Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Flertal af danskere ser med alvor på misinformation og sociale mediers påvirkning af børn og unges psyke

Indsigt 23. nov 2021  -  3 min læsetid
This describes the image
Foto: Robin Worrall/Unsplash
  • 7 ud af 10 danskere erklærer sig bekymrede for misinformation på internettet. Og hele 76 procent er i høj eller meget høj grad bekymrede for, at brugen af sociale medier går ud over børn og unges psyke

  • Det viser en nylig undersøgelse under forskningsprojektet Algoritmer, Data & Demokrati

7 ud af 10 danskere erklærer sig bekymrede for misinformation på internettet. Og hele 76 procent er i høj eller meget høj grad bekymrede for, at brugen af sociale medier går ud over børn og unges psyke.

Det viser en undersøgelse under forskningsprojektet Algoritmer, Data & Demokrati (ADD), der er foretaget af Tænketanken Mandag Morgen, og som blev offentliggjort mandag. 

Undersøgelsen, der overordnet undersøger danskernes holdninger til den teknologiske udvikling, er baseret på en online spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 1.409 repræsentativt udvalgte danskere fra 18 år og derover.

Deltagerne er blevet spurgt, hvor bekymrede de er for misinformation på internettet, og her svarer 72 procent i høj eller meget høj grad. Yderligere 20 procent svarer, at de i nogen grad er bekymrede for misinformation, mens 6 procent svarer, at de slet ikke eller i mindre grad er bekymrede.

Samme billede tegner sig, når det kommer til danskernes bekymring for manipulerede billeder. 

Her svarer 68 procent, at de er enten i høj eller meget høj grad er bekymrede for manipulerede billeder og videoer på internettet, mens 21 procent svarer, at de er det i nogen grad.


 

Den store bekymring ses på tværs af alder, køn og uddannelsesniveau.

“Det er en undersøgelse, som går meget tættere på befolkningens holdninger til og brug af teknologi end tidligere,” sagde Lisbeth Knudsen, der er strategidirektør for Tænketanken Mandag Morgen og bestyrelsesformand for Foreningen TjekDet, da undersøgelsen blev præsenteret på et møde i Politikens Hus i går. 

Bekymrede, men opmærksomme

Langt størstedelen af danskerne er dog også i høj grad opmærksomme på misinformation og billedmanipulation. 

64 procent svarer, at de i høj eller meget høj grad er opmærksomme på misinformation, mens 56 procent svarer, at de er opmærksomme på billed- og videomanipulation. 

Den oplevede opmærksomhed er særligt stor hos de yngste. Blandt 18-26 årige svarer 71 procent således, at de i høj eller meget høj grad er opmærksomme på misinformation, mens tallet for personer over 60 år er 58 procent. 


 

Undersøgelsen viser desuden, at både bekymringen og opmærksomheden på misinformation og manipuleret visuelt indhold sammenfalder med den enkeltes selvrapporterede kompetencer til at gøre brug af teknologier og devices i hverdagen, såkaldt digitale brugskompetencer. 

De, der i højest grad opfatter sig som kompetente, er således de mest bekymrede og opmærksomme.

Digitale brugskompetencer

I undersøgelsen er den enkeltes evne til at gøre brug af teknologier og devices i hverdagen målt på baggrund af, hvor enig eller uenig respondenterne har erklæret sig i følgende udsagn (på en 5-punktsskala fra meget uenig til meget enig):

  • - Mine kompetencer er tilstrækkelige, for at jeg kan bruge internettet problemfrit.
  • - Jeg kan selv finde løsninger på de fleste computerproblemer, jeg oplever i min hverdag.
  • - Jeg kender og kan nemt bruge digitale selvbetjeningsløsninger, for eksempel borger.dk og netbank.
  • - Jeg har let ved at tilpasse indstillinger på digitale enheder, online tjenester og applikationer som for eksempel privatlivsindstillinger og skifte WiFi kodeord.

 

Kilde: Algoritmer, Data & Demokrati

Sociale mediers påvirkning af den mentale sundhed

Ifølge undersøgelsen er danskerne også bekymrede for, at sociale medier kan påvirke den mentale sundhed – men det er i høj grad en bekymring, de retter mod andre end dem selv.

Knap en fjerdedel af danskerne svarer, at de i høj eller meget høj grad er bekymrede for sociale mediers påvirkning af deres egen psyke, mens 42 procent i høj eller meget høj grad er bekymrede for sociale mediers påvirkning af andre voksnes psyke.

Der er særligt én målgruppe, hvor deltagerne i undersøgelsen særligt ser sociale medier som en udfordring for den mentale sundhed. Hele 76 procent svarer nemlig, at de i høj eller meget høj grad er bekymrede for platformenes påvirkning af børn og unges psyke.

Undersøgelsens rapport konkluderer, at denne forskel i, hvem bekymringerne er rettet mod, kunne indikere, at danskerne generelt har høj tro på, at de selv har kontrol med deres sociale medieforbrug. Som Daniel på 41 år udtrykker det: ”Jeg kan godt styre det. Men jeg kender mange, der skal uploade alting.”

Opdateret 23. nov 2021