Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Alternativets politiske leder overdriver antallet af klimaflygtninge

Faktatjek 13. okt 2021  -  4 min læsetid
This describes the image
Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, mener, at der er tre gange flere på flugt fra klimaforandringer end fra konflikt. Men der er slet ikke korrekt. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix
  • Tre gange så mange mennesker er på flugt på grund af klimaforandringer som på grund af krig og konflikter, siger Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, i Debatten på DR2

  • Udtalelsen baserer sig på tal fra IDMC, en international organisation der overvåger internt fordrevne mennesker 

  • Men spørger man IDMC er Alternativet-politikerens udtalelse "upræcis"

  • Ifølge IDMC fandt der sidste år ganske vist tre gange flere fordrivelser sted som følge af naturkatastrofer end af krig og konflikt. Men tallet dækker ikke over antal af mennesker, men derimod antallet af gange personer blev fordrevet i løbet af 2020. Den samme person kan altså tælle med flere gange

  • IDMC anslår, at omkring syv millioner mennesker måtte sidste år flytte et andet sted hen i deres land på grund af naturkatastrofer, mens 48 millioner mennesker måtte gøre det samme som følge af krig og konflikter

”Tre gange så mange mennesker er på flugt på grund af klimaforandringer allerede nu end på grund af krig og konflikter.” 

Sådan lød det fra politisk leder for Alternativet og kultur- og fritidsborgmester i København, Franciska Rosenkilde, da hun gæstede DR2-programmet Debatten sidste tirsdag.

Her diskuterede lederne for Folketingets partier, om hegn og mure om Europas grænser er en farbar vej til at kunne styre de strømme af flygtninge, der måtte komme til Europa. 

Men vil man have færre flygtninge til Danmark, er svaret nærmere at løse klimakrisen, lød det fra Franciska Rosenkilde med henvisning til, hvor mange klimakrisen allerede nu har tvunget på flugt.  

Franciska Rosenkilde har dog misforstået tallet. Men det har organisationen, som hun har tallet fra, tilsyneladende også. 

Tæller bevægelser, ikke mennesker

Alternativet oplyser til TjekDet, at den politiske leders udtalelse baserer sig på oplysninger om klimaflygtninge hentet fra Care Danmarks hjemmeside. Care Danmark er en udviklings- og nødhjælpsorganisation, som særligt beskæftiger sig med klimaudsatte mennesker.

På hjemmesiden kan man læse, at 30 millioner mennesker i 2020 blev fordrevet på grund af klimaforandringer og ekstremt vejr. Til sammenligning flygtede 9,8 millioner mennesker samme år på grund af krig og konflikter.

I runde tal var der altså tre gange så mange, der flygtede på grund af klima og vejr, som på grund af krig og konflikt, hvis man skal tro organisationen.

Tallene har Care Danmark hentet i den seneste rapport fra IDMC, en international organisation der overvåger internt fordrevne mennesker. 

Men spørger man IDMC, er der slet ikke tale om, at 30 millioner mennesker sidste år blev fordrevet som følge af klimaforandringer. Tallet dækker nemlig ikke over personer, men over bevægelser

“Det ser ud til, at den pågældende politiker (Franciska Rosenkilde, red.) har forvekslet bevægelser med fordrevne mennesker, hvilket er upræcist, fordi mange af de 30 millioner vil være personer, der er flygtet flere gange. Den fejl begår mange,” skriver Frankie Parrish, der er kommunikationsspecialist for IDMC, i en mail til TjekDet, da vi foreholder hende Alternativet-politikerens udtalelse. 

I rapporten opgør IDMC det som displacements – fordrivelser, og tallet dækker altså ikke over, hvor mange mennesker der er på flugt, men hvor mange gange personer er blevet fordrevet i løbet af 2020. 
 
Frankie Parrish påpeger også, at ikke alle af de i alt 30,7 millioner katastrofe-forårsagede fordrivelser er et resultat af klimaforandringer. Katastroferne omfatter blandt andet oversvømmelser, orkaner, skovbrande og tørke. Hvorvidt de forskellige katastrofer er forårsaget af klimaforandringer eller ej, vidner rapporten ikke om.


“Det ser ud til, at den pågældende politiker (Franciska Rosenkilde, red.) har forvekslet bevægelser med fordrevne mennesker, hvilket er upræcist, fordi mange af de 30 millioner vil være personer, der er flygtet flere gange. Den fejl begår mange.”


Flere på flugt fra konflikter

I IDMC’s rapport findes også et tal for, hvor mange mennesker der ved udgangen af 2020 var internt fordrevne, nemlig 55 millioner. Heraf 48 millioner som følge af konflikt og 7 millioner som følge af katastrofer. Ved sidste års udgang var altså knap 7 gange flere fordrevet i deres eget land som følge af krig og konflikt som af katastrofer – herunder klimaforandringer.   

Billedet er altså et noget andet, end det Franciska Rosenkilde tegnede i Debatten. 

Tallet omfatter mennesker, som blev fordrevne i det forgangne år samt i tidligere år, hvor der er tilgængelige data. Personer, der er vendt hjem, er blevet integreret lokalt eller genbosat andetsteds tælles ikke længere med.

De 7 millioner er dog formentligt lavt sat, lyder det fra IDMC selv. 

“Regeringer, hjælpeorganisationer og andre, der indsamler data, anser katastrofer som kortvarige, og derfor stopper de med at indsamle data efter den indledende fase af nød. Men katastrofer er ikke altid kortlivede. For eksempel er der stadig forflyttede mennesker efter jordskælvet på Haiti for 10 år siden,” skriver Frankie Parrish. 

Mange af de 30 millioner fordrivelser på grund af katastrofer i 2020 er desuden reelt forebyggende evakueringer, hvor de fordrevne efterfølgende er vendt hjem igen. Forebyggende evakueringer tæller ikke med blandt de 7 millioner fordrevne.

Frankie Parrish påpeger også, at IDMC kun overvåger fordrevne inden for landegrænser og således ikke flygtningestrømme og folk, der bliver fordrevet ud af deres eget land. Det gør derimod FN’s flygtningehøjkommissariat UNHCR.

Men UNHCR opgør ikke klimaflygtninge, oplyser Elisabeth Arnsdorf Haslund, der er talsperson for UNHCR i Danmark. Ifølge FN betragtes man nemlig kun som flygtning, hvis man er flygtet fra konflikter, vold, forfølgelse eller brud på menneskerettighederne og befinder sig udenfor sit hjemland.


 

'Fordrivelser' er mere præcist

TjekDet har foreholdt Franciska Rosenkilde IDMC’s kritik af den måde, hun bruger deres tal på. Desuden har vi spurgt, hvorfor hun siger, at tre gange så mange mennesker er på flugt på grund af klimaforandringer, når IDMC ikke specificerer, i hvilket omfang katastroferne skyldes klimaforandringer. Vi har også spurgt, hvorfor hun bringer tallet i en debat om flygtninge mod Europa, når IDMC alene overvåger fordrevne indenfor landegrænser.

Som svar har vi modtaget en "officiel udtalelse fra Alternativet" på mail:

”Vi har brugt tal fra nødhjælps- og udviklingsorganisationen CARE, som skriver, at 30 millioner mennesker blev fordrevet i 2020 på grund af klimaforandringer og ekstremt vejr. CARE fortæller, at tallene kommer fra organisationen IDMC, der laver statistisk arbejde på flygtningeområdet. Deres statistiske bearbejdelse af dataen opgør antallet af fordrivelser, ikke antallet af fordrevne. På den baggrund er det mere præcist at sige, at der er tale om 30 millioner fordrivelser og ikke fordrevne."

I svaret står videre, at "eksperterne er enige om, at klimaforandringer skaber ekstremt vejr og at det ekstreme vejr vil fordrive flere og flere. I debat om flygtning og Fort Europa, er det relevant at tage det langsigtede blik på, udvise rettidig omhu, og italesætte den udfordring.”

TjekDet har spurgt Care Danmark – som Alternativet henviser til som kilde til Franciska Rosenkildes udtalelse – hvorfor de skriver på deres hjemmeside, at 30 millioner mennesker sidste år blev fordrevet på grund af klimaforandringer og ekstremt vejr, når tallet ifølge IDMC ikke betegner antal mennesker, men antal bevægelser. 

Mathias Høj Kristensen, der er klimarådgiver for Care Danmark, henviser til, at IDMC tidligere selv har omtalt deres tal på lignende måde, men medgiver, at det er mere præcist at kalde det fordrivelser.

”Det er jo rigtigt nok, som IDMC præciserer, at nogle mennesker kan være så uheldige at måtte flygte mere end én gang. Vi skriver faktisk også fordrivelser længere nede, så der står begge dele. Man kan for eksempel blive fordrevet af konflikt og senere igen af en oversvømmelse, og du kan sige, det allermest præcise er at skrive, at der er 30 millioner tilfælde, hvor et menneske har været tvunget til at forlade sit hjem på grund af klimakatastrofer,” siger han.

Han vil drøfte med sine kolleger, om formuleringen på hjemmesiden skal præciseres. I skrivende stund er den ikke blevet ændret. 

Opdateret 13. okt 2021