Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Lige til skraldespanden? Omdiskuteret studie beviser ikke, at mundbind ikke virker

Faktatjek 20. nov 2020  -  4 min læsetid
Tjekdet
Direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, tager mundbind på under pressemødet om skærpede restriktioner i nordjyske kommuner  Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
  • Det omdiskuterede danske mundbindsstudie konkluderer ikke noget, der rokker ved myndighedernes anbefaling om at bruge mundbind

  • Alligevel bliver studiet fejlagtigt brugt som nyt bevis for at mundbind slet ikke virker

  • Resultaterne tyder på en moderat grad af beskyttelse, siger forsker bag studiet

Mundbind virker ikke og er lige til skraldespanden.

Sådan lyder tolkninger af det længe ventede og omdiskuterede danske mundbindsstudie, der udkom onsdag klokken 15.

Studiet er blevet kørt op til at give det endegyldige svar på, om og hvor godt mundbind beskytter mod coronavirus.

Et sådant svar giver studiet dog ikke.  

Så tolker man studiet som et bevis for, at mundbind slet ikke virker, har man misforstået mundbindsstudiet, siger Kasper Iversen, der er professor og overlæge ved Herlev-Gentofte Hospital og står bag studiet. 

"Det er ikke korrekt. Det har vi simpelthen ikke undersøgt. Vi har ikke lavet et studie, der kan vise, at noget ikke virker," siger Kasper Iversen

Ikke noget afgørende nyt

Det danske studie omfatter 6.024 deltagere, der primært er ansatte i dagligvarekoncernen Salling Group. Studiet blev gennemført tilbage i april og maj, hvor der endnu ikke var krav om mundbind. Den ene halvdel af deltagerne skulle bære mundbind, som de fik udleveret gratis med anvisninger om, hvordan mundbindene skulle bruges. Den anden halvdel brugte ikke mundbind.

Alle deltagerne blev til sidst testet for at se, om de på et tidspunkt i forløbet var blevet smittet med coronavirus. Ved forsøgets afslutning var der ikke signifikant forskel på, hvor mange i de to grupper der var blevet smittet med coronavirus:

1,8 procent af deltagerne med mundbind blev smittet med coronavirus.

Af deltagerne uden mundbind blev 2,1 procent smittet. 

Forskerne havde ellers forventet, at man ved at bruge mundbind ville halvere risikoen for at blive smittet. Men det kan studiet altså ikke bekræfte. Resultaterne tyder i stedet på en mere moderat grad af beskyttelse, konkluderer forskerne. 

"Der er en tredjedel sandsynlighed for, at det her er en statistisk tilfældighed. Og der er to tredjedeles sandsynlighed for, at der er en lille effekt af mundbind. Ud fra resultaterne er det mest sandsynlige, at der er en lille effekt på 15 til 20 procent," siger Kasper Iversen.

Studerer ikke omgivelser

Forskerne påpeger desuden, at studiet undersøger, hvor stor risikoen er for, at man selv bliver smittet, når man bruger mundbind. 

Om mundbind begrænser risikoen for at smitte andre, kommer studiet slet ikke med noget bud på. Sundhedsstyrelsen skriver ellers, at mundbindenes formål også er at undgå, at smittede smitter andre.

"Der er heller ikke hårde beviser for, at mundbind beskytter omgivelserne. Det er en del af argumentationen for at bære mundbind, og det kan godt være, man beskytter andre ved at bære mundbind. Men den del har vi ikke undersøgt, så det kan vi ikke udtale os om," siger Kasper Iversen.

Når I nu alligevel havde samlet 6.000 personer til forsøget, hvorfor undersøgte I så ikke, om dem med mundbind beskytter andre?

"Så skulle vi jo ikke kun undersøge de 6.000, men alle i deres omgivelser og en tilsvarende kontrolgruppe. Det kan man ikke kortlægge. Jeg vil påstå, at det er umuligt at designe sådan et studie. Så spørgsmålet om mundbind vil blive ved med at være baseret på synsninger," siger Kasper Iversen.

Tidsskrift ruller sagen op

Om mundbind virker, har været omdiskuteret, lige siden ny coronavirus brød ud. Også forskere andre steder i verden har undersøgt mundbindenes virkning. 

Det videnskabelige tidsskrift Nature har gennemgået en række af de studier, og flere af dem peger på, at mundbind både mindsker risikoen for at blive smittet og risikoen for at smitte andre med den nye coronavirus. Enkelte undersøgelser peger endda på, at mundbind også kan påvirke, hvor slemt man bliver ramt af covid-19.

Generelt når undersøgelserne frem til, at mundbind har en effekt mod spredning af coronasmitte. Men blandt forskere er der stadig uafklarede spørgsmål.

Blandt andet vil de gerne vide, hvad den præcise effekt af mundbind er, hvordan man bedst undersøger denne, og hvilke mundbind der bedst beskytter mod virussen. Og det giver det nye danske studie altså heller ikke svar på.

Mundbind har effekt

Et studie fra USA har undersøgt effekten af, at den amerikanske regering gjorde brugen af mundbind obligatorisk i april og maj. Undersøgelsen konkluderer, at væksten i covid-19-tilfælde blev reduceret med op til to procent per dag.

Et andet studie af 200 lande viser, at de ugentlige stigninger i dødelighed per indbygger er fire gange lavere, når brug af mundbind er normen og bliver anbefalet af regeringen, sammenlignet med regioner, hvor dette ikke gælder.

Men der er en del usikkerhed forbundet med observationsstudier af denne slags.

Det skyldes blandt andet, at studierne hviler på antagelser om, at mundbind er obligatoriske og bruges korrekt. Derudover bliver kravene om mundbind ofte indført i forbindelse med en række andre foranstaltninger som eksempelvis afstandskrav og forsamlingsforbud. Og det gør det svært at konkludere præcist, hvad den isolerede effekt af mundbind er.

 

Forskel på mundbind

Virussen SARS-CoV-2 smitter gennem små væskepartikler. Partiklerne kaldes - afhængig af deres størrelse - enten for dråber eller aerosoler.

For at et mundbind effektivt kan forhindre smitte med SARS-CoV-2, er det nødvendigt, at det skærmer for både dråber og aerosoler. Og her er det særligt ved aerosolerne, der opstår tvivl om mundbindenes effekt, da flere mundbind har svært ved at beskytte mod de mindste aerosoler.

Forskere er stadig usikre på, hvilken størrelse aerosoler der er afgørende for, om mundbindene beskytter mod coronavirus.

Og så er det svært at afgøre den præcise effekt af mundbind. En gennemgang af observationsstudier estimerer dog, at kirurgiske mundbind - der i høj grad benyttes i Danmark - nedsætter risikoen for smitte med 67 procent for personer, der bærer mundbindet.

I et andet studie publiceret hos Nature finder forskere, at de kirurgiske mundbind i gennemsnit reducerer antallet af partikler, som bæreren spreder, når vedkommende snakker og hoster med 90 procent, i forhold til når man ikke bærer mundbind. 

Dermed mindsker mundbindene sandsynligheden for, at en smittet person smitter andre. 

Generelt set er der dog enighed om, at mundbindenes effekt afhænger af antallet af lag, og hvor tæt det er vævet. 

“Der er meget mere, vi gerne vil vide, men fordi det er sådan simpel og billig intervention med potentiel stor betydning, hvem vil så ikke bruge det?” siger Theo Vos, der er sundhedspolitisk researcher ved University of Washington til Nature. 

Opdateret 15. mar 2021