Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Tænketank i ny analyse: Du skal læse over 15.000 kommentarer på Facebook, før du støder på én, der er ulovlig

Indsigt 21. jan 2022  -  2 min læsetid
This describes the image
Ny analyse anslår, at kun 0,0066 procent af undersøgte 63 millioner danske facebookkommentarer indeholder strafbare hadefulde angreb. Foto: TY Lim/Shutterstock
  • En ny analyse fra den juridiske tænketank Justitia forsøger at kaste lys over, hvor udbredt ulovligt indhold på sociale medier er

  • Tænketanken har analyseret 2.400 kommentarer kategoriseret som “hadefulde” fra danske mediers og politikeres facebooksider. 11 af dem viste sig at være strafbare

  • På den baggrund regner Justitia sig frem frem til, at der groft estimeret er én ulovlig kommentar for hver 15.000 kommentarer. Tallet er dog behæftet med betydelig usikkerhed

  • Det relativt beskedne omfang giver ifølge Justitia anledning til at overveje, om problemet kan løses med lovgivning uden, at skade danskernes ytringsfrihed

I december sendte den danske regering et lovudkast i høring om regulering af sociale medier. Lovforslaget indebærer blandt andet sanktioner og bøder til udbydere af sociale platforme som Facebook, hvis de ikke inden for 24 timer lever op til krav om at fjerne ulovligt indhold.

Og i Europa-Parlamentet behandles i øjeblikket samtidig en forventet EU-regulering på området.

Men hvor stort er problemet med ulovligt indhold på sociale medier? Det forsøger en ny analyse fra den juridiske tænketank Justitia at kaste lys over. 

Tænketanken har foretaget juridisk analyse af 2.400 kommentarer kategoriseret som “hadefulde”, ligeligt fordelt mellem kommentarer fra henholdsvis danske politikeres og danske mediers facebookopslag. I alt fandt tænketanken 11 ulovlige kommentarer. 

På den baggrund kommer Justitia frem til, at 4.149 kommentarer ud af 63 millioner groft estimeret er strafbare. Det svarer til én ulovlig kommentar for hver 15.000 kommentarer. Tallet er dog behæftet med betydelig usikkerhed.

Ifølge tænketanken bør det relativt beskedne omfang give anledning til at overveje, om problemet kan løses med strammere lovgivning uden, at det går ud over lovlige kommentarer og dermed ytringsfriheden.

Sådan har Justitia gjort

Analysebureauet Analyse & Tal har udviklet en algoritme til at detektere ‘angreb’, herunder hadefuldt og anstødeligt sprog, i dansksprogede facebookopslag. Med algoritmen gennemgik analysebureauet i 2021 alle tilgængelige kommentarer fra 199 politikeres og 477 mediers facebooksider fra januar 2019 til og med februar 2021 - i 63 millioner kommentarer. 

 

Af de mange kommentarer fandt analysebureauet 902.029 kommentarer, der kunne kategoriseres som hadefulde. 

 

Hadefulde kommentarer er defineret som angreb mod en gruppe eller et individ baseret på gruppens eller personens beskyttede karakteristika, blandt andet etnicitet, hudfarve, religion og tro, seksuel orientering, køn, socialklasse, alder og handicap.

 

Justitia har analyseret et repræsentativt udsnit på 2.400 af disse hadefulde kommentarer, ligeligt fordelt mellem kommentarer fra henholdsvis danske politikeres og danske mediers facebookopslag. Kommentarerne er analyseret efter straffelovens bestemmelser vedrørende ‘trusler mod personer i offentlig tjeneste’, ‘tilskyndelse til forbrydelse’, ‘billigelse af terrorrelaterede forbrydelser’, ‘trusler’ og ‘gruppeforhånelser’. 

 

De 2.400 kommentarer er vurderet af en gruppe jurastuderende med erfaring i strafferet, og er derefter blevet gennemgået af en uddannet jurist med både teoretisk og praktisk erfaring med strafferet. Efterfølgende har en jurist med ekspertise i ytringsfrihed foretaget stikprøvekontrol.

Af de 11 ulovlige kommentarer overskrider fem straffelovens bestemmelse om ’tilskyndelse til forbrydelse’, mens seks overskrider bestemmelsen om ’gruppeforhånelse’. 

I de tilfælde, hvor der var tale om gruppeforhånelse var fire kommentarer ‘egnet’ til at true, forhåne eller nedværdige personer som følge af deres etniske oprindelse, som ikke var dansk, mens der i ét tilfælde var der tale om forhånelse eller nedværdigelse som følge af dansk etnicitet. I det sidste tilfælde kunne kommentaren forhåne eller nedværdige personer som følge af deres muslimske tro.

De 2.400 kommentarer, som Justitia har gennemgået, er repræsentative for kommentarer, som analysebureauet Analyse & Tal har vurderet ‘hadefulde’. De hadefulde kommentarer udgør imidlertid blot 900.000 af i alt 63 millioner analyserede kommentarer. 

Når Justitia anslår, at 4.149 ud af 63 millioner kommentare er strafbare forudsætter det altså, at der ingen strafbare kommentarer er blandt de omtrent 62,1 millioner, der ikke er kategoriserede som hadefulde. 

This describes the image
0,0066 procent af i alt 63 millioner facebookkommentarer anslås at være ulovlige, skriver tænketanken Justitia i ny rapport. Grafikken er lånt fra rapporten. Foto: Justitia


Tænketanken bemærker desuden, at det er vanskeligt, at vurdere omfanget af ulovligt indhold, fordi det samlede omfang af indhold er meget stort. Samtidig fjerner medier, politikere og Facebook selv løbende kommentarer, der strider mod deres fællesskabsregler. Derfor er det ikke sikkert, at alle hadefulde kommentarer er kommet med i dataindsamlingen.

Samtidig påpeger Justitia dog, at de undersøgte kommentarer kommer fra danske politikeres og mediers facebooksider, hvor der kan formodes at være flere hadefulde og konfrontatoriske kommentarer end i det danske facebookmiljø som helhed.

Rapporten giver følgende eksempler på ulovlige kommentarer:

”Han må da være Muslim, for århundreders indavl lyser ud af ham.”

”Bank en pæl op i hans anus og lad andre pædofile se på. Mon ikke det vil være et godt afvænningskursus. Eller som jeg har hørt nogen skulle have gjort her til lands i et fængsel. Der satte de andre indsatte ham op på en kogeplade.”

Opdateret 21. jan 2022