Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Nej, influenza er ikke udryddet og registreres ikke som covid-19-tilfælde

Faktatjek 4. nov 2020  -  4 min læsetid
Tjekdet
Selvom det måske kan se ud som om, influenza er udryddet, når man kigger på statistikkerne, er det ikke tilfældet, fortæller forskere. Og det usædvanligt lave antal influenza-tilfælde skyldes heller ikke, at influenza registreres som covid-19. Foto: Pexels/Poline Tankilevitch
  • Influenzavirus er forsvundet fra WHO’s data efter uge 14 og må derfor være udryddet, konkluderes det i et meget populært facebookopslag

  • Men influenza er ikke udryddet

  • Det passer heller ikke, at de lave influenza-tal skyldes, at influenzatilfælde registreres som covid-19-tilfælde, som facebookbrugeren også påstår

  • Ifølge forskerne er forklaringen på de lave tal først og fremmest, at coronarestriktionerne også har påvirket influenza, der er mindre smitsom end ny coronavirus

Bemærk: Denne artikel, som undersøger en påstand, der relaterer til coronavirus-pandemien, er mere end 24 timer gammel. Situationen udvikler sig løbende. Faglige vurderinger og data, der var rigtige for nogle dage eller uger siden, kan have ændret sig eller ikke længere være retvisende. Derfor er det vigtigt at have for øje, hvornår denne artikel er udgivet.

“INFLUENZA ER UDRYDDET !! Er det ikke vildt ?”

Sådan indledes et populært opslag på Facebook, som er delt hele 4.500 gange.

I opslaget henvises der til et søjlediagram fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, som viser et markant fald i antallet af influenzatilfælde fra uge 11 til uge 14. Og ifølge grafen er der tilsyneladende ikke blevet registreret et eneste influenzatilfælde i Danmark siden uge 14 i starten af april. 

Facebookbrugeren har efter eget udsagn prøvet at få en forklaring på det pludselige fald i influenzatilfælde fra både Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, men uden held.

I facebookopslaget kommer han selv frem til den konklusion, at influenzatilfældene registreres som covid-19-tilfælde og derfor ikke optræder i søjlediagrammet.

Artiklen fortsætter under billedet


Tjekdet
I sit facebookopslag henviser brugeren til et søjlediagram fra WHO, som viser, at der tilsyneladende ikke er registreret et eneste influenzatilfælde siden uge 14 i starten af april. Men faktisk kan man ane enkelte tilfælde registreret i uge 15 og 16, ligesom der også er registreret tilfælde i senere uger. Det er dog så få tilfælde, at det ikke kan ses med det blotte øje i søjlediagrammet i facebookopslaget. Foto: Skærmbillede af WHO's FluNet


Men facebookbrugeren er på afveje, viser faktatjek. 

Influenza er ikke udryddet, siger forskere til TjekDet. Faktisk er der ni registrerede tilfælde af influenza i Danmark fra uge 15 og frem til nu. Og den lave forekomst skyldes ikke, at influenzasmittede tælles som covid-19-smittede.

I stedet skal hovedforklaringen på de lave influenzatal findes i de mange restriktioner, myndighederne har indført i forbindelse med udbruddet af ny coronavirus, fastslår forskerne.

Nedlukning har bremset influenzasmitten

Selvom det ikke var den umiddelbare hensigt, har coronarestriktionerne nemlig sat en grundig stopper for influenzasmitten.

“Håndhygiejne, afstand og afspritning af overflader suppleret med et mundbind hist og her er jo alt sammen noget, der begrænser overførslen af influenzavirus,” siger Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

Det samme fremhæver Jan Pravsgaard Christensen, professor i immunologi ved Københavns Universitet.

“Man kan se, at cirka 14 dage efter, Danmark lukkede ned i marts, stoppede vi stort set med at have tilfælde, der blev smittet med influenza – simpelthen fordi vi sad hjemme,” fortæller han.

Artiklen fortsætter under billedet

Tjekdet
Hans Jørn Kolmos er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet. Foto: Robert Wengler


Begge forskere påpeger, at coronarestriktionerne har særlig stor gennemslagskraft i forhold til at begrænse influenzavirus, fordi den er mindre smitsom end den verserende SARS-CoV-2-virus, der giver sygdommen covid-19. Den samme tendens kan aflæses på influenzatilfældene i andre lande, der ligeledes er faldet markant i ugerne, efter restriktioner trådte i kraft.

Derudover skal det også tages med i ligningen, at influenza altid har det svært i sommerhalvåret, fortæller Hans Jørn Kolmos.

“Det er ganske almindeligt, at influenza varierer, så vi ser en opblussen i vintersæsonen, mens vi stort set intet har i sommersæsonen,” siger han.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Blusser influenza op på ny til vinter?

Baseret på tidligere erfaringer burde influenzavirus blusse op på ny, når vinteren ganske snart tager fat i Danmark. Til forskel fra tidligere vintre tyder alt dog på, at den kommende vinter vil være præget af omfattende coronarestriktioner.

 

Og det kan betyde, at den sædvanlige opblussen af influenza udebliver. Sådan har billedet i hvert fald set ud andre steder i verden, siger Ramona Trebbien, der er seniorforsker og afsnitsleder på Influenzaafsnittet på Statens Serum Institut, der løbende indsamler konstaterede tilfælde af influenza i Danmark.

 

"Der var jo en lille opblussen i influenza på den sydlige halvkugle henover sommeren (deres vinter, red.), men det var godt nok ikke meget, så tilsyneladende virker coronarestriktionerne også mod influenza i højsæsonen. Jeg kunne godt forestille mig, at vi kommer til at se noget af det samme i Danmark henover vinteren," siger hun.

Ingen chance for udryddelse

Til trods for den ualmindeligt lave forekomst af influenza i løbet af sommerhalvåret 2020 er det helt forkert, når facebookbrugeren påstår, at influenza er udryddet. Det fortæller Hans Jørn Kolmos.

“Sygdommen er jo ikke udryddet, bare fordi vi er lykkedes med at holde den nede. Der er stadig masser af influenza i omløb hos dyr, eksempelvis i svin, så der er hverken risiko eller chance for, at vi har udryddet den. Det er helt forkert at påstå,” siger han.

Faktisk er det tæt på umuligt at udrydde influenza i praksis, fortæller Jan Pravsgaard Christensen.

“Influenza lever naturligt i blandt andet andefugle og grise. Der kan hele tiden opstå nye varianter af influenza i dyrene, der kan smitte mennesker. Så den eneste måde, vi kan udrydde influenza her på jorden, er ved at skyde alle ænder, grise og andre dyr, der kan smitte med influenza,” siger han.

Influenza registreres ikke som covid-19

I sit opslag kommer facebookbrugeren med sit eget bud på, hvad de usædvanligt få tilfælde af influenza skyldes - nemlig at de er registreret som covid-19-tilfælde og derfor ikke optræder i søjlediagrammet.

Men det er ikke tilfældet.

I WHO’s statistik fremgår nemlig kun influenzatilfælde, som er påvist ved hjælp af en podning, der tester for influenza specifikt. På den måde sikrer man sig, at det er influenza og ikke covid-19 eller en anden sygdom, en person fejler.

Det fortæller Ramona Trebbien, der er seniorforsker og afsnitsleder på Influenzaafsnittet på Statens Serum Institut, som er ansvarlig for indsamlingen af den data, der videregives til WHO.

"De tal, man kan se på søjlediagrammet (i facebookopslaget, red.), er baseret på antal prøver, der har vist positiv for influenza. Vi har en mikrobiologisk database, hvor alle diagnostiske laboratorier i Danmark indrapporterer deres tal, og så kan vi se, hvor mange personer der er blevet testet for influenza, og hvor mange der er testet positive. Og det rapporterer vi så til WHO," siger hun.

Er podning troværdigt?

I sit opslag skriver facebookbrugeren, at opfinderen af PCR-testen, der i mange tilfælde bruges til at teste for virus, har udtalt, at testen slet ikke kan påvise nogen form for virus. Men den påstand holder ikke vand, viser faktatjek.

 

Det passer heller ikke, at PCR-testen er upålidelig og ikke kan påvise eksempelvis SARS-CoV-2-virussen, som giver sygdommen covid-19. Forskellige versioner af den påstand har floreret flere gange, men det er der heller ikke hold i, viser adskillige faktatjek fra ind- og udland.  

"Influenza er de facto udryddet"

Manden bag det populære opslag hedder Henrik Eilsøe. Han anerkender forklaringen om, at coronarestriktioner medfører et fald i antallet af influenzasmittede. Faktisk luftede han selv den pointe i et andet facebookopslag nogle dage efter det oprindelige.

Men han tror ikke på, at restriktionerne alene kan medføre en så markant nedgang.

"Vi vasker hænder, vi spritter af, vi holder afstand, og vi passer bedre på, og selvfølgelig har det den effekt, at der kommer færre influenzatilfælde. Indiskutabelt. Jeg er bare ikke så naiv, at jeg tror, det betyder, at der kan være så få tilfælde. Der må ligge noget andet til grund også," siger han og henviser til, at folk med influenza måske tæller med i coronastatistikkerne.

Selvom Statens Serum Institut afviser, at det er tilfældet, mener Henrik Eilsøe, at han rejser nogle relevante pointer. Han medgiver dog, at han kunne have været mindre kategorisk i sit opslag og eksempelvis sat spørgsmålstegn ved, om influenza er udryddet i stedet for at påstå det.

For han mener, at det er en teknikalitet, om man betragter influenza som udryddet eller ej. Det handler om den enkeltes udgangspunkt, fortæller han.

"Det, jeg mener med udryddet, er, at influenza de facto er udryddet. Den er ikke til stede, fordi der er så få tilfælde, at det næsten er nul. De (forskerne, red.) snakker så om, at influenza rent teknisk stadig eksisterer, og det er to forskellige snakke. På det punkt skulle jeg nok have gjort det klarere i mit opslag, hvad jeg mener."

Opdateret 14. dec 2020