Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Nyt kodeks stiller skrappe krav til europæiske faktatjekmediers journalistik, etik og transparens

Indsigt 15. sep 2022  -  3 min læsetid
Tjekdet
Mere end 40 faktatjekorganisationer rundt om i Europa er nået til enighed om et kodeks, der definerer standarder, hvad angår metode, etik og gennemsigtighed i arbejdet med at faktatjekke misinformation.  Foto: EFCSN
  • Et nyt kodeks for faktatjekmedier i Europa skal sikre høje journalistiske og etiske standarder samt dybt indblik i organisationernes ejerforhold, ledelse og økonomi

  • Samtidig etableres en organisation, der vil fungere som et fælles netværk for de europæiske faktatjekmedier, dog uden at yde økonomisk støtte

  • Organisationen skal løbende evaluere hvorvidt de enkelte medier lever op til kodeksets krav. Sker det ikke, bliver mediet ekskluderet fra netværket

     

Mere end 40 europæiske faktatjekorganisationer er nået til enighed om et kodeks, der definerer fælles standarder for metode, etik og gennemsigtighed i arbejdet med at faktatjekke misinformation. Målet er også at etablere et stærkt fællesskab for troværdige faktatjekmedier i Europa.

Det europæiske adfærdskodeks for uafhængige faktatjekorganisationer”, som er blevet offentliggjort i dag, er udarbejdet i samarbejde mellem faktatjekorganisationer fra mere end 30 lande i hele Europa.

Kodekset er resultatet af måneders research, undersøgelser, debatter og diskussioner blandt europæiske faktatjekkere, forskere og andre eksperter på området. 

Thomas Hedin, der er chefredaktør for det danske faktatjekmedie TjekDet, har været en del af arbejdsgruppen bag kodekset. Og udarbejdelsen af de fælles standarder viste sig at være en mere kompliceret opgave, end han forventede. 

”I Europa er der store regionale forskelle på misinformations og desinformations natur og omfang. Især vores østeuropæiske kolleger har langt større udfordringer med desinformation fra, hvad de vurderer er russiske afsendere, end vi for eksempel ser her i Norden. Derfor har de haft skarpt fokus på nærmest ekstrem transparens, så det står helt klart for læserne, at de faktisk befinder sig på et troværdigt faktatjekmedie,” siger han og fortsætter:

”I den senere tid er der opstået hjemmesider, der giver sig ud for at være etablerede faktatjekmedier, men ved nærmere øjekast tydeligvis har stærke bias, der understøtter for eksempel den russiske fortælling om krigen i Ukraine. Så jeg forstår godt kollegernes bekymringer, men det betyder også, at dele af kodekset indeholder krav, vi i Norden måske synes overflødige”.

Krav om forretningskritiske og personlige oplysninger

Faktatjekmedierne, der skriver under på at følge kodekset, skal blandt andet fremlægge detaljerede oplysninger om deres økonomi, ejerskab og medarbejderne. Det får dog ikke den store betydning for TjekDet.

"Alle de oplysninger står allerede på vores hjemmeside og har gjort det længe. Så for os er de krav, kodekset stiller, ikke det store problem," siger Thomas Hedin.

Han påpeger, at TjekDet allerede i dag er underlagt et lignende internationalt kodeks, der er formuleret af det internationale faktatjeknetværk, IFCN, som har base i USA.

Styres af ny uafhængig organisation

Organisationerne vil løbende blive evalueret af det nye europæiske netværk af faktatjekmedier, EFCSN, hvorvidt de lever op til kravene til til journalistisk arbejdsproces, faglighed, upartiskhed og økonomisk gennemsigtighed. Gør de ikke det, ryger de ud i kulden.

EFCSN har dermed til formål at oplyse offentligheden om, hvilke europæiske faktatjekmedier der arbejder uafhængigt, etisk korrekt og med en forpligtelse til at tjene offentlighedens interesser.

Netværket skal ikke alene holde organisationerne i ørerne og sikre en høj kvalitet af journalistiske faktatjek på europæisk jord, men også organisere, støtte og repræsentere medlemmerne over for eksempelvis myndigheder. Netværket vil dog ikke kunne yde økonomisk støtte til drift.

”Kodekset bliver et kvalitetsstempel for troværdige europæiske faktatjekorganisationer, som læserne kan stole på. Men samtidig vil netværket kunne spille en understøttende rolle for mange faktatjekorganisationer, der ikke er en del af store etablerede mediehuse, men derimod non-profit organisationer, som det for eksempel er tilfældet med TjekDet. Og så får vi skabt et forum, hvor vi hurtigt og effektivt kan dele viden med kollegerne rundt om i Europa. Og det er vigtigt i en tid, hvor et faktatjek er mest effektivt, når det offentliggøres hurtigt,” siger Thomas Hedin. 

Repræsentanter fra de europæiske faktatjekorganisationer mødes i Madrid i slutningen af september for at diskutere og definere EFCSN’s konkrete mission og ledelsesorgan, der skal føre tilsyn med, at medlemmerne overholder kodekset.

Først derefter går processen i gang, hvor de faktatjekmedier, der skriver under på at følge kodekset, skal gennemgå en verificeringsproces, som skal sikre, at de lever op til kravene.

Kodekset indgår som en del af Europa-Kommissionens projekt om sociale mediers integritet.

Opdateret 15. sep 2022