Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Påstande afvises én for én: Asger Aamunds blogindlæg om klimaforandringer klarer ikke faktatjek

Faktatjek 8. sep 2022  -  5 min læsetid
Tjekdet
I et indlæg på sin personlige blog nedtoner erhvervsmand Asger Aamund betydningen af menneskeskabte klimaforandringer og går blandt andet i rette med FN's klimapanel. Men flere påstande i blogindlægget klarer ikke et faktatjek.  Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
  • På sin blog påstår erhvervsmand Asger Aamund, at FN’s klimapanel tager fejl, når de fremsætter “dommedagsprofetier” om den globale opvarmning

  • I stedet hævder han blandt andet, at den globale temperatur ikke er steget siden 1998

  • Blogindlægget har hans ægtefælle Suzanne Bjerrehuus delt på sin facebookprofil, hvor hun samtidig skriver, at “flere og flere prominente forskere” betvivler FN’s klimapanel

  • Men forskere afviser begges påstande

Det er forkert, når FN’s klimapanel fremsætter “dommedagsprofetier” om, at kloden bliver varmere og varmere - faktisk er den globale temperatur ikke steget siden 1998.

Sådan indleder erhvervsmand og debattør Asger Aamund et indlæg på sin blog. Her betvivler han grundlæggende bredt anerkendt klimaforskning, og særligt FN’s klimapanel (IPCC) står for skud. 

Blogindlægget har Asger Aamunds ægtefælle, forfatter og tidligere tv-vært Suzanne Bjerrehuus, delt på sin facebookprofil. Her skriver hun, at flere og flere prominente forskere betvivler FN’s klimapanels “katastrofescenarier” om menneskeskabt global opvarmning.

TjekDet har bedt to forskere forholde sig til både Suzanne Bjerrehuus’ udsagn og til fire af Asger Aamunds hovedpåstande i hans blogindlæg. Og forskerne afviser dem alle. 

Temperaturen er støt stigende  

Påstand: “Varmestigningen, der begyndte, da den ’lille istid’ sluttede i midten af 1800-tallet, er nu fladet ud.”

Der er intet hold i Asger Aamunds påstand, konstaterer Bo Møllesøe Vinther, lektor med speciale i is-, klima- og geofysik på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Opvarmningen er nemlig ikke fladet ud.

Det kan bedst aflæses på temperaturen i verdenshavene. Her bliver langt det meste af den ekstra energi fra drivhuseffekten optaget, og derfor er det den mest præcise indikator for temperaturens udvikling på kloden, forklarer han. 

“Og hvis du ser på kurven for verdenshavenes opvarmning, er den støt stigende.”

Global temperaturændringer siden 1880. Grafik: NASA's Scientific Visualization Studio, Kel Elkins (USRA), Lori Perkins (NASA/GSFC)


Professor på Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet, Marit-Solveig Seidenkrantz, forklarer, at der godt nok er variationer inden for temperaturstigningen, som skyldes små ændringer i naturlige processer som havstrømme, atmosfærecirkulationen og solens styrke.

“Men ingen af disse naturlige variationer kan udviske den overordnede, gradvise temperaturstigning, vi har set siden 1800-tallet og specielt fra omkring år 1900,” siger hun og henviser blandt andet til forskningen fra det amerikanske agentur NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration

Misvisende sammenligning

Påstand: “Den globale temperatur er ikke steget siden 1998.”

Marit-Solveig Seidenkrantz har tidligere hørt klimaskeptikere bruge netop 1998 som et argument for, at der ikke sker en løbende global opvarmning. Det var nemlig et meget varmt år og varmere end årene, der fulgte. 

Men ifølge hende glemmer Asger Aamund at tage hensyn til vejrfænomenet El Niño, der driver varme fra havet op i atmosfæren og dermed skaber en særlig høj lufttemperatur. Og i lige netop 1998 var El Niño særligt voldsom, så temperaturen blev ekstra høj sammenlignet med de omkringliggende år.


“Det er en voldsom overdrivelse at sige, at et fald i CO2-udledning vil mindske mængden af fødevarer til fattige folk i hele verden”


Marit-Solveig Seidenkrantz kalder det derfor “ekstremt misvisende” at bruge temperaturudsvinget i 1998 som argument. 

“Man kan aldrig sige, at et enkelt varmt eller koldt år eller en enkelt vejrbegivenhed skyldes klimaforandringer. Det er udviklingen over tid, man skal se på,” siger hun.

Desuden har den gennemsnitlige temperatur for længst bevæget sig op over det ekstremt varme år i 1998, påpeger hun.

Hun bakkes op af Bo Møllesøe Vinther.

“Det forekommer relativt ofte, at vi ser et udsving i temperaturen, og det skyldes typisk El Niño. Herefter tager oceanet energien tilbage igen i løbet af det følgende års tid, og så er man tilbage på det oprindelige niveau. Problemet er bare, at den generelle temperatur stiger,” siger han.

Også steget i USA

Påstand: “I USA er gennemsnitstemperaturen ikke øget de seneste 90 år.”

“Det er ikke korrekt,” fastslår Bo Møllesøe Vinther. 

Han henviser til målinger fra amerikanske National Centers for Environmental Information, NCEI, der viser temperaturen i USA fra 1895 frem til 2021. Her kan man se, at temperaturen - med udsving - gradvist er steget. Også de seneste 90 år.


 

Heller ikke Marit-Solveig Seidenkrantz kender til forskning, der underbygger Asger Aamunds påstand. Hun henviser i stedet til en video fra det amerikanske rumfartsagentur, NASA, der viser temperaturstigningen i alle verdens lande siden 1880.

“Man kan se, at der over de seneste 90 år er sket en meget betydelig opvarmning, ikke kun globalt, men også specifikt i USA.”

Alt for forsimplet

Påstand: “En nedbringelse af de fossile brændstoffer og CO2-udledningerne vil reducere klodens grønne arealer og formindske mængden af fødevarer til de fattige og folk i hele verden.”

“Det er noget vrøvl,” siger Bo Møllesøe Vinther om Asger Aamunds påstand. 

“Planter har rigtignok et problem uden CO2, men de har brug for mere end bare CO2. De kræver vand, typisk i form af nedbør, og hvis vi får mere tørke som følge af stigende temperaturer, så hjælper det ikke noget, at der er masser af CO2,” siger han.

Marit-Solveig Seidenkrantz forklarer, at planter ganske rigtigt skal bruge mindre energi, desto mere CO2 de får, men at Asger Aamund negligerer de konsekvenser, den stigende temperatur kan have for fødevareproduktionen.

“Global opvarmning vil føre til udbredning af ørkener nogle steder og oversvømmelser andre steder, som vil reducere fødevareproduktionen. Så det er en voldsom overdrivelse at sige, at et fald i CO2-udledning vil mindske mængden af fødevarer til fattige folk i hele verden.” 

“Jeg ved ikke, hvor hun har det fra” 

Påstand: “Flere og flere prominente forskere betvivler nu FN’s klimapanels katastrofescenarier om menneskeskabt global opvarmning.”

Ifølge Suzanne Bjerrehuus peger “prominente forskere” på, at klimaforandringerne er normale udsving, der er styret af solaktivitet. 

Men spørger man Bo Møllesøe Vinther, er det ikke korrekt. 

“Jeg ved ikke, hvor hun har det fra,” siger han og fortsætter:

“Det kan godt være, at der er enkelte forskere, som betvivler klimapanelets scenarier, men der er ikke ‘flere og flere’. Jeg ved ikke, hvem det skulle være - i hvert fald ikke folk, der har forstand på klima.”

Marit-Solveig Seidenkrantz kender heller ikke til prominente klimaforskere, der betvivler FN’s klimapanels scenarier. 

“Der er forskellige bud på, hvor mange drivhusgasser der vil blive udledt fremover, fordi det er afhængigt af politiske beslutninger. Derfor opstilles en række forskellige scenarier, men det har intet at gøre med at betvivle scenarierne,” siger hun.

Holder fast ved påstande

TjekDet har forsøgt at få et interview med Asger Aamund, men han har i stedet valgt at besvare forskernes kritik i en mail.

Til trods for, at begge forskere modsiger ham, fastholder han, at der ikke har været nogen temperaturstigning i USA de seneste 90 år. Som dokumentation henviser han til klimaskeptikeren Tony Heller, der faktisk hævder, at temperaturen i USA har været faldende de seneste 80-90 år, selvom data fra NCEI som tidligere nævnt viser det modsatte. 

Asger Aamund skriver også, at NOAA’s temperaturmålinger, som begge forskere, TjekDet har talt med, henviser til, er blevet justeret, så de passer til FN’s klimapanels påstande om den “alarmerende menneskeskabte globale opvarmning”.  

Og NOAA har rigtignok justeret deres temperaturmålinger, skriver faktatjekmediet Climate Feedback, der specialiserer sig i faktatjek af klimapåstande. Det gør NOAA rutinemæssigt for at mindske målingernes fejlmargen. Men modsat, hvad Asger Aamund siger, ville målingerne uden justeringerne have overdrevet den globale temperaturstigning. 

Den øvrige kritik fra de to forskere forholder Asger Aamund sig ikke til. I stedet fastholder han - i modsætning til, hvad forskerne siger - at der de seneste årtier har været en “udfladning” af den globale temperatur.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Suzanne Bjerrehuus inden artiklens deadline.

Opdateret 14. dec 2022