Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Lokal DF-politiker undrer sig over, at indvandrere får højere ydelser end pensionister. Men det gør de slet ikke

Faktatjek 12. dec 2022  -  4 min læsetid
This describes the image
Et mere end to år gammelt læserbrev deles igen på sociale medier i forargelse over, at indvandrere tilsyneladende modtager mere fra staten end hårdtarbejdende pensionister. Men den konklusion holder ikke. Foto: Shutterstock
  • I et læserbrev fra 2020 skriver politiker fra Dansk Folkeparti, at immigranter får flere penge i understøttelse end folkepensionister

  • Læserbrevet deles påny, men det er ikke korrekt, at immigranter får mere end folkepensionister

  • Det skyldes, at de fleste pensionister modtager tillæg ved siden af grundbeløbet for folkepensionen 

  • Og ifølge forskere er der flere forskellige ting, man skal tage højde for, før man sammenligner de to grupper

“Migranter får mere end pensionister.”

Sådan lyder overskriften i et læserbrev, der blev bragt i Ekstra Bladets nationen!-spalter den 7. september 2020. Afsenderen er Morten Dreyer, der er formand for Dansk Folkepartis lokalforening i Dragør. Læserbrevet har nu fået nyt liv på Facebook, hvor det den seneste tid er delt flere end 1.000 gange

I læserbrevet sættes der spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt, at en immigrant - altså en indvandrer - fra sin første dag i Danmark får mere i understøttelse end en folkepensionist, der har tjent det danske samfund i mere end 50 år. 

Og Morten Dreyer har sådan set ret i, at pensionisters grundbeløb ikke adskiller sig synderligt fra indvandreres ydelse. Men medregnet pensionstillægget, som langt de fleste pensionister får, er de alligevel markant bedre stillet end nytilkomne indvandrere.

This describes the image
Læserbrevet, der deles på Facebook, er oprindeligt bragt i Ekstra Bladet den 7. september 2020. Det er skrevet af Morten Dreyer, der er formand for Dansk Folkepartis lokalforening i Dragør. Foto: Skærmbillede fra Facebook

Afhænger af livssituationen

Når indvandrere kommer til Danmark og har boet her i kortere tid end sammenlagt ni år inden for de seneste ti år, får de den såkaldte selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Hvis de er i arbejde og dermed optjener løn, er de ikke berettiget til ydelsen. 

Men opfylder man betingelserne for at få ydelsen, afhænger beløbet af den enkeltes livssituation. Det samme gælder for folkepensionisten, oplyser Anna Amilon, der er seniorforsker ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

“Derfor er man nødt til at tage højde for personens livssituation, når man sammenligner beløbene. Om man er enlig eller samboende, har børn eller ej påvirker nemlig beløbene,” siger hun.

Krav til folkepension og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Folkepension: Man kan få folkepension, når man fylder mellem 65 og 68 år, afhængigt af hvornår man er født. Jo tidligere man er født, jo ældre skal man være, før man kan gå på folkepension. Derudover skal man som hovedregel opfylde følgende betingelser, men der er også undtagelser, såfremt man ikke opfylder alle kravene:

 

- Man skal være dansk statsborger

- Man skal have fast bopæl i Danmark

- Man skal have boet i Danmark i mindst tre år fra du fyldte 15 år, til man når pensionsalderen

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse: Ud over at have boet i Danmark i kortere tid end ni år, skal man opfylde en række kriterier, som i øvrigt også gælder modtagere af kontant- og uddannelseshjælp. De lyder:

 

- Du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv

- Den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre

- Dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv. 

 

Kilde: Borger.dk

Stiller vi for eksempel en enlig folkepensionist op over for en indvandrer, der ikke er forsørger, modtager den enlige folkepensionist i 2022 6.547 kroner om måneden i grundbeløb før skat. Den månedlige sats for indvandreren er 6.228 kroner før skat i selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

I 2020, hvor læserbrevet blev bragt i Ekstra Bladet, fik en enlig folkepensionist 6.419 kroner i grundbeløb om måneden, mens en indvandrer fik 6.142 kroner månedligt i integrationsydelse, som det hed dengang. Altså var folkepensionistens grundbeløb 277 kroner højere om måneden end indvandrerens integrationsydelse.

Medregner ikke pensionstillæg

Ud over grundbeløbet modtager langt de fleste folkepensionister også et pensionstillæg. Beløbet afhænger blandt andet af, om man er enlig eller gift/samlevende. 

Og så kan pensionstillægget modregnes, hvis man har indtægter ved siden af sin folkepension. Det kan for eksempel være indtægter fra et arbejde, private pensioner eller kapitalindkomster. 

En opgørelse fra Ældre Sagen viser, at 90 procent af pensionister får et pensionstillæg ved siden af grundbeløbet. Lidt over halvdelen af folkepensionister modtager hele pensionstillægget, mens 32 procent får et reduceret tillæg. 

Det fulde pensionstillæg for enlige er 7.472 kroner om måneden. Det lagt sammen med grundbeløbet bringer beløbet op på 14.019 kroner. Altså over det dobbelte om måneden end de 6.228 kroner, indvandreren får i selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. 

Ud over pensionstillægget er der flere andre tillæg, som folkepensionister kan søge. Der er blandt andre et varmetillæg, et helbredstillæg og den såkaldte Ældrecheck

Også indvandrere kan modtage forskellige økonomiske tilskud, men de fleste tilskud kræver, at indvandreren har været i Danmark i længere tid. 

Men ifølge John Andersen, der er professor ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet og har forsket i fattigdom, så er der stadig tale om en skæv sammenligning. 

"Man skal passe på med at sammenligne æbler og pærer. Folkepensionister har flere suppleringsmuligheder end en enlig indvandrer på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse," siger John Andersen. 

Rigeste pensionister får lavest folkepension

10 procent af pensionister får udelukkende udbetalt grundbeløbet. Det er dem, der har indtægter ved siden af folkepensionen og derfor ikke får noget pensionstillæg. 

Netop denne gruppe af pensionister får altså kun et par hundrede kroner mere end indvandrere. Men ifølge John Andersen tåler netop den gruppe ikke sammenligning med indvandrere.


“Jeg mener personligt, at en folkepensionist burde få det dobbelte af, hvad en immigrant får”


"De pensionister, som kun får grundbeløbet, har også andre indtægter – fra eksempelvis arbejdsmarkedspension eller kapitalpension. Indvandrere, der kommer til Danmark, får som udgangspunkt kun integrationsydelse, medmindre de får et ordinært arbejde," siger John Andersen.

Den udlægning er Anna Amilon enig i. 

Hun peger på, at flere og flere i begyndelsen af 1990’erne begyndte at indbetale til arbejdsmarkedspensionen gennem deres job. Derfor vil nogle af disse mennesker have tilstrækkeligt opsparet i pension til at blive frataget pensionstillægget, og de er derfor i en helt anden kategori end indvandrere, selvom de næsten får samme ydelse fra staten, mener Anna Amilon.

"Det er de rigeste pensionister, der kun får grundbeløbet. Men det gør de, fordi de har en stor arbejdsmarkedspension, og så er det en del af deres samlede økonomiske situation," siger hun.

Vil have folkepensionen hævet

TjekDet har spurgt Morten Dreyer, om han mener, at en indvandrer får mere i understøttelse end en indvandrer, hvis man medregner det samlede beløb for begge.

Men han mener, at det kun er relevant at se på folkepensionens grundbeløb. 

“Jeg mener personligt, at en folkepensionist burde få det dobbelte af, hvad en immigrant får, fordi det er pensionisterne, der har bygget det samfund, vi har, op,” siger han. 

“Det er ifølge min opfattelse ikke godt, at man kan få det samme som en folkepensionist, når man kommer ind over grænsen.”

Opdateret 14. dec 2022