Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Afkoblet fra virkeligheden? De fleste folketingsmedlemmer har faktisk haft et rigtigt arbejde

Faktatjek 27. sep 2022  -  6 min læsetid
This describes the image
På sociale medier kritiseres folketingsmedlemmerne for at have ingen eller meget lidt erhvervserfaring. Men de fleste folketingspolitikere har faktisk haft flere års arbejde uden for Christiansborg, viser en gennemgang, TjekDet har lavet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
  • Folketingsmedlemmerne er levebrødspolitikere, der aldrig har haft et rigtigt arbejde, lyder budskabet i flere opslag på sociale medier

  • Men en gennemgang af folketingsmedlemmernes CV’er viser, at de i gennemsnit har tilbragt godt 12 år på arbejdsmarkedet uden for partierne

  • 14 af de 175 danske folketingsmedlemmer har dog tilsyneladende slet ingen erhvervserfaring

Folketingspolitikerne har aldrig haft et rigtigt arbejde. De er levebrødspolitikere uden praktisk erfaring med, hvad der foregår uden for Christiansborg i den "virkelige" verden.

Sådan lyder budskabet i flere opslag, der den seneste tid har været delt flittigt på sociale medier. Eksempelvis har et opslag, der retter kritik mod fire partiledere i rød blok, i øjeblikket flere end 10.000 delinger på Facebook, mens andre opslag alene går i flæsket på statsminister Mette Frederiksen (S).

 

Men passer det, at folketingspolitikerne næsten ingen erhvervserfaring har?

TjekDet har gennemgået de 175 danske folketingsmedlemmers CV’er. Og selvom der ganske rigtigt er eksempler på politikere, der ingen eller næsten ingen tid har brugt på arbejdsmarkedet uden for Christiansborg, har langt de fleste folketingsmedlemmer faktisk arbejdet flere år, inden de blev valgt ind i Folketinget.

Sådan gjorde vi

Oplysningerne om folketingsmedlemmernes alder, erhvervserfaring, uddannelsesbaggrund og tid i Folketinget er baseret på deres profiler på Folketingets hjemmeside, ft.dk. Vi tager derfor forbehold for eventuelle fejl i oplysningerne på siden.

 

I tilfælde med åbenlyst manglende data har vi kontaktet de enkelte politikere og indhentet oplysningerne. For Frie Grønnes politiske leder, Sikandar Siddique, har det ikke været muligt at indhente de manglende oplysninger. Han indgår derfor ikke i opgørelsen.

 

For alle folketingsmedlemmer har vi fraregnet arbejde, der har fundet sted under uddannelse, og arbejde, der har fundet sted sideløbende med politisk arbejde såsom poster i kommunalbestyrelser eller borgmesterposter. Desuden har vi fraregnet arbejde, hvor folketingsmedlemmerne har været aflønnet af et politisk parti. Det kan være arbejde som kommunikationsmedarbejder i partiet, som sekretær i partiets sekretariat på Christiansborg eller lignende.

 

Antallet af år i Folketinget for hvert medlem er alene opgjort på baggrund af den dato eller de datoer, hvor det enkelte folketingsmedlem er indtrådt som medlem af Folketinget og den eventuelle dato eller de eventuelle datoer, hvor folketingsmedlemmet er udgået som medlem af Folketinget. Der er derfor ikke taget forbehold for afholdt orlov eller lignende.

De fleste har erhvervserfaring

De danske folketingsmedlemmer har i gennemsnit 12,5 års erhvervserfaring, og 13 medlemmer har endda været mere end 30 år på arbejdsmarkedet uden for partierne. Godt halvdelen - 91 medlemmer - har mere end 10 års erhvervserfaring, mens 14 af dem slet ingen har.

 

Ser man på gennemsnittene for medlemmerne internt i de 13 partier, der i øjeblikket er repræsenteret i Folketinget, er det Frie Grønne, der med 31 års gennemsnitlig erhvervserfaring umiddelbart kan iføre sig førertrøjen, hvad erfaring på arbejdsmarkedet angår. Tallet er dog påvirket af, at det ikke har været muligt at indhente oplysninger om erhvervserfaring på partiets politiske leder, Sikandar Siddique. Derfor afspejler det alene erhvervserfaringen hos partiets eneste andet folketingsmedlem, Susanne Zimmer.

På andenpladsen over partier med mest gennemsnitlig erhvervserfaring finder vi Alternativet, hvis folketingsmedlemmer i gennemsnit har tilbragt 24 år på arbejdsmarkedet. Også her skal tallet tages med forbehold. Partiets folketingsgruppe er nemlig blevet reduceret fra fem til to siden valget i 2019, så det i øjeblikket kun er partistifter Uffe Elbæk og partiets politiske ordfører, Torsten Gejl, der sidder i Folketinget for Alternativet. Det er derfor alene erhvervserfaring for de to, der indgår i partiets statistik.

Folketingsmedlemmer med mest erhvervserfaring

Jakob Sølvhøj, 67 år, Enhedslisten: 41 års erhvervserfaring, 7 år i Folketinget

 

Jan Johansen, 66 år, Socialdemokratiet: 41 års erhvervserfaring, 10 år i Folketinget

 

Orla Østerby, 70 år, uden for parti: 40 års erhvervserfaring, 5 år i Folketinget

 

Henning Hyllested, 68 år, Enhedslisten: 38 års erhvervserfaring, 10 år i Folketinget

 

Per Larsen, 57 år, Det Konservative Folkeparti: 36 års erhvervserfaring, 3 år i Folketinget

 

Christian Juhl, 69 år, Enhedslisten: 34 års erhvervserfaring, 10 år i Folketinget

 

Susan Kronborg, 54 år, Radikale Venstre: 34 års erhvervserfaring, 1 år i Folketinget

 

Lise Bech, 60 år, Danmarksdemokraterne: 33 års erhvervserfaring, 7 år i Folketinget

 

Carsten Kissmeyer, 69 år, Venstre: 33 års erhvervserfaring, 3 år i Folketinget

 

Preben Bang Henriksen, 68 år, Venstre: 32 års erhvervserfaring, 10 år i Folketinget

På tredje- og fjerdepladsen finder vi to partier med en del flere folketingsmedlemmer - nemlig Enhedslisten med 18 års gennemsnitlig erhvervserfaring og Danmarksdemokraterne med godt 17.

Men også her skal man tage sine forholdsregler. Gennemsnittene kan nemlig være påvirket af såkaldte outliers - det vil sige personer, der sammenlignet med resten af partiet har væsentligt mere eller væsentligt mindre erhvervserfaring og derfor trækker gennemsnittet betydeligt op eller ned. Det kan i nogle tilfælde give et misvisende billede af den samlede erhvervserfaring i partierne.

Den problematik kan man imødekomme ved i stedet at finde den såkaldte median - det vil sige den midterste værdi. Placerer man alle et partis folketingsmedlemmer på en række rangeret efter, hvor meget erhvervserfaring de har, og udpeger den person, der står midt i rækken, så har man medianen.

Det ændrer dog ikke nævneværdigt ved resultatet. Det eneste parti, der rykker sig markant, er Dansk Folkeparti. Mens partiet indtager en ottendeplads, hvad angår gennemsnitlig erhvervserfaring, rykker DF'erne op på en delt tredjeplads med Enhedslisten, når man ser på medianen.

 

Helt i bunden af skalaen er Moderaterne det parti i Folketinget med både den laveste gennemsnitlige erhvervserfaring og den laveste medianværdi. Men partiet er også kun repræsenteret i folketingssalen med ét medlem - nemlig partistifter Lars Løkke Rasmussen. Det er altså alene hans fem års erhvervserfaring, der indgår i partiets statistik.

Med godt otte års gennemsnitlig erhvervserfaring placerer SF sig næstnederst på listen. I bunden findes også både Socialdemokratiet og Venstre med henholdsvis knap 10 og godt 11 års gennemsnitlig erhvervserfaring. Radikale Venstres medlemmer har lidt mere erhvervserfaring i gennemsnit, men ser man på medianen, deles SF og Radikale Venstre om pladsen som næstsidst.

Når man ser på erhvervserfaring, spiller det selvfølgelig en rolle, hvor gamle politikerne er - de ældste har selvsagt haft længere tid til at rage erfaring til sig. Og her er der meget stor forskel på partierne. Mens Alternativets folketingsgruppe har den højeste gennemsnitsalder på 63 år, har SF den laveste på godt 42 år. Dermed har partiets folketingsmedlemmer ganske enkelt i gennemsnit haft færre år at være på arbejdsmarkedet i.

 

Til sammenligning er gennemsnitsalderen for alle Folketingets medlemmer knap 50 år.

Ministre har mindre erhvervserfaring

Mens folketingsmedlemmerne i snit har godt 12 års erhvervserfaring, ser det anderledes ud for landets ministre.

Ud af den nuværende regerings 20 ministre har fem - altså en fjerdedel - ingen erhvervserfaring, mens kun to ministre har over 10 års erfaring. Det er Flemming Møller Mortensen, der er minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde, og justitsminister Mattias Tesfaye, der har tilbragt henholdsvis 19 og 16 år på arbejdsmarkedet, inden de fik deres faste gang på Christiansborg. Sammen trækker de ministrenes gennemsnit op på 4,3 års erhvervserfaring - altså stadig betydeligt mindre end i Folketinget samlet set. Medianen for ministrene er 3 års erhvervserfaring.

Til gengæld har ministrene i snit tilbragt flere år i folketingssalen end det gennemsnitlige folketingsmedlem - godt 12 år i gennemsnit for ministrene mod knap 10 år for menige folketingsmedlemmer.

Folketingsmedlemmer med mest folketingserfaring

Bertel Haarder, 78 år, Venstre: 41 år i Folketinget, 5 års erhvervserfaring

 

Pia Kjærsgaard, 75 år, Dansk Folkeparti: 38 år i Folketinget, 19 års erhvervserfaring

 

Marianne Jelved, 79 år, Radikale Venstre: 34 år i Folketinget, 22 års erhvervserfaring

 

Eva Kjer Hansen, 58 år, Venstre: 31 år i Folketinget, 0 års erhvervserfaring

 

Hans Christian Schmidt, 69 år, Venstre: 27 år i Folketinget, 17 års erhvervserfaring

 

Henrik Dam Kristensen, 65 år, Socialdemokratiet: 27 år i Folketinget, 12 års erhvervserfaring

 

Lars Løkke Rasmussen, 58 år, Moderaterne: 27 år i Folketinget, 5 års erhvervserfaring

 

Bjarne Laustsen, 68 år, Socialdemokratiet: 26 år i Folketinget, 20 års erhvervserfaring

 

Peter Skaarup, 58 år, Danmarksdemokraterne: 24 år i Folketinget, 4 års erhvervserfaring

 

Ulla Tørnæs, 60 år, Venstre: 22 år i Folketinget, 0 års erhvervserfaring
 

Blandet erhvervserfaring blandt partiledere

I populære opslag på Facebook hævdes det, at fire af partilederne i rød blok - Sofie Carsten Nielsen (RV), Mai Villadsen (EL), Mette Frederiksen (S) og Pia Olsen Dyhr (SF) - “aldrig har haft et rigtigt arbejde.” Hvad der ligger i, at noget er et rigtigt arbejde, er ikke til at sige, men alle fire partiledere har i hvert fald alle haft arbejde uden for både Christiansborg og partiorganisationerne.

Mens Mette Frederiksen ganske rigtigt kun har et enkelt års erhvervserfaring uden for Socialdemokratiet - det var som ungdomskonsulent i LO, der i dag er en del af fagforbundenes hovedorganisation, FH - har de tre øvrige nævnte partiledere alle tilbragt flere år på arbejdsmarkedet uden for deres partier.

Enhedslistens Mai Villadsen har fire års erhvervserfaring som blandt andet ungdomskonsulent i fagforeningen HK og ekstern underviser. Sofie Carsten Nielsen har sammenlagt seks års erfaring uden for partiet som souschef i Ligestillingsministeriet og politisk chef i Ingeniørforeningen IDA. Og SF’s Pia Olsen Dyhr har syv års erhvervserfaring fra Danmarks Naturfredningsforening og den humanitære organisation CARE.

 

Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt er den eneste af partilederne i Folketinget, der ikke har nogen erhvervserfaring. Siden 2009 har han været juridisk konsulent for Stefansens Forlystelser, men da han samtidig har været medlem af Europa-Parlamentet fra 2009 til 2019 og siden da har siddet i Folketinget, tæller den beskæftigelse ikke med i TjekDets opgørelse.

Konservatives Søren Pape Poulsen er i den anden ende af skalaen den partileder i Folketinget, der har mest erhvervserfaring med 16 år på arbejdsmarkedet som blandt andet lærer og ungdomsskoleleder.

31 år i Folketinget: “Jeg kan se nogle sammenhænge”

Et af de mest oplagte eksempler på en politiker med masser af erfaring fra Folketinget og begrænset erfaring fra det almindelige arbejdsmarked er Venstres Eva Kjer Hansen. Hun har siddet i Folketinget siden december 1990 og haft flere ministerposter, men til gengæld har hun aldrig haft et “rigtigt” arbejde. Ifølge hende selv er det dog ikke et problem.

"Jeg er en af dem, der kæmper for gode rammevilkår for erhvervslivet, og det har jo intet at gøre med, om jeg selv har erhvervserfaring. Det handler om, at jeg kan se nogle sammenhænge i forhold til, hvordan vi bedst tjener penge til vores velfærdssamfund. Så man skal ikke selv have prøvet tingene for at forstå, hvordan det fungerer politisk," siger hun til TjekDet.

Artiklen fortsætter efter billedet

This describes the image
Eva Kjer Hansen (V) har siddet i Folketinget siden 1990 og er dermed et af de medlemmer, der har tilbragt flest år i folketingssalen. Til gengæld har hun ingen erhvervserfaring fra arbejdsmarkedet uden for Christiansborgs mure. Men det mener hun ikke selv er et problem, fortæller hun TjekDet. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Et af kritikpunkterne går på, at man jo aldrig ville ansætte en person uden erhvervserfaring til at lede store virksomheder som Mærsk, Danfoss eller Vestas, men alligevel kan man godt blive chef for et ministerium. Kan du følge den kritik? 

"Det kan jeg i allerhøjeste grad,” siger hun og uddyber:

"Første gang, jeg blev minister, tænkte jeg da selv, at det skulle blive spændende, hvordan jeg kunne magte opgaven, for det er jo ikke noget, jeg som sådan kunne forberede mig på. Jeg kan forberede mig på det politiske indhold, men at være politisk leder af et stort ministerium som Fødevareministeriet, der på det tidspunkt havde 5.000 medarbejdere, kræver flair for ledelse, så jeg deler fuldstændigt kritikken."

Men tænker du netop ikke, at man ville være bedre rustet til at lede et ministerium, hvis man har eksempelvis 10 eller 20 års erhvervserfaring som leder i en stor virksomhed?

"Nej, slet ikke. Tværtimod kan du jo se, at folk, der kommer uden erfaring fra det politiske arbejde, har meget svært ved det. Man skal jo huske, at politik er et håndværk for sig, og det kræver også kompetencer at kunne begå sig i den politiske verden. Så jeg tænker, man kan hente vigtige kompetencer i både erhvervslivet og i politik," siger Eva Kjer Hansen, der dog ikke vil nævne konkrete eksempler på politikere, som har knækket nakken efter at være kommet ind på Christiansborg fra en rolle i erhvervslivet.

Opdateret 14. dec 2022