Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Skal man holde sig fra at bade i Køge Bugt? Forskere og myndighed undsiger tænketanks advarsel

Faktatjek 2. jun 2023  -  7 min læsetid
This describes the image
Tænketanken GeoHav fraråder i et facebookopslag badning i Køge Bugt på grund af koncentrationen af tungmetaller i vandet. Tre forskere og Styrelsen for Patientsikkerhed ser dog ikke grund til at tage advarslen for gode varer. Her nyder danskere det gode vejr på Brøndby Strand i den nordlige del af Køge Bugt i sommeren 2022.  Foto: Mathias Eis/Ritzau Scanpix
  • Vandet i Køge Bugt har et alarmerende højt niveau af skadelige tungmetaller, og derfor bør du holde dig fra at bade i området

  • Sådan lyder advarslen i et facebookopslag fra tænketanken GeoHav, der selv har foretaget havvandsprøver i Køge Bugt

  • Men tre forskere og Styrelsen for Patientsikkerhed er uenige i GeoHavs vurdering og vil derfor ikke fraråde badning på den lange kyststrækning

  • De højeste koncentrationer af tungmetaller er målt på havbunden, og desuden optages de dårligt gennem huden

  • GeoHav fastholder deres advarsel trods forskernes kritik

Du bør holde dig fra at bade i Køge Bugt. 

Sådan lyder budskabet fra tænketanken GeoHav på baggrund af havvandsprøver, de selv har fået foretaget. 

Den 17. maj skriver de i et opslag på Facebook, der er delt flere end 2.300 gange, at der er “ekstreme koncentrationer af tungmetaller” i en række af deres prøver. Derfor fraråder de al badning og endda også, at børn leger i vandkanten.

Men Styrelsen for Patientsikkerhed og tre forskere, som TjekDet har talt med, vurderer, at man trygt kan tage sig en svømmetur. 

Én af forskerne er dog betænkelig ved at lade børn lege visse steder i vandkanten, hvor det ikke er fint sand, mens en anden fremhæver en bekymring for havmiljøet, der på sigt kan gå ud over os mennesker. 

GeoHav holder fast i deres advarsel om at bade i Køge Bugt og efterlyser grundig kontrol med havvandet.

Målt på 16 meters dybde

GeoHav er ifølge deres egen beskrivelse en privat og uvildig tænketank, der har “det ene formål at eksponere den reelle tilstand af dansk havmiljø”. Derfor har de fået lavet deres egne havvandsprøver i blandt andet Køge Bugt i april 2023, og prøverne har fået deres alarmklokker til at ringe.

Derfor har GeoHav sendt et notat til Styrelsen for Patientsikkerhed med deres havvandsprøver. Styrelsen har dog allerede afvist, at man bør fraråde badning på baggrund af koncentrationen af tungmetaller i Køge Bugt. 

Og tre forskere, som TjekDet har præsenteret havvandsprøverne for, deler heller ikke GeoHavs opfattelse, at der er en sundhedsrisiko ved at bade i vandet.

Stefan Trapp, professor ved Institut for Miljø- og Ressourceteknologi på DTU Sustain, pointerer, at koncentrationen af tungmetaller er højest i jordbunden. Niveauet falder nemlig, når tungmetallerne opløses i vand, og derfor giver det for ham også god mening, at den højeste koncentration af tungmetaller i Geohavs prøver blev målt på 16 meters dybde.

Heller ikke koncentrationerne fra målinger tættere på land bekymrer ham.

“Desuden har jeg aldrig hørt om tilfælde, hvor det har været farligt at bade på grund af tungmetaller. Så jeg er enig med Styrelsen for Patientsikkerhed i, at der ikke er grund til at frygte noget for badende,” siger Stefan Trapp.


“Jeg bor selv i området, og jeg vil ikke være bange for at gå ud på mit paddleboard. Men når det er sagt, så har jeg en stor bekymring”


Poul Bjerregaard, professor i økotoksikologi ved Biologisk Institut på Syddansk Universitet, har forsket i området i mange år og assisterer desuden myndighederne med at fastsætte grænseværdier for forskellige miljøfremmede stoffer.

Han vurderer heller ikke, at der skulle være nogen risiko for de badende i Køge Bugt, selvom der ganske rigtigt ser ud til at være højere niveau af tungmetaller end den normale baggrundskoncentration - altså koncentrationer af tungmetaller i havvand, der ikke er påvirket af udledninger fra mennesker.

Han bygger blandt andet sin vurdering på, at metallerne optages dårligt gennem huden. De kommer derfor primært ind i kroppen gennem det havvand, man sluger under en badetur, og som Stefan Trapp pointerede, er koncentrationen af metaller i forvejen fortyndet på det tidspunkt.

“Et af de mest skadelige af metallerne er cadmium, men selv dér, hvor GeoHav har fået målt den højeste koncentration, skal man drikke mere end fem liter havvand for blot at indtage den samme mængde cadmium, som en gennemsnitsdansker indtager med kosten hver dag,” siger Poul Bjerregaard.

Bekymret for havmiljøet

Heller ikke Henriette Selck vil fraråde at tage en dukkert i Køge Bugt. Hun er professor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet samt seniorkonsulent i Tænketanken Hav - ikke at forveksle med GeoHav.

“Jeg bor selv i området, og jeg vil ikke være bange for at gå ud på mit paddleboard. Men når det er sagt, så har jeg en stor bekymring, der handler om udledning af miljøfarlige stoffer til vores kystnære havmiljø, inklusiv de metaller, der kommer fra dumpning af slam fra anlægsprojekter på havet,” siger hun og nævner Lynetteholm-byggeriet som eksempel.

“Hvor de dog heldigvis er stoppet med at dumpe i Køge Bugt,” tilføjer hun.

This describes the image
Arbejdet med at etablere den kunstige halvø Lynetteholmen har ført til store protester, blandt andet fordi der i forbindelse med arbejdet er blevet dumpet slam i Køge Bugt. Foto: Jens Astrup/Ritzau Scanpix

I første omgang er det havmiljøet, Henriette Selck er bekymret for. Men ifølge hende kan udledningen af tungmetaller i havvandet også på længere sigt skabe grobund for, at vandet kan blive usundt at bade i. 

“Det kan skyldes, at der er miljøfarlige stoffer i vandet, men det kan bestemt også skyldes, at økosystemet bliver skubbet mod en dårligere tilstand, for eksempel mod færre krebsdyr og fisk og flere af de dårlige alger, der har en giftig indvirkning på os og miljøet,” siger Henriette Selck.

Hun tilføjer, at en konsekvens på sigt kan være, at det bliver sundhedsskadeligt at spise fisk fra området, da metaller og andre miljøfarlige stoffer kan ophobes gennem fødekæden og således ende i fisken på vores tallerkener. 

“Vi skal huske, at når stofferne først er ledt ud i havmiljøet, så kan de stort set ikke fjernes igen.”

Mulig risiko i vandkanten

GeoHav er ikke kun bekymrede for badevandet. De fraråder i deres facebookopslag også, at børn leger i sandet i vandkanten på grund af tungmetaller. Men Henriette Selck mener ikke, man bør holde børnene væk fra vandkanten.

“Når Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at der ikke er grund til bekymring, så er det, fordi børnene skal spise virkelig meget sand for bare at komme i nærheden af den daglige maksimale koncentration af tungmetaller, mennesker må indtage,” siger Henriette Selck.

Poul Bjerregaard er enig i den vurdering. Også ved sand gælder det nemlig, at metaller optages dårligt gennem huden.

“Så børnene skal enten spise meget sand eller indånde tungmetallerne gennem støv, og der er ingen dokumentation for, at koncentrationerne af tungmetaller er så høje, at det udgør noget som helst problem,” siger han.

Stefan Trapp mener heller ikke, det er farligt for børnene at lege i vandkanten. I hvert fald ikke så længe det er en klassisk sandstrand. Hvis det i stedet er en strand, hvor der er mudder, er han mere tøvende.

“Her er koncentrationen af tungmetaller meget højere end i sandet, så der vil jeg ikke lade mine børn lege,” siger Stefan Trapp. 

Han tilføjer, at man nemt kan komme til at tage noget forurening med hjem, men at det hjælper at vaske hele kroppen, hvis man har været i sådan et område.

Vil ikke skabe frygt

Mikkel Martin, operativ chef i GeoHav, fortæller til TjekDet, at man ikke skal læse deres facebookopslag sådan, at det er decideret farligt at bade i Køge Bugt. Han kalder det i stedet “sundhedsmæssigt uforsvaligt”. Forskellen er ifølge ham, at Geohav ikke ser en akut trussel mod folks liv og sundhed.

Han har set forskernes kritik af GeoHavs frarådning af badning i Køge Bugt, og han medgiver, at vi mennesker også bliver udsat for tungmetaller i det daglige. Men Mikkel Martin mener, at indholdet bliver meget højt, hvis man lægger det sammen med de koncentrationer, man bliver udsat for ved at bade dagligt i Køge Bugt eller bruge stranden regelmæssigt.

Alle tre forskere har kigget på jeres målinger, og ingen af dem mener, der er grundlag for at fraråde badning i Køge Bugt. Ved I bedre end dem?

“Nej, vi ved ikke bedre end danske forskere. Vi ved, at de her tal er de eneste, der foreligger for Køge Bugt for metaller i vandfasen, siden første kvartal 2022.”

Vil det sige, at når I fraråder badning, så handler det i virkeligheden om, at det mangler at blive undersøgt nærmere, mere end det handler om de koncentrationer, I har fundet?

“Ja. Det handler om, at det her bør undersøges yderligere,” siger Mikkel Martin.


“Det er jo begrænset, hvad vi kan skrive i et facebookopslag uden at tabe folk på gulvet”


På Facebook fraråder I folk at bade i Køge Bugt. Og I skriver, at det er, fordi der er målt ekstreme koncentrationer af tungmetaller. Der står ikke, at I fraråder det, fordi det ikke er blevet undersøgt grundigt nok.

“Det står faktisk i vores materiale, når man læser rigtig godt efter.” 

Men hvis vi fokuserer på facebookopslaget, som er blevet delt 2.300 gange, så står der ikke noget om, at det ikke er blevet undersøgt grundigt nok. Tror du ikke, folk vil tænke: Der er rigtig mange tungmetaller i vandet, derfor er det farligt for mig at bade?

“Jo. Det er lige netop derfor, vi har lavet det her opslag. Vi ved, at myndighederne ikke gennemfører den fornødne kontrol, som kan garantere folk, at de bader i nogenlunde rent badevand. Jeg ved godt, at Styrelsen for Patientsikkerhed henholder sig til WHO's guidelines, hvor man har nogle værdier, der er anført langt højere end det, vi har målt. Men de kommer uden sundhedsfaglig vurdering.”

Men det, du siger her, står jo ikke i facebookopslaget. I skriver ikke, at der mangler at blive foretaget flere undersøgelser. 

“Nej, det har vi så skrevet i vores øvrige materialer. Det er jo begrænset, hvad vi kan skrive i et facebookopslag uden at tabe folk på gulvet. Vi har linket til vores analysekompendium, som gengiver vores vurderingsgrundlag, og derudover har vi sidenhen linket til en officiel pressemeddelelse. Så folk har adgang til det samme materiale, som I har.” 

Men kunne det ikke have været nemt nok at skrive i opslaget, at der mangler grundige undersøgelser?

“Jo. Det kunne vi godt.” 

Hvis vi ser på et af de konkrete kritikpunkter, så siger professor Poul Bjerregaard fra Syddansk Universitet blandt andet, at man skal drikke mere end fem liter havvand fra Køge Bugt, før det svarer til den mængde tungmetaller, en gennemsnitsdansker får i sin daglige kost. Anerkender du det kritikpunkt?

“Jeg vil anerkende, at man skal drikke rigtig meget havvand for at indtage det samme, som man kan indtage med kosten hver dag. Men det er en semantisk betragtning. Det kommer jo an på, hvad du spiser,” siger Mikkel Martin.

Han tilføjer, at de i GeoHav ikke har til hensigt at skabe “unødig frygt” med deres opslag. 

“Vi synes, at folk har ret til at vide, hvad der er i Køge Bugt. Man må selvfølgelig gerne gå imod vores viden og meldinger, men det skal ske på et mindst lige så sagligt grundlag som vores. Det ser vi ikke,” siger han.

Men i jeres facebookopslag står der "ADVARSEL" med store bogstaver. Er det ikke at skabe frygt?

“Nej, det er at oplyse folk.”

Hvis du kan lide vores artikler og vil være sikker på ikke at gå glip af den nyeste, så følg os på Facebook ved at klikke her.

Opdateret 2. jun 2023