Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Sølle 500 kroner? Søren Pape udelader vigtig nuance i kritik af kontanthjælp

Faktatjek 15. sep 2022  -  4 min læsetid
This describes the image
Med den nye kontanthjælpsaftale, der landede i starten af sommeren, får folk i kontanthjælpssystemet 500 kroner mere om måneden ud af at arbejde fuld tid i stedet for 10 timer om ugen. Men det gælder kun fire procent af familierne på kontanthjælp.  Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix
  • Kontanthjælpsmodtagere har en beskeden gevinst på 500 kroner om måneden ved at gå fra 10 timers arbejde om ugen til fuldtidsarbejde

  • Det er ifølge Konservative-formand Søren Pape Poulsen resultatet af den aftale om kontanthjælp, som regeringen landede først på sommeren

  • Gevinsten har Søren Pape Poulsen fundet i en analyse fra den liberale tænketank Cepos

  • Men Cepos har taget udgangspunkt i en specifik type kontanthjælpsmodtagere, der udgør blot fire procent af alle på kontanthjælp

  • Den største gruppe kontanthjælpsmodtagere er enlige uden hjemmeboende børn, der står til en noget større gevinst ved fuldtidsarbejde

ARTIKLEN ER OPDATERET | 15-09-2022 | KL. 15:40

Artiklen er opdateret med svar fra Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard.

Forrige søndag var der debat mellem landets statsministerkandidater på DR1. Her kritiserede Konservatives partiformand, Søren Pape Poulsen, den kontanthjælpsaftale, som regeringen landede i juni, for at gøre det mindre attraktivt at arbejde frem for at være på kontanthjælp. 

“Nu har I lavet en aftale på kontanthjælpsområdet, hvor I siger, folk godt kan have småjobs på 10 timer,” sagde han til statsminister Mette Frederiksen, inden han satte trumf på:

“Hvis de så går fra 10 til 37 timer, så får de 500 kroner mere om måneden ud af det.”

Den samme påstand har han fremført i et debatindlæg i Avisen Danmark.

Men langt de fleste kontanthjælpsmodtagere vil have en betydeligt større gevinst ved at komme i fuldtidsarbejde. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet, som TjekDet har fået indsigt i.

Ikke det gængse billede

Konservative oplyser, at Søren Pape Poulsen henter tallet fra en analyse, som den liberale tænketank Cepos foretog, efter kontanthjælpsaftalen blev indgået i juni. 

Aftalen medfører, at kontanthjælpsmodtagere kan tjene 2.500 kroner om måneden uden at blive modregnet i kontanthjælp. 

Og blandt andet derfor når Cepos frem til, at en kontanthjælpsmodtager kun får 500 kroner mere om måneden ud af at gå fra 10 til 37 timers arbejde om ugen. Men beregningerne tager udgangspunkt i en meget lille del af danske kontanthjælpsmodtagere - nemlig enlige med to hjemmeboende børn under 18 år.

 

Derfor er det ifølge Flemming Larsen, der er professor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, ikke retvisende, når Søren Pape Poulsen siger, at kontanthjælpsmodtagere har en gevinst på 500 kroner ved at arbejde fuld tid.

“Det kan godt være, at det med de 500 kroner er rigtigt, men så skal han jo nævne, at han taler om enlige forsørgere med to børn,” siger han.

“Det er ikke det gængse billede, hvis man kigger på hele kontanthjælpsgruppen.”

Udgør fire procent

De seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at enlige med to hjemmeboende børn - altså den gruppe, som Cepos tager udgangspunkt i - udgør fire procent af de familier, der var på kontanthjælp i september sidste år. Ser man samlet på enlige med to eller flere hjemmeboende børn udgør de seks procent. 

Langt de fleste på kontanthjælp - cirka 60 procent - er enlige uden hjemmeboende børn, som har en betydeligt højere gevinst ved at arbejde fuldtid. Efter kontanthjælpsaftalen har den gruppe 10.400 kroner til rådighed om måneden efter skat, når de ikke arbejder, mens beløbet ifølge TjekDets beregninger er omkring 3.000 kroner højere ved et fuldtidsarbejde med en timeløn på 133,5 kroner. 

This describes the image
Partiformændene og statsministerkandidaterne Jakob Ellemann Jensen, Søren Pape Poulsen og Mette Frederiksen var i tv-duel den 4. september på DR1. Her sagde Søren Pape Poulsen blandt andet, at gevinsten for en kontanthjælpsmodtager ved at tage et fuldtidsjob kun er 500 kroner om måneden. Foto: DR

Det er netop den timeløn, Cepos forudsætter i sine beregninger. Og den lønsats er et “sobert” udgangspunkt, vurderer Jon Kvist, der er professor og forsker i velfærd ved Roskilde Universitet. Han var medlem af regeringens ydelseskommission, der til sammenligning regner med en timeløn på 123 kroner svarende til mindstelønnen for HK-området. Med det udgangspunkt er gevinsten ved fuldtidsarbejde mindre. 

“Når man starter på arbejde efter at have været på kontanthjælp, så er det ofte i den nedre del af lønindkomstsfordelingen,” siger Jon Kvist. 

For ham at se snyder Søren Pape Poulsen på vægten, når den konservative formand fremhæver en lille gevinst ved at gå fra 10 til 37 timer som udtryk for, at det ikke kan betale sig at arbejde. 

Ydelseskommissionen

I december 2019 blev den såkaldte Ydelseskommission nedsat. Den havde til formål at komme med anbefalinger til et kontanthjælpssystem, der både skulle øge beskæftigelsen, og samtidig sikre, at børn skulle vokse op under rimelige forhold. 

 

I maj 2021 præsenterede kommissionen så sine anbefalinger om et mere enkelt og gennemskueligt kontanthjælpssystem, der både inkluderede en afskaffelse af kontanthjælpsloftet og mere ensartede og rimelige ydelser.

 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Gevinsten er større, hvis man i stedet regnede fra nul til 37 timer, påpeger Jon Kvist, da kontanthjælpen med den nye aftale netop er designet, så gevinsten er størst ved de første timers arbejde, man tager. 

“På den måde er det ikke retvisende i forhold til, at det skal kunne betale sig at arbejde, fordi man allerede har høstet noget af gevinsten ved at tage de første ti timers arbejde. Det har allerede betalt sig at arbejde, fordi lønnen for de første timer ikke blev fratrukket ydelsen,” siger Jon Kvist.

"Dertil er det sjældent realistisk med mange flere timer for de kontanthjælpsmodtagere, vi har i dag. Mange vil ikke være i stand til at tage et fuldtidsarbejde på grund af helbredsmæssige eller sociale udfordringer," siger han.

I 2021 viste en opgørelse fra Ydelseskommissionen, at en meget lille andel af de enlige kontanthjælpsmodtagere havde en økonomisk gevinst på 20 procent eller derunder ved at tage fuldtidsarbejde frem for at være på kontanthjælp. Tilsvarende opgørelser er ikke lavet efter de nye regler.

Ordfører svarer for formanden

TjekDet har forsøgt at få en kommentar fra Søren Pape Poulsen. I stedet sender Konservative en mail med en skriftlig udtalelse fra partiets politiske ordfører, Mette Abildgaard, som altså ikke deltog i debatten mellem statsministerkandidaterne på DR. 

Her svarer hun ikke på, hvorfor Søren Pape Poulsen fremstiller det sådan, at folk i kontanthjælpssystemet generelt har 500 kroners gevinst ved at gå fra 10 til 37 timers arbejde om ugen, når det faktisk kun gælder en lille del af kontanthjælpsmodtagerne. I stedet omtaler hun det som 'et eksempel'. 

"Eksemplet er med til at understrege den urimelighed, der ligger i, at der stort set ingen gevinst er ved, og derfor incitament til, at flytte sig fra passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse. Eksemplet tjener det formål at tydeliggøre konsekvenserne af regeringens politik," skriver Mette Abildgaard i svaret.

Til kritikken af, at de, som arbejder 10 timer allerede har høstet gevinst ved arbejde, svarer hun: 

"Vi tager udgangspunkt i 10 timer, da det er et bud på antallet af timer, som et småjob kræver. Idet aftalen netop giver bedre betingelser for at flere tager småjobs, finder vi det rimeligt og naturligt at tage udgangspunkt i en kontanthjælpsmodtager, som tager småjobs, f.eks. på 10 timer frem for en kontanthjælpsmodtager, som ingen arbejde har. Et kritik af aftalen er netop, at man belønner dem, som tager småjobs frem for at give en betragtelig gevinst til de, som påtager sig et fuldtidsarbejde.”

Opdateret 14. dec 2022