Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Nyt projekt skal kaste lys over de yngste børns eksponering for misinformation på sociale medier

Forskning 28. sep 2023  -  3 min læsetid
Tjekdet
Et nyt projekt fra Syddansk Universitet skal undersøge 5-12-åriges eksponering for misinformation. Det er en aldersgruppe, der på nuværende tidspunkt foreligger meget lidt viden om på området. Foto: Shutterstock

Et nyt forskningsprojekt fra Syddansk Universitet vil kaste lys over, hvordan og i hvilket omfang misinformation påvirker de yngste skolebørn mellem 5 og 12 år - en gruppe, der på nuværende tidspunkt er relativt lille viden om på området.

Projektet går under navnet ‘SafeChilDe - Safeguarding children’s democractic agency: Tools to navigate mis- and disinformation on social media’ og bliver til med støtte fra TrygFonden.

Bag projektet står forskere fra både Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab, Center for Journalistik og Juridisk Institut. Ambitionen er nemlig også at undersøge de juridiske rammer for børns udsathed for mis- og desinformation - det vil sige særligt de sociale mediers regler og retningslinjer, fortæller Lene Heiselberg. Hun er lektor ved Center for Journalistik på Syddansk Universitet og står i spidsen for projektet. 

Og så skal projektet efter planen munde ud i et læringsspil, der skal træne børn i at gennemskue misinformation og skelne sand og falsk information fra hinanden.

Lille viden om de 5-12-årige

Mens der findes både viden om og læringsmateriale til grundskolens ældste elever og elever på ungdomsuddannelserne, er det mere sparsomt, hvad angår de yngre børn i Danmark. Der findes hverken undersøgelser om, hvor ofte de støder på forkerte informationer, hvilke typer af forkerte informationer der er tale om, eller hvordan de reagerer, når det sker.

Og netop derfor er SafeChilDe et nødvendigt projekt, mener Lene Heiselberg.

“Brugen af alle former for sociale medier starter tidligt. Tal fra Børns Vilkår viser, at 51 procent af de 6-12-årige allerede har brugere på sociale medier. Og 70 procent af de 7-12-årige bruger YouTube på daglig basis,” siger hun og tilføjer:

“Når jeg ser på sådan nogle tal, er jeg i hvert fald ikke i tvivl om, at det er rigtig vigtigt at starte indsatsen tidligt i børnenes liv.”

Børn kan være særligt udsatte

Til grund for projektet ligger en tanke om, at de yngste børn meget muligt er særligt udsatte, når de bliver eksponeret for misinformation, forklarer Lene Heiselberg videre.

“De ældre skoleelever, der er oppe i teenagealderen, har haft noget undervisning i skolen og har hørt, at de skal være opmærksomme på de ting, de møder online. Men det forventer vi ikke, at børnene under 12 år har hørt i samme omfang,” siger hun.

Det handler blandt andet om, at de fleste sociale medier har en nedre aldersgrænse for, hvilke brugere der bør være til stede på platformen. Aldersgrænsen ligger som regel på 13 år - for eksempel hos Snapchat, TikTok, YouTube, Facebook og Instagram.


“Når vi har at gøre med de her store samfundsdagsordener og -udfordringer, kræver det, at vi arbejder sammen på tværs - også i forskningen.”


“Det kan have betydning for, hvornår folkeskolerne starter med at undervise i brug af sociale medier. Men vi ved, at børnene er på de sociale medier tidligere, end de egentlig må,” siger Lene Heiselberg.

Til spørgsmålet om, hvorvidt man kan komme til at gøre større skade end gavn og sætte en skræk i livet på børnene ved at gøre dem opmærksomme på eksistensen af mis- og desinformation, svarer Lene Heiselberg, at det bestemt er noget, forskerne er opmærksomme på. 

Men med børnenes tilstedeværelse på sociale medier mener hun, at det er svært at forestille sig, at problemstillingerne ikke allerede er en del af børnenes virkelighed.

“Men det er klart, at hvis vi i projektets afdækkende fase finder ud af, at det her slet ikke er et problem, og at børnene slet ikke eksponeres for misinformation, så laver vi jo ikke spillet. For så giver det ingen mening,” siger hun.

Bred undersøgelse

Når projektet samler kræfter fra flere forskellige institutter, skyldes det ifølge Lene Heiselberg, at det ganske enkelt er nødvendigt for at imødegå problemet på en ordentlig måde.

Forskningsgruppen

Lene Heiselberg, Center for Journalistik

 

Jonas Nygaard Blom, Center for Journalistik

 

Ayo Næsborg-Andersen, Juridisk Institut

 

Claes de Vreese, Digital Democracy Centre

 

Thomas Enemark Lundtofte, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

“Det her er en meget kompleks problemstilling. Derfor er vores tanke, at det skal angribes tværdisciplinært. Jeg tror ikke på, at jeg kan løse de her problemer med den forskningsbaggrund, jeg har i journalistik. Der skal mere til,” siger hun og tilføjer:

“Når vi har at gøre med de her store samfundsdagsordener og -udfordringer, kræver det, at vi arbejder sammen på tværs - også i forskningen.”

SafeChilDe løber over en treårig periode og tager sin begyndelse i april 2024.

Hvis du kan lide vores artikler og vil være sikker på ikke at gå glip af den nyeste, så følg os på Facebook ved at klikke her.