Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Nordiske faktatjekmedier og universiteter går sammen om at bekæmpe misinformation og desinformation

Indsigt 12. aug 2021  -  3 min læsetid
Tjekdet
Nyt nordisk projekt mod misinformation skal fremme samarbejde mellem forskere og faktatjekkere på tværs af landegrænser, men skal også udmønte sig i oplysningskampagner, give faktatjekkere nye redskaber, der kan understøtte det daglige arbejde på tværnationalt niveau, samt tilvejebringe anbefalinger, der kan danne grundlag for en offentlig debat om, hvordan der kan dæmmes op for spredningen af misinformation. Foto: Michael Hernvig/MM.dk
  • Universiteter og faktatjekmedier i Danmark, Sverige, Norge og Finland danner fælles front i kampen mod misinformation og desinformation i Norden

  • Et projekt skal danne grundlag for samarbejde mellem forskere og faktatjekkere, der udmønter sig i ny viden, teknologiske løsninger, anbefalinger til journalistisk praksis samt værktøjer, som undervisere kan bruge til at styrke den digitale dannelse blandt elever og i den brede offentlighed

Samarbejde er nøgleordet, når otte nordiske universiteter og faktatjekmedier nu etablerer en fælles platform, der har som mål at forstå, monitorere og imødegå spredningen af misinformation i og på tværs af de nordiske lande. 

Redskaberne er forskning, faktatjek og lancering af initiativer, der skal styrke den digitale dannelse i Danmark, Sverige, Norge og Finland, og i sidste ende gøre befolkningerne mere modstandsdygtige over for informationsforurening af den offentlige demokratiske debat.

Det fællesnordiske initiativ har fået titlen NORDIS, der er en forkortelse af “NORdic observatory for digital media and information DISorder”. Fra Danmark deltager faktatjekmediet TjekDet og Aarhus Universitet.

“NORDIS skal styrke de nationale og regionale infrastrukturer til at takle digital informationsforurening gennem en tværnational digital videnbank og internetportal. Ved at samle kræfterne fra de fire største nordiske lande, vil NORDIS etablere et stærkt vidensbaseret nordisk forsknings- og faktatjeknetværk,” siger professor Anja Bechmann fra Aarhus Universitet, der er initiativtageren til projektet.

Et voksende problem

At der foregår propaganda og anden form for misinformation, er historisk set ikke en nyhed, men i dag har det nået et hidtil uset omfang, siger hun.

“Med de digitale rum og ikke mindst sociale medier spreder misinformation sig hurtigere og længere ud end nogensinde. Den trend er intensiveret i de senere år i takt med, at sociale medier verden over vinder stadig større indpas.”

Det skyldes ikke mindst det faktum, at de nordiske lande i dag er blandt de mest digitaliserede samfund i verden. 

“Forskning viser, at misinformation udgør en mindre del af folks gennemsnitlige indtag af information. Men misinformation får hurtigere og bredere spredning end korrekt information, hvilket er bekymrende,” forklarer Anja Bechmann.

“Ved at styrke samarbejdet mellem de enkelte lande giver NORDIS et stærkt grundlag, som forskere og faktatjekkere kan bruge til at takle misinformation med en evidensbaseret metode. Det vil også gøre det muligt for faktatjekkere og forskere at arbejde sammen om større sager i lande med lignende medier og informationslandskaber,” fortsætter hun.

Om projektet

NORDIS har til formål at danne et grundlag for samarbejde mellem forskere og faktatjekkere, der udmønter sig i ny viden, teknologiske løsninger, anbefalinger til journalistisk praksis samt værktøjer, som undervisere kan bruge til at styrke den digitale dannelse blandt elever og i den brede offentlighed
 

Vildledende og falsk indhold, der spreder sig i de nordiske lande, er ofte de samme eller har samme karakter, hvorfor et samarbejde som NORDIS kan spille en nøglerolle til at dæmme op for misinformation og desinformation i regionen
 

Projektet skal også tilvejebringe anbefalinger, der kan danne grundlag for en offentlig debat om, hvordan der kan dæmmes op for spredning af misinformation
 

NORDIS er finansieret af en toårig bevilling på i alt 1,5 millioner euro
 

Bag bevillingen står det overnationale samarbejdsprojekt European Digital Media Observatory (EDMO), der er etableret som en del af af EU's handlingsplan mod misinformation og desinformation

Styrker tværnationalt samarbejde

For det danske faktatjekmedie TjekDet betyder projektet en kærkommen anledning til et tættere samarbejde med faktatjek-kolleger i de øvrige nordiske lande og med forskerne fra de deltagende universiteter. 

“Vi ser det som en klar styrkelse af vores arbejde med at faktatjekke indhold på de danske platforme og informationskanaler. Mange falske historier og tvivlsomme opslag kender ikke til nationale grænser. Dem kan vi nu hjælpes ad med at faktatjekke, ligesom vi med NORDIS-projektet kan tage initiativer til særlige indsatsområder på tværs af forskning og journalistik, som giver værdi,” siger bestyrelsesformand for TjekDet, Lisbeth Knudsen.

Hun ser også frem til, at forskerne i samarbejde med faktatjekkerne udvikler nye digitale løsninger, der kan styrke det redaktionelle indhold.

“En af de sværeste discipliner for et faktatjekmedie er at opdage misinformationen på internettet hurtigt nok, inden den spreder sig helt vildt. Vi ved, det er alt afgørende for effekten af et journalistisk faktatjek, at medierne hurtigt imødegår en falsk påstand. Vi skal fange en påstand, mens den stadig er i folks bevidsthed. Men kombinationen af manglen på gode monitoreringsværktøjer og en omfattende redaktionel research gør, at faktatjekmedierne ofte ikke kan reagere hurtigt nok. Den redaktionelle proces er det svært at gøre så meget ved, fordi vi skal være helt sikre på, at det, vi skriver, er rigtigt. Med NORDIS-projektet håber vi derfor, at forskerne kan finde nye teknologiske værktøjer, der giver os mulighed for at opdage falske påstande hurtigere, end vi er i stand til i dag,” siger Lisbeth Knudsen.

Ud over Aarhus Universitet og TjekDet består NORDIS af et universitet og et faktatjekmedie fra hvert af de nordiske lande. Det er Bergen Universitet i Norge, Uppsala Universitet i Sverige, Helsinki Universitet i Finland, mediet Faktisk fra Norge, det svenske Källkritikbyrån og finske Faktabaari

Projektet tager fat på arbejdet den 1. september.

Deltagerne i projektet

NORDIS består af otte organisationer, der repræsenterer videnskabelige institutioner og faktatjekmedier i Norden. 


Universiteterne:

Aarhus Universitet (Danmark)
Bergen Universitet (Norge)
Uppsala Universitet (Sverige)
Helsinki Universitet (Finland)


Faktatjekmedierne:

Faktisk (Norge)
TjekDet (Danmark)
Källkritikbyrån (Sverige)
Faktabaari (Finland)

Opdateret 12. aug 2021