Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Bestemte Pfizer-vacciner kan føre til død ifølge Vibeke Manniche. Men både forskere og Lægemiddelstyrelsen afviser

Faktatjek 28. sep 2022  -  6 min læsetid
Tjekdet
Vibeke Manniche påstår i et facebookopslag, at der er flere bivirkninger ved nogle af batches af Pfizers coronavaccine. Det bliver dog afvist af forskere og Lægemiddelstyrelsen. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix
  • Ifølge læge Vibeke Manniche er der markant flere bivirkninger ved nogle batches af Pfizers coronavaccine

  • Den påstand gentager hun i flere opslag på Facebook

  • Påstanden hviler på nogle beregninger af Max Schmeling, som er cand.merc. i logistik

  • Lægemiddelstyrelsen og to forskere afviser pure, at der skulle være hold i påstanden

  • Vibeke Manniche afviser at stille op til interview og henviser i stedet til Max Schmeling, der grundlæggende er uenig i kritikken

Det er veldokumenteret, at enkelte batches - på dansk ‘partier’ - af Pfizers coronavaccine giver langt flere bivirkninger end andre. Og nogle af vaccinerne giver også markant værre bivirkninger end andre - herunder død. 

Det påstår læge Vibeke Manniche i hvert fald i et facebookopslag den 10. september. 

Hendes påstande udspringer af en længere disput med sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Det fik nemlig sundhedsministeren til tasterne, da Vibeke Manniche tidligere på dagen den 10. september indledte et nu slettet facebookopslag med spørgsmålet: “Hvilket batch-nummer corona-booster fik dronning Elizabeth?”

Altså blot to dage efter, at den engelske dronning sov ind. Og sådan et spørgsmål risikerer at underminere tilliden til vaccinerne, mener ministeren.

“Nu stopper den antivaccine-kampagne,” skriver han på Facebook.

Kort efter svarer Vibeke Manniche så tilbage i et langt opslag, hvor hun altså fremsætter flere påstande om Pfizers vacciner.

Tjekdet
I et længere facebookopslag om corona-håndtering og vacciner påstår læge Vibeke Manniche blandt andet, at nogle af Pfizers partier coronavaccine skulle have dødelige bivirkninger. Her ses et uddrag af opslaget. Foto: Skærmbillede fra Facebook

Men ifølge Lægemiddelstyrelsen og to forskere, som TjekDet har talt med, er der ikke dokumentation for, at der skulle være flere bivirkninger ved enkelte batches af Pfizers vaccine - herunder dødsfald. 

Flest indrapporteringer i starten

Vibeke Manniche forklarer til TjekDet, at hendes påstand om forskellene i bivirkninger ved forskellige vaccine-partier tager udgangspunkt i nogle beregninger, som Max Schmeling, cand.merc. i logistik og selvstændig statistiker, har foretaget på baggrund af data, han har søgt aktindsigt i hos Lægemiddelstyrelsen.

Max Schmeling har udformet en graf, som rigtignok viser markant flere indrapporterede bivirkninger ved enkelte partier af Pfizers coronavaccine.  

Men ifølge Anton Pottegård, professor i brug af lægemidler ved Syddansk Universitet, drejer det sig sandsynligvis primært om nogle af de første partier, hvor der helt naturligt vil være flere indberetninger om bivirkninger. 

Senere falder antallet af indberetninger, fordi man får en bedre forståelse af bivirkningerne og hvad, der bør indberettes.

Han understreger, at det er en formodning, som ikke kan bevises. Hans antagelse går dog godt i spænd med, at Lægemiddelstyrelsen i juni 2021 fortalte, at de fik indberetninger i massevis om milde bivirkninger ved vaccinen. 

“For eksempel meldte myndighederne på et tidspunkt ud, at man ikke behøver at indberette feber dagen efter vaccination som bivirkning. Så alle de partier, der kom på markedet efter den melding, klarede sig markant bedre end de tidligere partier i forhold til indberetninger,” siger Anton Pottegård og tilføjer, at det blot er én af flere mekanismer, der kan give variation i indberetningerne blandt de enkelte batches.

Der kan også være en anderledes indberetningskultur hos de sundhedsprofessionelle, der vaccinerer i sundhedsvæsenet, end ude i vaccinationscentrene, forklarer han.

Måske gøres der her mere ud af at bede folk indberette mulige bivirkninger, og selv blandt de enkelte vaccinationscentre kan der være forskel. Det kan også være, at de sundhedsprofessionelle indberetter oftere. 

Det er derfor afgørende, hvor en batch bliver sendt hen.

“Variationen fra disse faktorer - hvor henne, hvor tidligt og med hvilken information - er langt større end den variation, vi vil se i det reelle omfang af bivirkninger. Hvis der overhovedet er nogen,” siger Anton Pottegård.

Han påpeger desuden, at man slet ikke kan bruge indberetninger til at afgøre forekomsten eller omfanget af bivirkninger, som Vibeke Manniche og Max Schmeling gør.

Tjekdet
Anton Pottegård er professor i klinisk farmakologi ved Syddansk Universitet. Foto: Syddansk Universitet

Formålet med indrapporteringerne er derimod, at man bliver opmærksom på bivirkninger, der stikker ud. Som for eksempel da to danskere faldt om - og senere døde - med en kombination af en lav mængde blodplader og blodpropper i hjernen. 

“På baggrund af det signal bliver der så igangsat yderligere undersøgelser, hvor brugen af vacciner i nogle tilfælde bliver sat på pause,” siger Anton Pottegård med henvisning til, at AstraZeneca-vaccinen blev taget ud af det danske vaccinationsprogram

Lægemiddelstyrelsen fastslår da også i en mail til TjekDet, at deres bivirkningsdatabase kun indeholder indberetninger om formodede bivirkninger - ikke hvor mange, der reelt har haft bivirkninger, der giver anledning til bekymring.

Man kan altså ikke på baggrund af indberetninger afgøre, hvor stor en andel der har fået bivirkninger ved hver enkelt batch coronavaccine, understreger styrelsen.

Ingen grund til bekymring

Ifølge Anton Pottegård er det i praksis hverken muligt at be- eller afkræfte Vibeke Manniches påstand om, at enkelte Pfizer-batches har givet langt flere bivirkninger end andre. 

Der er nemlig i udgangspunktet så få alvorlige bivirkninger ved disse vacciner, at man for enkeltbatches vil forvente nul eller én alvorlig hændelse, forklarer Anton Pottegård. Og de data, Vibeke Manniche fremlægger, ser han ikke som et overbevisende belæg for, at der skulle være store forskelle i bivirkningerne. 


“Vi er overordnet ekstremt sikre på, at der ikke er nogen forekomst af død som bivirkning”


Ifølge ham er der tværtimod ingen grund til at tro, at der er variationer i Pfizers batches, som Vibeke Manniche ellers påstår.

“Med så få udfald vil det være umuligt at se forskel på de enkelte batches. Omvendt kan vi på den baggrund så godt som udelukke, at der er enkeltbatches med langt flere hændelser – det ville hurtigt blive opdaget,” siger han

Martin Tolstrup, som forsker i vacciner og infektionssygdomme ved Aarhus Universitetshospital, kan ligesom Anton Pottegård hverken be- eller afkræfte, om der skulle være særlige bivirkninger ved nogle af Pfizers batches. 

Men heller ikke Martin Tolstrup er bekendt med, der skulle være hold i Vibeke Manniches påstand.

“Og jeg mener ikke, der er noget belæg for at sige det.”

Martin Tolstrup har fingeren på pulsen i forhold til lige netop bivirkninger. Han er nemlig en del af forskerholdet i ENFORCE-studiet, der undersøger forekomst af bivirkninger ved vaccinerne fra Pfizer, Moderna og AstraZeneca, samt de tilfælde, hvor personer har fået to forskellige vacciner.

“Vi har set en væsentligt højere forekomst af bivirkninger ved AstraZeneca - dog ikke fordelt på enkelte batches, for det har vi ikke adgang til. Det er velkendt, at der er flere bivirkninger ved AstraZeneca, og derfor blev vaccinen trukket ud af vaccinationsprogrammet,” siger Martin Tolstrup.

I EU skal alle vaccinepartier - ligesom andre lægemidler - testes af producenten med analysemetoder, der er godkendt af myndighederne. Og producenten skal vise over for myndighederne, at deres resultater er pålidelige.

Vaccinerne bliver også testet af et EU-myndighedslaboratorium. Et batch bliver frigivet til EU-landene, hvis begge tests er acceptable. 

Og ifølge Lægemiddelstyrelsen tyder intet på, at der skulle være forskel ved de enkelte batches, der bliver taget i brug, fra henholdsvis Pfizer, Moderna og AstraZeneca.

“En eventuel mistanke om batchrelaterede bivirkninger vil blive undersøgt af lægemiddelmyndighederne, og det kan blandt andet omfatte inspektion hos producenten og supplerende laboratorieanalyser af vacciner fra udvalgte batches,” skriver Lægemiddelstyrelsen til TjekDet.

Manniche afviser interview og henviser til Schmeling

TjekDet har forsøgt at få et interview med Vibeke Manniche om kritikken af hendes opslag, men det var ikke muligt. Hun henviser i stedet til Max Schmeling, da han står bag beregningerne, hendes påstand er baseret på.

Det har dog heller ikke været muligt at få et interview med Max Schmeling om hans beregninger. Han har i stedet besvaret kritikken i en mail til TjekDet.

Max Schmeling anerkender for det første ikke Anton Pottegårds formodning om, at der var flere indberetninger i starten af vaccineudrulningen, fordi bivirkningerne var mere ukendte for os.

Han skriver videre i sin mail til TjekDet, at selv hvis den formodning er korrekt, så modsiges det af data.

“De samme batches, som giver mange bivirkninger, giver også i stor udstrækning relativt mange alvorlige bivirkninger og relativt mange dødsfald, hvilket ikke kan forklares ved en faldende indberetningsrate på almene bivirkninger,” skriver han og henviser til et åbent brev, han 11. juni 2022 sendte til blandt andre Folketinget, Epidemiudvalget og Lægemiddelstyrelsen.

Artiklen fortsætter under billedet

Tjekdet
Vibeke Manniches facebookopslag om vaccinebivirkninger kom som svar på et facebookopslag fra sundhedsminister Magnus Heunicke (i midten), hvor han - indirekte - kritiserede Vibeke Manniches forsøg på at koble dronning Elizabeths død til coronavaccinerne. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I et svar til Max Schmeling den 13. september 2022 konkluderer Lægemiddelstyrelsen dog, at hans beregninger ikke giver anledning til bekymringer vedrørende vaccinernes sikkerhed. Men det har altså ikke overbevist Max Schmeling.

“Det er helt korrekt, at man ikke kan udregne en reel bivirkningsgrad for hvert vaccinebatch, hvilket jeg også gør meget tydeligt opmærksom på i mit fjerde åbne brev,” skriver han med henvisning til det førnævnte åbne brev.

Men ifølge Max Schmeling kan man alligevel godt beregne omfanget og graden af bivirkninger og sammenligne dem på tværs af batches. Bivirkningernes formodede usikkerhed udlignes nemlig hen over batches, og derfor er det muligt at sammenligne bivirkningsgrader på tværs af batches, mener han.

Anton Pottegård holder dog fast i, at beregningerne ikke holder vand. Han medgiver, at Max Schmeling ville have ret i, at der var et problem, hvis man antager, at der ikke er forskel på rapportering af bivirkninger ved de forskellige batches. Altså at formodningsusikkerheden er rimelig lige fordelt.

“Men der er kæmpe forskel på, hvordan indberetning foregår; eksempelvis ændring over tid, om det er i Øst- eller Vestdanmark eller alderen på dem, der får vaccinen. Så han har ret på et teoretisk plan, men det er ikke gældende her,” siger Anton Pottegård.

Max Schmeling skriver også i sin mail til TjekDet, at der 615 gange større risiko for dødsfald som bivirkning fra den mest bivirkningsgivende Pfizer-batch den mindst bivirkningsgivende. For alvorlige bivirkninger er tallet ifølge Max Schmeling 557 og for alle bivirkninger er det 33.480.

Men ifølge Anton Pottegård ville man med sikkerhed opdage, hvis der var eksempler på batches, som var forbundet med 615 gange øget risiko for død.

“Max Schmeling siger, at der er øget forekomst af bivirkninger som død, men vi er overordnet ekstremt sikre på, at der ikke er nogen forekomst af død som bivirkning overhovedet. Folk dør ikke af coronavaccinen.”

Opdateret 28. sep 2023