Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Nej, tysk domstol har ikke kendt maskepåbud ulovligt på grund af beviser for hjerneskader

Faktatjek 2. dec 2020  -  3 min læsetid
Tjekdet
Bystyret i Düsseldorf indførte et alt for upræcist påbud om mundbind, fastslog en tysk domstol forleden. På nettet udlægger danskere dommen som om, at retten har dømt mundbind for farlige. Men sagen har intet med sundhedseffekter at gøre. Billedet her er fra en gågade i en anden tysk by. Foto: Ina Fassbender/AFP/Ritzau Scanpix
  • En lokal tysk domstol har kendt et påbud om at bære mundbind i det offentlige rum for ulovligt, lyder det i flere næsten identiske opslag på sociale medier

  • Årsagen skulle angiveligt være, at mundbind forårsager hjerneskade og andre alvorlige tilstande

  • Men domsafgørelsen nævner intet om sundhedsmæssige konsekvenser ved at bruge mundbind

  • Rettens dom skyldes derimod uklare retningslinjer for, hvornår byens indbyggere skal bære mundbind

Retten i Düsseldorf kender påbud om brug af mundbind for ulovligt på grund af alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser.

Sådan lyder den opsigtsvækkende nyhed, der kan spores til flere stort set enslydende opslag på sociale medier.

Årsagen til rettens afgørelse er angiveligt, at brug af mundbind beviseligt resulterer i hjerneskade og nedsat hjerneaktivitet efter blot to timers brug. Det skulle medføre hyperkapni, der er en potentielt livstruende tilstand, hvor man har for meget CO2 i blodet, lyder det i facebookopslaget.

Og på baggrund af de informationer skulle retten i Düsseldorf altså have besluttet, at det lokale bystyre ikke kan påbyde byens indbyggere at bære mundbind.

Og det er da også rigtigt, at en tysk forvaltningsdomstol i Düsseldorf har erklæret et påbud om at bære mundbind i det offentlige rum for ulovligt. Men derudover er der ikke meget mere sandhed i facebookopslagene. 

For i domsafsigelsen står ikke et eneste ord om hjerneskader, hyperkapni eller andre sundhedsfarer ved brugen af mundbind.

“Der er absolut ingen sammenhæng mellem afgørelsens indhold og facebookopslaget. De påstande, der fremføres i facebookopslaget, er overhovedet ikke nævnt i afgørelsen,” skriver Hanne Petersen i en mail.

Hun er juraprofessor ved Københavns Universitet med særligt kendskab til tyske forhold og har gransket domsafgørelsen for TjekDet.

Artiklen fortsætter under billedet

 

En stort set enslydende tekst florerer i adskillige facebookopslag i disse dage. I opslagene står der, at retten i Düsseldorf har erklæret et påbud om at bære mundbind ulovligt, fordi det er sundhedsskadeligt. (Foto: Skærmbillede fra Facebook)


Dom skyldes uklar formulering

Det nylige påbud om at bære mundbind i det offentlige rum i den tyske by Düsseldorf blev erklæret retsstridigt af den lokale forvaltningsdomstol den 9. november i år, efter en af byens indbyggere havde indbragt sagen for retten.

Ifølge Hanne Petersen fik borgeren medhold, fordi det almene påbud om maskepligt i Düsseldorf ikke var formuleret præcist nok.

“Domstolen underkender det almene dekret under henvisning til, at det ikke er tilstrækkeligt præcist, således at det for adressaten (borgeren, der indbragte sagen, red.) er fuldstændig klart og utvetydigt, hvad der kræves af adressaten – ikke mindst når der som i dette tilfælde kan udstedes en betydelig bøde,” vurderer Hanne Petersen.

Dekretet angiver nogle generelle retningslinjer, og ud fra dem er det op til hver enkelt borger selv at vurdere, hvor det er påkrævet at tage mundbind på.

Vurderingen skal ske ud fra kriterier såsom det tidspunkt på dagen, hvor man befinder sig i det offentlige rum, samt hvor mange personer der er på stedet. Desuden skal man tage mundbind på, når det ikke er muligt at holde fem meters afstand til andre.

Men de retningslinjer fik den pågældende borger altså rettens ord for, at vedkommende ikke behøver følge. Dommen gælder dog kun den pågældende borger og ikke resten af byens indbyggere. I Tyskland er det nemlig sådan, at når en enkeltperson slæber en kommune for en forvaltningsdomstol, vil en dom, der falder ud til klagerens fordel, normalt kun omfatte klageren.

Allerede dagen efter dommen revurderede bystyret dog sine retningslinjer, så de tog højde for rettens afgørelse og igen gjaldt alle byens indbyggere.

Men selvom borgeren altså fik medhold i sin klage, har det intet at gøre med potentiel hjerneskade eller andre følgevirkninger ved at bære mundbind, som facebookopslaget ellers giver udtryk for.

“Det er snarere et spørgsmål om manglende eller utilstrækkelig hjemmel for det pågældende generelle dekret om maskepligt i byområdet, der her er tale om. Der er ingen diskussion om sundhedsmæssige forhold eller argumenter i afgørelsen,” lyder det fra Hanne Petersen.

Artiklen fortsætter under billederne

Retten blåstempler nyt påbud

Rettens dom var kun en midlertidig tilsidesættelse af de gældende retningslinjer, og derfor præciserede bystyret i Düsseldorf allerede 10. november sit påbud, så det tager højde for rettens dom. Blandt andet er der nu et generelt krav om at bære mundbind i bestemte områder af byen. 

En borger har indbragt det reviderede påbud for retten i Düsseldorf, men i den sag fik borgeren ikke medhold i sin klage.

I en dom fra den 23. november fastslår retten nemlig, at det nye påbud anses for at være "tilstrækkeligt specifikt såvel som en forholdsmæssig beskyttelsesforanstaltning". Påbuddet anses for at kunne hjælpe med at begrænse spredningen af ​​coronavirus i de udpegede områder, hvor mange mennesker forventeligt vil opholde sig på for lidt plads. 

Bystyrets krav om mundbind i bestemte byområder gælder foreløbig frem til den 24. december

TjekDet har forsøgt at komme i kontakt med den lokale domstol i Düsseldorf, men de er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Mundbind forårsager ikke hyperkapni

Ifølge facebookopslagene medfører mundbind hjerneskade og nedsat hjerneaktivitet, som angiveligt resulterer i hyperkapni. Hyperkapni er en tilstand, hvor man har for meget CO2 i blodet, og det kan i værste tilfælde være livstruende.

 

Men det har man ingen grund til at frygte, bare fordi man bruger mundbind, har forskere tidligere slået fast over for TjekDet.

 

Dengang var det et politisk parti, JFK 21, der fremturede med den fejlagtige påstand i en pamflet med Sundhedsstyrelsens logo på. 

Opdateret 15. jun 2021