Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Strander delfiner og spækhuggere på grund af vibrationer fra havvindmøller? Forskere afviser vidt delt påstand

Faktatjek 27. nov 2023  -  3 min læsetid
Tjekdet
I flere opslag på Facebook kan man læse, at havvindmøllers vibrationer forvirrer havpattedyr som marsvin og spækhuggere og får dem til at svømme i land. Men forskere afviser. Foto: Lars Laursen/Biofoto/Ritzau Scanpix
  • Delfiner og andre havpattedyr, der bruger ekkolod til at navigere, skyller i land på grund af vibrationer fra havvindmøller

  • Sådan lyder det i et populært facebookopslag

  • Men det har ingen gang på jorden, siger forskere til TjekDet

  • Støj fra havvindmøller befinder sig i lave frekvensområder og er slet ikke kraftige nok til at påvirke havdyr i sådan en grad

To vildfarne delfiner, der tilsyneladende er helt livløse, ligger strandet i vandkanten.

En fisker har angiveligt fortalt en facebookbruger, at årsagen til, at dyrene er strandet, er vibrationer fra havvindmøller. Støjen fra en vindmølle forvirrer nemlig havdyr, der bruger ekkolod til at orientere sig under havets overflade, i sådan en grad, at de hverken kan finde vej eller finde føde.

Sådan lyder det i flere populære facebookopslag, der deler det samme indhold. Størstedelen af opslagene er på hollandsk, men de bliver delt og kommenteret lystigt af danske brugere, der sandsynligvis får det automatisk oversat på Facebook.

“Måske er grøn vindenergi ikke så grønt,” falder en bemærkning til sidst i opslagene.

Men havvindmøller er altså ikke skyld i, at havdyr skyller i land, siger forskere samstemmende til TjekDet.


Syg delfin led af alvorlig lungebetændelse

I facebookopslaget er der to billeder. På det ene billede kan man se en almindelig delfin, på det andet ser man en spækhugger. 

For at verificere historien bag billederne foretager TjekDet omvendte billedsøgninger. Det er umiddelbart ikke muligt at spore oprindelsen af billedet med spækhuggeren, men det lykkes til gengæld at finde frem til det originale billede med den almindelige delfin. 

Billedet af delfinen optræder den 22. november 2020 i en artikel fra det hollandske medie Omroep Zeeland, som beretter om en strandet delfin i det sydlige Holland. For at komme dødsårsagen nærmere sendte man delfinen til den patalogiske afdeling på Det Veterinære Fakultet ved Universiteit Utrecht.

I en rapport om årsagerne til strandede delfiner og kaskelothvaler og deres efterfølgende død mellem 2020-2021 var konklusionen, at delfinen på billedet døde af lungebetændelse, betændelse i huden og abnormiteter i hjernen.

Med andre ord nævnes der altså intet om, at delfinen skulle være strandet på grund af støj fra havvindmøller.

Lonneke L. IJsseldijk, adjunkt i marinebiologi på Universiteit Utrecht og hovedforfatter til rapporten, gør det ligeledes klart over for TjekDet, at hverken handelfinen på billedet i facebookopslaget eller andre hvaler har haft vibrationer fra havvindmøller som dødsårsag på noget tidspunkt i deres tidligere rapporter.

Forskellige frekvensområder

Niels-Erik Clausen, der er lektor på DTU Vind og Energisystemer, forklarer, at havvindmøller udsender støj på tre forskellige måder. Den ene er aerodynamisk støj, som er luftbåren og derfor ikke udsender vibrationer under vand.

Den anden slags støj opstår, når man i konstruktionsfasen placerer vindmøllerne i fundamentet på havbunden. Det larmer ganske betragteligt, men selvom støjen er meget høj, er den også meget kortvarig. 

“Støjen fra nedramning af pælefundamenterne er farlig for havpattedyr, hvis de er tæt nok på, men er meget tæt reguleret af myndighederne. Med den viden, vi har nu, og de foranstaltninger til reduktion af støjen, der kræves, kan vi ikke sige, at det skader havpattedyr,” skriver Niels-Erik Clausen i en mail til TjekDet. 

Af foranstaltninger refererer han til opsætning af enkelte eller dobbelte boblegardiner for at dæmpe undervandsstøjen. Ved brug af boblegardiner er man i stand til at udsende luftbobler op i vandsøjlen, der kan bryde lydbølgerne og skabe en akustisk støjbarriere mellem byggeriet og det øvrige havområde. På den måde spreder og absorberer man støj fra nedsætning af pælefundamenter.

Havvindmøller i Danmark

Danmark råder i øjeblikket over 618 havvindmøller med en samlet kapacitet på 2,3 gigawatt. De er fordelt på 15 etablerede havvindmølleparker. Ifølge Energistyrelsen får Danmark inden udgangen af 2023 to havvindmølleparker mere, da Vesterhav Syd og Vesterhav Nord fra Vattenfall er på vej i drift. 

 

Energistyrelsen forbereder i skrivende stund en udbygning af minimum 9 gigawatt havvind inden udgangen af 2030 som følge af en politisk aftale mellem et bredt flertal af Folketingets partier.

 

Kilder: Energistyrelsen og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Som den sidste slags støj er der undervandsstøj fra vindmøllerne, når de efter opførelse er sat i drift. Støjen er 10-20 decibel lavere end støjen fra skibstrafik og meget lavere end støjen under konstruktionsfasen, men varer til gengæld i 20-30 år.

Og den slags støj kan slet ikke skade i et omfang, der får havdyr til at skylle i land, vurderer Jakob Tougaard, professor i havpattedyr ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.

“De lyde, som for eksempel delfiner og marsvin bruger til at ekkolokalisere, ligger langt op i ultralydsområdet. Derfor kan det fysisk ikke lade sig gøre, at havpattedyr bliver forstyrret af vindmøllestøj,” siger han.

Hvis det skulle være tilfældet, skulle havvindmøller afgive støj i det toneområde, som dyrene selv bruger. For delfiner er det over 20.000 hertz, mens det for marsvin er over 100.000 hertz. Til sammenligning går den menneskelige hørelse fra 20 til 20.000 hertz.

“De frekvensområder kommer havvindmøller overhovedet ikke i nærheden af. Derfor er der heller ikke et overlap i frekvensområder fra havvindmøller og havpattedyr,” siger Jakob Tougaard.


I en artikel i både det videnskabelige tidsskrift Marine Ecology Progress Series og The Journal of the Acoustical Society of America kan man læse, at vindmøllers støj for det meste ligger under 700 hertz.

Magnus Wahlberg, lektor i havbiologi og daglig leder af Marinbiologisk Institut på Syddansk Universitet, ser heller ikke en årsagssammenhæng mellem vibrationer fra havvindmøller og opskyllede havpattedyr.

“Det er ikke til at sige med sikkerhed, hvorfor havpattedyr skyller i land. Nogle gange er det, fordi de er udmarvede, syge, gamle eller måske bliver fanget i et fiskegarn. Ikke desto mindre tyder al eksisterende data på, at det ikke er på grund af vibrationer fra havvindmøller,” siger han.

Hvis du kan lide vores artikler og vil være sikker på ikke at gå glip af den nyeste, så følg os på Facebook ved at klikke her.

Opdateret 7. dec 2023