljens egen hjemmeside skriver man: 

”Demokratipuljens overordnede formål er at styrke demokratiet og den demokratiske debat. Demokratipuljens omdrejningspunkt er dels 1) at højne valgdeltagelsen, særligt i forhold til det forestående kommunal- og regionsrådsvalg, 2) dels at øge befolkningens bevidsthed om ”fake news” samt dis- og misinformation. 

Målgruppen for Demokratipuljen er unge. For projekter rettet mod ”fake news” og dis- og misinformation er målgruppen unge i aldersgruppen 14-29-årige.  

Projektets hovedindhold skal være medieindhold (i bred forstand, herunder indholdsproduktion og –distribution), der retter sig mod målgruppen. Projektets aktiviteter kan således være både tekstlige, audiovisuelle, auditive eller digitale, og udkomme i trykt form, på web, mobil, tablet, etc. Aktiviteterne kan være både landsdækkende og lokalt forankrede.”

 

Null

Opdateret 21. feb 2024