Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Greta Thunbergs fem år gamle tweet om menneskehedens undergang bygger på falsk citat fra forsker

Faktatjek 3. jul 2023  -  7 min læsetid
Tjekdet
Et mere end fem år gammelt tweet fra den svenske klimaaktivist Greta Thunberg har vakt opsigt på Twitter. Foto: Stephanie Lecocq/Reuters/Ritzau Scanpix
  • Et fem år gammelt tweet fra Greta Thunberg vækker opsigt på Twitter

  • I tweetet fra 2018 skriver hun, at en førende klimaforsker siger, at menneskeheden vil uddø, hvis der stadig blev anvendt fossile brændstoffer i 2023

  • Men den amerikanske forsker, der angiveligt skulle have sagt det, mener selv, han er blevet fejlciteret af et netmedie, der tilsyneladende har fejlfortolket en artikel i det amerikanske medie Forbes

  • Også Forbes gengiver dog forskerens pointer forkert, siger han og påpeger, at hans pointe var, at der ud fra observationerne, han havde gjort i 2018, ikke ville være mere havis tilbage i Arktis i 2022                  

  • Men den udtalelse var ifølge to danske forskere allerede dengang kontroversiel og har også vist sig ikke at holde stik

For lige godt fem år siden skrev den svenske klimaaktivist Greta Thunberg et tweet.

“En førende klimaforsker advarer om, at klimaforandringerne vil udslette hele menneskeheden, medmindre vi stopper med at bruge fossile brændstoffer i løbet af de næste fem år,” skrev hun den 21. juni 2018.

Tweetet har hun siden slettet, men nu er det dukket op på Twitter igen. For flere andre twitterbrugere deler skærmbilleder af det nu, hvor de fem år, Greta Thunberg omtalte, er gået.

Flere læser nemlig tilsyneladende Greta Thunbergs tweet sådan, at den nu 20-årige klimaaktivist slet og ret forudså, at menneskeheden skulle være uddød nu i juni 2023, hvor brugen af kul, olie og naturgas som bekendt endnu ikke er udfaset.

Andre påpeger, at hun i virkeligheden mente, at hvis ikke fossile brændstoffer blev udfaset inden sommeren 2023, så ville det på sigt betyde menneskehedens uddøen. Og i øvrigt var det ikke hende selv, der sagde det, men en førende klimaforsker, påpeger de.

Men det sidste passer i hvert fald ikke. Den amerikanske klimaforsker, der er tilskrevet Greta Thunbergs citat, har efter eget udsagn aldrig sagt, hvad han citeres for. Til gengæld sagde han noget andet i 2018, som ifølge to danske forskere ikke holdt stik.


Tjekdet
Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg var stadig et ukendt navn, da hun skrev sit tweet 21. juni 2018. Først i august 2018 begyndte hun at blive et offentligt kendt ansigt, da hun begyndte at bruge sine fredage på at strejke fra skole i protest mod håndteringen af klimakrisen. Foto: Skærmbillede af Twitter

Fejlciteret forsker

I tweetet fra 2018 citerer Greta Thunberg fra en artikel, som hun også linker til. Artiklen stammer fra det venstreorienterede netmedie Grit Post, der tilsyneladende ikke længere er aktivt. Derfor er det kun en arkiveret version af artiklen, man kan læse i dag.

I artiklens første linjer står der ganske rigtigt, at en førende forsker på klimaområdet skulle have sagt i begyndelsen af 2018, at klimaforandringer vil udslette menneskeheden, medmindre vi stopper med at bruge fossile brændstoffer inden for fem år - præcis som Greta Thunberg skriver på Twitter. 

Der står også, at den pågældende førende forsker er James Anderson, som er professor i atmosfærisk kemi ved Harvard University i USA. Ifølge Grit Post skulle hans opsigtsvækkende udtalelse være faldet i forbindelse med et oplæg på University of Chicago i USA. 

Og det er ifølge James Anderson rigtigt, at han holdt et oplæg på universitetet i 2018. Til TjekDet oplyser han, at det handlede om, hvor meget havis - isflager, drivis og deslige - der forsvinder i Arktis som følge af den globale opvarmning, men han nævnte ikke noget om menneskehedens udryddelse.

“Det er en komplet forvrængning af, hvad jeg sagde, antydede eller mente,” skriver han i en mail til TjekDet, hvor han kalder citatet “dybt ødelæggende” og fremhæver, at han ikke mener, at klimaforandringerne vil udrydde menneskeheden.

“De, der har tilstrækkeligt med ressourcer, vil sandsynligvis altid kunne afværge udryddelse,” skriver han.

Fejde med Forbes

Grit Post har tilsyneladende deres oplysninger fra det amerikanske medie Forbes, der en måned forinden Grit Posts udgivelse udgav en artikel om netop James Andersons oplæg. 

I den står der ikke, at James Anderson har sagt, at klimaforandringer vil udslette menneskeheden. Men fra tilhørerpladserne til James Andersons oplæg gengiver Forbes’ journalist Jeff McMahon hans pointer under overskriften “Vi har fem år til at redde os selv fra klimaforandringer, siger Havard-videnskabsmand.

 

I Forbes’ artikel er James Anderson blandt andet citeret for at have sagt, at “chancen for, at der vil være noget permanent is tilbage i Arktis efter 2022 er i bund og grund nul.”

Og ifølge James Anderson er det sandsynligt, at det er her, misforståelsen er opstået. For ifølge ham er heller ikke den gengivelse af hans oplæg korrekt. For det første mener han, at Forbes’ overskrift giver et forkert billede af hans budskaber. For det andet peger han på, at Jeff McMahon ikke skelner mellem havis, som oplægget efter James Andersons udsagn handlede om, og så den resterende is i Arktis.

“Det inkluderer Grønland, som indeholder størstedelen af den totale isvolumen i Arktis,” skriver han i sin mail til TjekDet og peger dermed på, at der er tale om en temmelig afgørende misforståelse.

Ifølge James Anderson selv sagde han i virkeligheden, at med den rate for afsmeltning af den flydende is i Arktis, man kunne observere i 2018, så ville der ikke være noget flydende is tilbage efter 2022. Han siger, at det ikke var en forudsigelse i videnskabelig forstand, hvor der laves matematiske udregninger med alle de forbehold, der skal medtages.

Efter eget udsagn laver slet ikke den slags forudsigelser, og det har Jeff McMahon heller ikke fanget, mener han. Da James Anderson sagde, at der ikke ville være mere havis tilbage efter 2022, var det et simpelt overslag baseret på den rate for afsmeltning, der gjorde sig gældende i 2018, siger han.

Baseret på lydoptagelse

Jeff McMahon anerkender over for TjekDet, at han ikke skelner mellem havis og den resterende is i Arktis i sin artikel. 

“Men det er, fordi Dr. Anderson ikke var omhyggelig med at lave den skelnen i sit oplæg,” skriver Jeff McMahon i en mail til TjekDet.

Han mener, at Grit Post må have tolket på hans artikel og draget urigtige konklusioner, for ifølge ham er alle citaterne i hans egen artikel gengivet korrekt.

“Jeg deltog i forelæsningen, optog den og citerede ham på baggrund af optagelsen,” skriver han til TjekDet, men fortæller også, at han ikke længere er i besiddelse af optagelsen.

Jeff McMahon fortæller, at han har været i kontakt med University of Chicago og spurgt, om de har optaget forelæsningen, men at de oplyser, at det ikke er tilfældet. TjekDet har også kontaktet universitetet for at spørge, om der eksisterer en optagelse, men det har universitetet ikke svaret på.

Ifølge James Anderson var det dog tydeligt for tilhørerne, at hans oplæg handlede om havis og ikke om is i Arktis generelt. Det stod nemlig på det slideshow, han havde med til oplægget, hævder han og henviser til et billede af en graf, hvor der ganske rigtigt står “arctic sea ice volume” - eller “omfanget af den arktiske havis” på dansk.

Tjekdet
Ifølge Harvard-professor James Anderson gjorde han det tydeligt overfor deltagerne ved oplægget, at han talte om havis i Arktis og ikke om is generelt. Det gjorde han efter eget udsagn blandt andet ved at vise denne grafik, hvor der ganske rigtigt står 'Arctic sea ice' - 'arktisk havis' oversat til dansk. Forbes-journalisten Jeff McMahon mener at kunne huske at have set grafen under oplægget. Foto: James Anderson

Og han er ikke i tvivl om, at det var nok til at fortælle videnskabsfolkene på tilhørerpladserne, at det var havis, han snakkede om.

"Hvis ikke, det var tilfældet, ville jeg være blevet oversvømmet med indsigelser med det samme,” skriver han i en mail.

Jeff McMahon mener godt at kunne huske at have set grafen under James Andersons oplæg, og han erkender, at den muligvis godt kan have gjort det klart for de fleste tilstedeværende, at James Anderson talte om havis.

Jeff McMahon fortæller dog også, at James Anderson allerede har tilkendegivet over for ham, at citaterne i hans artikel er korrekte.

“Jeg har talt meget med Dr. Anderson. Da jeg fortalte ham, at jeg havde optaget hans forelæsning og citeret ham på baggrund af optagelsen, stoppede han med at påstå, at han er blevet fejlciteret - i hvert fald over for mig. Jeg tror, han selv indså, at han ikke havde udtrykt tydeligt nok, at der er forskel på al den permanente is i Arktis og den permanente havis,” skriver han.

James Anderson benægter ikke, at den samtale har fundet sted, men han mener, at Jeff McMahon gengiver den forkert.

“Jeg mener, det er en mistolkning, fordi det var aldrig et spørgsmål om, hvorvidt jeg er blevet fejlciteret. Det var et spørgsmål om en misforståelse af forskellen mellem en videnskabelig forudsigelse og en præsentation af utvetydige observationer,” skriver James Anderson i sin mail.

Ikke videnskabeligt belæg i 2018

Hvis James Anderson forudså, at isen i Arktisk ville være væk ved udgangen af 2022, så holdt forudsigelsen i al fald ikke stik - uanset om man kigger på al permanent is i Arktis eller på havisen alene. Der er stadig både is og havis tilbage, fastslår to forskere over for TjekDet.

Og ingen af de to forskere mener, at der i 2018 var videnskabeligt belæg for at påstå, at havisen i Arktis ville være væk ved udgangen af 2022.

“Kigger du på IPCC’s rapport fra 2013, som var den seneste på det tidspunkt, så taler man om isfri somre i Det Arktiske Ocean i 2040 eller måske endda så tidligt som de sene 2030'ere. Men typisk plejer man i runde tal at sige omkring 2050,” siger Peter L. Langen, der er professor ved Aarhus Universitet, hvor han blandt andet arbejder med klimamodeller i sin forskning om arktiske forhold.

Han understreger, at der her kun er tale om havis, og at scenariet i 2050 er isfri somre i Det Arktiske Ocean. Det vil sige, at isen smelter om sommeren, men vender tilbage om vinteren i takt med faldende temperaturer. Vi skal med den igangværende udvikling som minimum hen mod slutningen af det nuværende århundrede for at opleve, at Det Arktiske Ocean er isfrit året rundt, vurderer han.

Tjekdet
Ifølge James Anderson talte han ved sin oplæg på University of Chicago i 2018 om flydende havis i Arktis. Havis er is, der flyder rundt i havet. Her er det fotograferet nær Svalbard i Norge. På grund af klimaforandringerne er mængden af havis svundet ind, men isen er endnu ikke helt forsvundet. Foto: Shutterstock

Ifølge Bo Møllesøe Vinther, der er lektor i is- og klimafysik ved Københavns Universitet, finder de klimamodeller, der anvendes til at forudsige havisens bortsmeltning, frem til ret forskellige resultater. Det skyldes blandt andet, at vejret har stor indvirkning på, hvor meget havis der forsvinder et givent år. Derfor er det selvsagt forbundet med en vis usikkerhed at konkludere, hvornår havisen i Arktis eventuelt er smeltet helt bort. 

“Der er rigtig meget variation fra år til år i, hvor meget havis der overlever sommeren. Trenden er uden tvivl nedadgående, men jeg bliver altid skeptisk, når nogen kun taler fem år ud i fremtiden," siger han.

Smeltende is betyder i udgangspunktet stigende have, men faktisk er havisens gradvise forsvinden ikke så stort et problem lige i det henseende, påpeger Bo Møllesøe Vinther. Til gengæld har det nogle afledte effekter, der kan vise sig særdeles problematiske. Den hvide is reflekterer nemlig solens stråler tilbage i atmosfæren, mens det mørke hav absorberer strålerne og deres varme, forklarer han.

“Havisen ligger som regel rundt om landisen, så hvis du fjerner havisen, bliver det virkelig meget varmere på land. Dermed får man også en smeltning af det is, der ligger på land, og så stiger havvandet.”

Forfejlet alarmisme

Men selvom tendensen for havis er stærkt nedadgående, betyder det ikke, at udviklingen er umulig at stoppe, understreger forskerne.

“Det vil kræve en hel masse, det negligerer jeg ikke. For det vil jo kræve, at vi får nedbragt udledninger og fjernet CO2 fra atmosfæren. Men pointen i den her sammenhæng er, at hvis vi køler ned, så kommer havisen tilbage,” siger Peter L. Langen.

I årevis er vi ellers blevet advaret om såkaldte tipping points, som er tidspunkter ude i fremtiden, hvor det tilsyneladende er for sent at stoppe en negativ udvikling i klimaet. Den slags forudsigelser skal bestemt tages alvorligt, men for havisen i Arktis lader der ifølge Peter L. Langen ikke til at være et tipping point. 

Og når klimaforandringer udlægges som menneskehedens snarlige undergang - som Greta Thunbergs tweet giver indtryk af - er det ifølge ham forfejlet.

 

“Det er bestemt ikke, fordi jeg ikke mener, at klimaforandringerne bliver et problem. Det gør de. Det kommer til at gå ud over en masse økosystemer, der er arter, der uddør, der kommer oversvømmelser og tørke og mange millioner menneskers vand- og fødevareforsyning kommer under pres. Men det er ikke menneskehedens overlevelse, der er på spil på den måde,” siger han.

TjekDet har forsøgt at komme i kontakt med Greta Thunberg for at spørge, hvorfor hun slettede sit tweet, hvad hendes budskab med det var, og om hun skulle have dobbelttjekket sin kilde, inden hun delte citatet på Twitter. Men vi har ikke fået svar på vores henvendelser.

TjekDet har også forsøgt at komme i kontakt med det nu lukkede Grit Post for at spørge, hvorfra de har oplysningen om, at James Anderson har sagt, at menneskeheden ville uddø, hvis fossile brændstoffer stadig er i brug efter i 2023. Vi har ikke fået svar på vores henvendelse.

Hvis du kan lide vores artikler og vil være sikker på ikke at gå glip af den nyeste, så følg os på Facebook ved at klikke her.

Opdateret 3. jul 2023