Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Flere undrer sig over Heunicke-påstand: Er der virkelig overdødelighed i landene omkring os?

Faktatjek 10. dec 2020  -  5 min læsetid
This describes the image
Ifølge sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke (S), er der overdødelighed i landene omkring os. Men der er ikke overdødelighed i vores nabolande Sverige, Norge og Tyskland. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
  • “Vi kan se, at der er overdødelighed i landene omkring os,” skriver sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke (S), på sociale medier

  • Den overdødelighed bruger ministeren blandt andet som begrundelse for, at regeringen tidligere på måneden indførte nye restriktioner i 17 hovedstadskommuner

  • Men om der vitterlig er overdødelighed i "landene omkring os", afhænger af, hvilke lande man tæller med

     

  • Kigger man udelukkende på vores nabolande, har ministeren ikke ret. Breder man området mere ud, har han til gengæld fakta på sin side

Bemærk: Denne artikel, som undersøger en påstand, der relaterer til coronavirus-pandemien, er mere end 24 timer gammel. Situationen udvikler sig løbende. Faglige vurderinger og data, der var rigtige for nogle dage eller uger siden, kan have ændret sig eller ikke længere være retvisende. Her i artiklen skal man have øje for, at tallene fra EuroMOMO, som kort og grafer bygger på, kan ændre sig, fordi EuroMOMO løbende opdaterer de seneste ugers tal. Eksempelvis er Sverige gået fra ikke at have overdødelighed til at have lav overdødelighed i uge 47.

Vi kan se en overdødelighed i landene omkring Danmark.

Sådan skrev sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke (S), i både et facebookopslag og i et opslag på Instagram på årets første decemberdag. 

Anledningen var udsigten til nye restriktioner, der dengang ramte 17 hovedstadskommuner. Magnus Heunicke slog i den forbindelse fast, at covid-19 ikke er til at spøge med, og er man i tvivl om det, kan man bare kigge ud over landets grænser.   

“Nogen har måske oplevelsen af, at der er en mild sygdom. Det er desværre meget mere nuanceret. Vi kan se, at der er overdødelighed i landene omkring os,” skriver ministeren i sine opslag på de sociale medier. 

Men det passer simpelthen ikke, at der er overdødelighed i landene omkring os, skriver et væld af facebookbrugere i kommentarfeltet til opslaget. Enkelte mener endda, at der ikke er overdødelighed i et eneste land i verden, mens andre blot sætter spørgsmålstegn ved ministerens påstand.

Så hvem har ret? Det kommer an på, hvilke lande man betragter som “landene omkring os”.

Magnus Heunickes opslag fra den 1. december, hvor han meddeler sine følgere, at der er nye restriktioner på vej i 17 hovedstadskommuner. (Kilde: Indlejring fra Facebook)


Ingen overdødelighed i vores nabolande

Overdødelighed betyder kort sagt, at der sker flere dødsfald i en given periode, end der normalt sker på den tid af året.

Når man hører, at der er overdødelighed i "landene omkring os," vil man måske instinktivt tænke på vores nabolande. 

Men hverken Sverige, Norge eller Tyskland har været ramt af overdødelighed i løbet af de seneste uger. Og ser man på hele efteråret, har der heller ikke været overdødelighed i vores nabolande. Det samme gælder Finland, hvis man da kan kalde det for et naboland.

Det fremgår af EuroMOMO, som er et samarbejde mellem 26 europæiske lande, hvor man kan se de pågældende landes overdødelighed på ugebasis helt tilbage til januar 2015. 

 

Den stiplede, blå linje viser det forventede niveau af dødelighed i Danmark og vores nabolande baseret på et gennemsnit for tidligere år. Alt over den grænse er i princippet overdødelighed, men der er en usikkerhedsgrænse op til den røde, stiplede linje. Når man krydser den røde linje, er det altså et udtryk for egentlig overdødelighed og ikke tilfældige svingninger i antal døde. Det vil sige, at Danmark og vores nabolande ikke på noget tidspunkt fra uge 36 til nu har oplevet egentlig overdødelighed. Finland var tættest på i uge 37 med et dødelighedsniveau lige under tre. Til sammenligning lå Belgien i uge 45 over niveau 18. (Kilde: EuroMOMO)Sundheds- og Ældreministeriets presseafdeling oplyser til TjekDet, at Magnus Heunicke baserer sin påstand på tallene fra netop EuroMOMO. Men ifølge ministeriet refererer ministeren til hele Europa, når han siger "landene omkring os".

Og ser man på hele Europa, er det da også rigtigt, at der er overdødelighed at spore samlet set. Især i Spanien og Italien har det stået skidt til i længere tid, mens lande som Belgien og Schweiz også har oplevet en voldsom stigning i dødelighed i løbet af november.

"Hvis du kigger på Skandinavien alene, så har han (Magnus Heunicke, red.) ikke ret, men hvis du kigger på Europa samlet, så har han ret i, at der er overdødelighed,” siger Lone Simonsen, professor og pandemiforsker ved Roskilde Universitet.

 

Overdødeligheden i Europa som helhed er faldende, og det skyldes i høj grad, at mange lande har været igennem en periode på fire-seks uger med meget stram nedlukning. Hvis ikke de havde gjort det, havde det set meget grimt ud med hensyn til dødstal, siger Viggo Andreasen, lektor i matematik og epidemiforsker ved Roskilde Universitet. (Kilde: EuroMOMO)


Bør ikke tælle hele Europa med

Men ifølge forskerne giver det i denne sammenhæng ikke mening at kigge på Europa samlet set. Det er nemlig ikke alle lande i Europa, der er lige relevante at sammenligne Danmark med.

“Der er store forskelle på sundhedssystemerne i de forskellige lande, og i en sundhedsmæssig sammenhæng vil jeg sige, at det er at presse citronen, hvis man tæller Sydeuropa med,” siger Henrik Støvring, der er lektor i biostatistik ved Aarhus Universitet.

Det er Lone Simonsen enig i. Ifølge hende spiller det eksempelvis formodentlig en vigtig rolle, at de sydeuropæiske lande har indrettet sig anderledes end de lande, Danmark sammenligner sig med sundhedsmæssigt, men som ikke nødvendigvis er vores nabolande. Det er lande som Holland, Belgien og Schweiz.

For i lande som Italien og Spanien bor man ofte mange generationer sammen, så bedsteforældre og andre sårbare grupper er i større risiko for at blive smittet. Og dermed er de naturligvis også i større fare for at dø, forklarer hun. Samme risiko er der ikke for danske ældre, som ofte er isoleret på plejehjem.

Desuden er det svært at sammenligne dødeligheden i Sydeuropa med Danmark, fordi en langt mindre andel af befolkningen har været smittet. Derfor vil Lone Simonsen eksempelvis ikke betegne Spanien og Italien som “lande omkring os”.

“Jeg ville kun tælle Skandinavien og Nordeuropa med. Men på EuroMOMO kan vi se, at der er overdødelighed i flere lande som Holland, Schweiz og Belgien. Derfor synes jeg heller ikke, at Magnus Heunicke tager fejl,” siger hun.

Ministeren mener ikke hele Europa

TjekDet har spurgt sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke, hvordan han forholder sig til forskernes kritik af, at han medtager hele Europa i sin definition. Han præciserer i et mailsvar, at han hele tiden har refereret til de samme lande som forskerne.

“Tal fra EuroMOMO viser, at der er konstateret overdødelighed i blandt andet England, Belgien og Schweiz i uge 47. Det er blandt andet det, jeg refererer til i mit facebookopslag. Der foreligger mig bekendt ikke data, der konstaterer en overdødelighed i Norge, Sverige, Finland og Tyskland siden sommer,” skriver Magnus Heunicke i en mail til TjekDet.

Ikke overraskende er han derfor enig med forskerne i, at man ikke bør sammenligne Danmark med hele Europa, men kun med vores nabolande samt lande som Holland, Schweiz, Belgien og England.

“Jeg er enig med forskerne i, at det er relevant at sammenligne Danmark med de nævnte lande. Hvilket netop var det, jeg gjorde i nævnte opslag. I min definition på landene omkring os var det som sagt disse lande, jeg pegede på. Hvis jeg havde ment “nabolandene”, havde jeg jo skrevet det, mens jeg med “landene omkring os” mener, at jeg sprogligt favner flere af landene, der ligger tæt på os," skriver Magnus Heunicke og fortsætter:

"Jeg beklager, hvis jeg har været for upræcis i min definition. Jeg har ikke haft anden hensigt end at oplyse om situationen så præcist som muligt med mine egne ord ud fra de rapporter og samtaler, jeg har med europæiske kolleger.”


 

Bemærk: I Tyskland er der kun opgørelser fra de to delstater Berlin og Hesse. Tallene fra England dækker på kortet over både Wales, Skotland og Nordirland, da det ikke har været muligt at lægge tallene ind specifikt for de tre lande. I uge 46 var der ingen overdødelighed i Nordirland og Wales, mens der var moderat overdødelighed for England og Skotland. I uge 47 var der ingen overdødelighed i Nordirland og Wales, mens der var lav overdødelighed i Skotland og moderat overdødelighed i England. I uge 48 var der igen ingen overdødelighed i Nordirland og Wales, mens der kun var lav overdødelighed i England og Skotland. (Kilde: EuroMOMO)


ARTIKLEN ER OPDATERET 11. DECEMBER 2020: Det er i afsnittet før ministerens første citat blevet præciseret, at det er ministeren, der svarer, og ikke ministeriets presseafdeling.
Opdateret 14. dec 2020