Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Oplæg, videoer og opgaver: Guide til lærere om materialet

Undervisning 16. jan 2024  -  3 min læsetid
Tjekdet
Foto: Nathalie Damgaard Frisch (grafik)

Undervisningsmaterialet Kunstig intelligens i skolen er målrettet grundskolens udskoling samt ungdomsuddannelser og belyser emnet fra flere perspektiver, men særligt med fokus på kildekritik i forbindelse med brug af redskaber, der er drevet af kunstig intelligens, herunder chatbots.

Materialet består af en række forskellige ressourcer, men omfatter konkret to undervisningsoplæg til lektioner på 45 til 90 minutter. Til hver lektion hører en lærerside og en elevside.

Undervisningsoplæg: Bredde i kildegrundlaget

Varighed: 45-90 minutter

I denne lektion bedes eleverne forholde sig til, hvilke egenskaber forskellige kilder - herunder chatbots - har. De bedes reflektere over, hvilke fordele og ulemper der er ved forskellige kilder, og hvordan de skal forholde sig til dem, når de bruger dem. Eleverne prøver selv kræfter med at hente information om et emne fra forskellige kilder og får derved konkret erfaring med kildernes styrker og svagheder.

Tilgå undervisningsoplægget her

Undervisningsoplæg: Maskiner, der mener

Varighed: 60-90 minutter

I denne lektion præsenteres eleverne for det faktum, at svar fra sprogmodeller som ChatGPT og Gemini ikke nødvendigvis er hverken korrekte eller neutrale, og at de kan medvirke til at styrke fordomme og stereotyper, der gør sig gældende i samfundet. Eleverne bedes reflektere over deres egne fordomme, og med udgangspunkt i et konkret eksempel præsenteres de for bias i svar fra ChatGPT. Til sidst bedes eleverne reflektere over, hvilke konsekvenser det kan have for dem selv og samfundet.

Tilgå undervisningsoplægget her

Andre ressourcer

Ud over de to konkrete undervisningsoplæg omfatter materialet en række andre ressourcer. Ressourcerne kan bruges selvstændigt eller som supplement til overstående undervisningsoplæg. Der medfølger refleksionsspørgsmål til flere af ressourcerne. Få overblik over dem herunder.

Interaktiv artikel

En interaktiv artikel, der både lader eleverne lytte til, læse og interagere med fortællingen. Artiklen kan for eksempel fungere som en introduktion til emnet kunstig intelligens generelt eller til en diskussion af, hvordan teknologien kan komme til at få indvirkning på elevernes egne, private liv. Find artiklen og dertilhørende refleksionsspørgsmål herunder.

Tilgå den interaktive artikel her

Tilgå refleksionsspørgsmål her

Video: Hvad er kunstig intelligens?

Hvad er kunstig intelligens i det hele taget? Hvordan fungerer det, og hvad kan generativ kunstig intelligens skabe? Det er de centrale spørgsmål, der besvares i denne video, der også kort introducerer nogle af de væsentligste problemstillinger forbundet med brugen af kunstig intelligens i informationssystemet. Videoen kan for eksempel bruges som introduktion til emnet, inden de to undervisningssessioner påbegyndes. Find videoen og dertilhørende refleksionsspørgsmål herunder.

Tilgå videoen her

Tilgå refleksionsspørgsmål her

Video: Forsker besvarer spørgsmål om kunstig intelligens

I denne video besvarer den norske forsker Inga Strümke spørgsmål om kunstig intelligens. Hun er blandt Norges førende eksperter på området og er blandt andet forfatter til den prisvindende bog Maskiner der tænker - Algoritmernes hemmeligheder og vejen til kunstig intelligens.

Tilgå videoen her

Samtalekort om kunstig intelligens

"Hvilke sårbarheder hos os mennesker er du bange for, at kunstig intelligens kan udnytte?" "Hvor henter sprogmodeller som ChatGPT sine informationer fra?" "Hvilken evne er vigtig at have i mødet med kunstig intelligens?"

Sådan lyder nogle at spørgsmålene, samtalekortene stiller. Kortene har til formål at få eleverne til at reflektere og indgå i samtaler med hinanden om, hvordan kunstig intelligens virker og påvirker os. Samtalekortene kan enten anvendes virtuelt eller downloadet og printes ud til brug i klasserummet.

Tilgå samtalekortene her

Essay: En fremtid med kunstig intelligens?

Hvordan kan vores fremtid med kunstig intelligens komme til at se ud? Og hvordan tager vi stilling til det? Essayet omhandler forskellige scenarier for kunstig intelligens påvirkning af samfundet og særligt informationssamfundet i fremtiden. Det kan bruges separat i undervisning om kunstig intelligens, eller det kan inkorporeres i undervisningssessionerne, der lægges op til i undervisningsoplæggene ovenfor - eksempelvis som hjemmearbejde. Find artiklen og dertilhørende refleksionsspørgsmål herunder.

Tilgå essayet her

Tilgå refleksionsspørgsmål her

alternativ tekst