Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Misforståelser og fejlslutninger på stribe: Forvrøvlet kædebrev varsler adskillige voldsomme EU-tiltag fra den 30. juni

Faktatjek 30. mar 2022  -  7 min læsetid
Tjekdet
Det Europæiske Råd gør ikke længere indsigelser mod tvangsvaccination, lyder blandt andet i et populært kædebrev, der forveksler Det Europæiske Råd med Europarådet, som ikke er et EU-organ. Derefter følger flere påstande, der er baseret på misforståelser på stribe. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix
  • Til sommer vil EU indføre tvangsvaccination, påtvinge alle borgere et digitalt ID, gøre kontanter værdiløse, indføre en CO2-kvote for hver enkelt borger, og fratage alle frihedsrettigheder for borgere, der ikke har et QR-covid-certifikat

  • Sådan lyder det i et kædebrev spækket med kontante påstande, der cirkulerer på sociale medier

  • Men de fleste af kædebrevets påstande er noget vrøvl og bygger på en række misforståelser

  • EU har ikke planer om at indføre tvangsvaccinationer og personlige CO2-kvoter. Til gengæld vil unionen rigtignok indføre et digitalt ID, men afviser, at borgerne skal tvinges til at bruge det. Der arbejdes rigtignok også på en digital valuta, men det betyder ikke at alle kontanter forsvinder til sommer, som kædebrevet hævder

EU vil indføre tvangsvaccination, påtvinge alle borgere et digitalt ID, gøre kontanter værdiløse, indføre en CO2-kvote for hver enkelt borger, og fratage dig alle friheder, hvis du ikke får et QR-covid-certifikat.

Og ikke nok med det. Det hele vil allerede være gældende efter den 30. juni i år - altså om præcis tre måneder fra i dag.

Sådan lyder en række påstande i et længere kædebrev, der florerer på Facebook. Kædebrevet stammer tilsyneladende fra en næsten tilsvarende engelsk version, der er blevet set af over 80.000 på beskedtjenesten Telegram. 

Men de fleste af kædebrevets påstande er noget vrøvl og bygger på stribevis af misforståelser. Det viser TjekDets gennemgang af alle påstandene, som vi nu gennemgår en for en. 

Misforstår resolution om tvungen vaccination

I kædebrevets første linje står der, at EU’s Europæiske Råd har ændret resolution 2361, og dermed ikke længere gør indsigelse mod tvungen vaccination.

Resolutionen, der blev vedtaget i januar sidste år, skal blandt andet sikre, at ingen er under politisk, socialt eller andet pres for at blive vaccineret.

Men her går det allerede første gang galt for afsenderne af kædebrevet. Resolution 2361 er nemlig ikke EU-lovgivning, for det er ikke Det Europæiske Råd, der står bag resolutionen, som det ellers hævdes i kædebrevet. Den er derimod vedtaget i Europarådet, som ikke er et EU-organ. Derfor er Europarådets resolutioner heller ikke juridisk bindende for EU’s medlemslande.

Forskellen på Europarådet og Det Europæiske Råd

Europarådet er ikke et EU-organ og har intet med EU at gøre. Derimod er Europarådet en selvstændig international organisation med 47 medlemsstater og hovedsæde i den franske by Strasbourg.

 

Europarådet har ikke kompetence til at skabe regler, der kan binde medlemsstaterne. Det betyder, at det ikke juridisk er muligt at holde medlemsstaterne op på, om de følger resolutioner fra organisationen.

 

Det Europæiske Råd er derimod et EU-organ og består af stats- og regeringscheferne fra alle 27 medlemslande samt en formand. Rådet udstikker de overordnede linjer for EU-samarbejdet.

Europarådet har sidenhen vedtaget en ny resolution, hvor ordlyden er en anden. Her opfordrer rådet til offentlig debat om muligheden for at gøre vaccinationer af bestemte grupper eller hele befolkninger obligatorisk.

“Sådanne obligatoriske vacciner skal dog ikke gælde personer, der af medicinske grunde ikke bør blive vaccineret, og det skal heller ikke gælde børn indtil og medmindre sikkerheden og effektiviteten af alle vacciner, der er tilgængelige til børn, er helt sikret,” står der i resolutionen.

Men Europarådet kan altså ikke lovgive, og resolutionen binder derfor ikke medlemslandene til at følge den. Der er nærmere tale om en opfordring fra Europarådet til, at landene diskuterer spørgsmålet om obligatorisk vaccination.

Fratager frihed

Den næste påstand i kædebrevet lyder, at EU har annonceret en lov, der vil fratage borgere alle friheder, hvis ikke de har et “QR-covid-certifikat”. Kædebrevet henviser til et lovforslag fra EU-Kommissionen om en forlængelse af EU’s såkaldte digitale covid-certifikat - en form for EU-coronapas. 

Men også den påstand gør vold på sandheden. Forslaget har ikke til formål at fratage borgerne deres 'friheder' og rettigheder, fastslår Caroline Adolphsen, der er lektor i sundhedsret ved Aarhus Universitet. 

“Det handler i stedet om at lave en varig ordning, hvor medlemslandene anerkender andre landes coronapas - altså det pas, vi har på telefonen,” siger hun. 

Så hvis man som dansker for eksempel tager på ferie i Spanien, og der i Spanien er krav om coronapas, vil de spanske myndigheder acceptere den danske udgave af coronapasset.

Kædebrevet påstår også, at hvis et flertal af EU’s medlemslande skriver under på loven, så vil der blive indført tvangsvaccination. Men det er på ingen måde korrekt, siger Caroline Adolphsen. Tvangsvaccination er slet ikke nævnt i lovforslaget.

Tværtimod fremgår det af forslaget, at det digitale covid-certifikat skal sikre mod diskriminering ved også at være gyldigt, hvis man er nyligt testet eller tidligere smittet. 

“Forslaget siger bare, at hvis et medlemsland har coronarestriktioner, så gælder det digitale coronapas, som det har gjort indtil nu. Der er ingen tvang til noget som helst,” siger Caroline Adolphsen. 

Digital valuta undervejs

Næste påstand i kædebrevet er, at der ved udgangen af 2023 vil være indført en digital valuta. Det fremgår ikke af kædebrevet, hvorfor den digitale valuta skulle være et problem, eller hvem der ønsker at indføre den. Men går man ud fra, at der også her er tale om en EU-plan, er påstanden faktisk ikke helt forkert. 

EU arbejder nemlig i øjeblikket på en digital valuta, der vil være “en anden måde at foretage betalinger i euro på i Europa”, oplyser Den Europæiske Centralbank (ECB), der er en slags nationalbank for de EU-lande, som har euroen som valuta. 

Den digitale valuta er ifølge ECB i en undersøgelsesfase indtil oktober 2023. Derefter vil ECB vurdere, om projektet skal gå ind i næste fase, der omfatter “forsøg med en digital euro under virkelige forhold”. 

Dermed kan en digital valuta faktisk være virkelighed i EU ved udgangen af 2023 - "men ikke om tre måneder, som kædebrevet hævder".

I den engelske version af kædebrevet på Telegram fremgår det desuden, at den digitale valuta vil resultere i, at ingen længere vil have adgang til deres penge. Det fremgår ikke, om der her menes, at man ikke vil kunne tilgå fysiske kontanter, eller om man skulle blive helt afskåret fra sin formue. 

Men at EU skulle have sådanne planer er lektor ved Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet, Jens Ladefoged Mortensen, ikke bekendt med. 

“At EU med den digitale valuta skulle planlægge, at ingen kan få adgang til deres penge, har jeg aldrig hørt om. Det lyder nærmere som misinformation,” siger han.  

Også ECB afviser, at den digitale valuta skal resultere i, at ingen kan tilgå deres penge. Hvis eurolandene og ECB beslutter at indføre den digitale euro, skal den “være til rådighed sideløbende med kontanter,” står der på ECB's hjemmeside

Tvungen digitalt ID

Vaccinationer og en digital valuta er langtfra alt, EU ifølge kædebrevet vil trække ned over hovedet på medlemslandenes befolkninger. EU har nemlig også planer om at påtvinge unionens borgere et digitalt ID, står der. 

Og EU har rigtig nok planer om at indføre et digitalt ID på tværs af medlemslandene. Men det bliver ikke under tvang, som kædebrevet hævder

ID’et har fået navnet ‘den europæiske digitale identitet’ og skal være en slags digital tegnebog, der giver mulighed for, at man kan gemme sine dokumenter og dele dem med myndigheder og lignende på tværs af EU. For eksempel kan det bruges til at oprette en bankkonto, leje af bil eller ved indtjekning på et hotel. 

Det er dog frivilligt, om man vil benytte sig af det digitale ID. “Ingen vil være forpligtet” til at få den europæiske digitale identitet, oplyser EU-kommissionen på deres hjemmeside. Og vælger man at få det digitale ID, bestemmer man selv, hvor mange oplysninger man vil videregive.

Ifølge kædebrevet er det europæiske ID allerede indført i Holland. Og når man skal logge på hollandske myndighedssider kan man faktisk godt se EU-flaget og en mulighed for at anvende ‘europæisk godkendt digital identitet’ for at tilgå myndighedssiden. Men det har absolut intet at gøre med det digitale ID, som nævnes i kædebrevet. EU-flaget på de hollandske myndigheders side er blot en service, der gør det muligt for ikke-hollændere at tilgå myndighedssiderne med digitalt ID godkendt af EU som for eksempel det danske MitID.   

Afvikling af kontanter 

I kædebrevet skydes EU også i skoene, at unionen vil gøre kontanter fuldstændig værdiløse i løbet af det næste halvandet år. Men det foreligger der ingen planer om, oplyser EU-Kommissionen Repræsentation i Danmark til TjekDet. De henviser til, at Den Europæiske Centralbank for få år siden tværtimod kaldte det en fejl at afskrive kontanters rolle. I samme ombæring understregede centralbanken, at den vil “fortsætte med at levere kontanter”. 

Hverken Finans Danmark, der repræsenterer de danske banker, eller Nationalbanken i Danmark har hørt om, at EU vil afskaffe kontanterne. 

“Det har vi intet hørt om, så det kan vi blankt afvise. Det er også meget utænkeligt, for brugen af kontanter er fortsat meget stor i andre EU-lande. Det er kun herhjemme og i Norden, at vi bruger så få kontanter. Så selv hvis man skulle have ønsket, er det fuldstændig utænkeligt,” oplyser Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør i Finans Danmark.

I 2017 var næsten 80 procent af alle betalinger ved en kasseterminal i EU med kontanter, og efterspørgslen efter kontanter var på det tidspunkt stigende, oplyste Den Europæisk Centralbank.

Ifølge kædebrevet har Belgien dog allerede igangsat EU’s plan om at afskaffe kontanter ved at erstatte alle hæveautomater med såkaldte QR-kodeautomater, så man ikke længere kan hæve penge i banken.  

Påstanden kommer sig måske af, at fire af Belgiens største banker de seneste år er gået sammen om at opstille såkaldte bankneutrale pengeautomater, hvor belgierne kan hæve penge uanset hvilken bank, de er tilknyttet, og hvilket bankkort, de har. Det skal blandt andet sikre bedre dækning, så 95 procent af den belgiske befolkning har en hæveautomat indenfor en afstand af fem kilometer. 

Landets banker er gået sammen om den fælles løsning, fordi brugen af kontanter og dermed hæveautomater er faldende, og samtidig koster det bankerne penge at holde hæveautomaterne kørende.

I øvrigt har man i flere år kunnet hæve kontanter fra belgiske hæveautomater ved brug af QR-koder. Det kan man eksempelvis bruge, hvis man har glemt sit hævekort. 

I videoen kan man se, hvordan hæveautomater i Belgien giver borgerne mulighed for at hæve penge ved brug af QR-kode og mobiltelefon.


Personlige CO2-kvoter

Slutteligt påstår kædebrevet, at EU forbereder en CO2-kvote for den enkelte borger. Det skulle betyde, at hvis du opbruger din kvote ved for eksempel at opvarme dit hus med gas, må du leve uden kød eller bil i en periode.

På samme måde må du undvære elektricitet eller stoppe med at rejse, hvis du eksempelvis har kørt for meget i bil, tilføjer den engelske version af kædebrevet.

Men spørger man Europa-Kommissionen Repræsentation i Danmark, er påstanden det rene opspind.

“Europa-Kommissionen arbejder ikke på at lave et PCT-system (personal carbon trading, red.). EU bruger ETS-systemet, der er rettet mod virksomheder og producenter,” skriver de i en mail til TjekDet.

ETS-systemet er en forkortelse for Emission Trading Scheme, der går ud på, at virksomheder maksimalt må udlede en bestemt mængde CO2. Overskrider virksomhederne grænsen, må de købe CO2-kvoter fra andre virksomheder, der udleder mindre end beregnet. Ellers bliver virksomhederne mødt med bøder.

Med andre ord har EU altså et system for, hvor meget CO2 virksomheder må udlede, mens individuelle EU-borgere ikke er underlagt samme system.

TjekDet har forelagt påstanden om personlige kvoter for Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet. Han har ikke hørt om, at EU skulle have planer om at introducere en personlig grænse for CO2-udledning.

Ifølge Brian Vad Mathiesen vil det da også være tæt på umuligt at føre kontrol med, hvor meget CO2 hver eneste borger forbruger, når de kører en tur i bilen, handler ind eller køber tøj - særligt med tanke på, at en del af udledningerne forbundet med fødevarer og andre produkter sker uden for EU. Desuden er CO2 ikke den eneste drivhusgas, der skal holdes øje med.

“En CO2-kvote for den enkelte borger vil kræve, at man er i stand til at måle alle de aktiviteter, der udleder drivhusgasser, som hver enkelt person har i sin hverdag. Det vil være meget omfattende at registrere,” siger han.

Ifølge den engelske version af kædebrevet er regeringen i Holland allerede i gang med at planlægge en sådan CO2-kvote for landets borgere. TjekDet har også spurgt kollegerne ved det hollandske faktatjekmedie Nieuwscheckers, om et sådan kvotesystem er undervejs i landet. Men de er heller ikke bekendte med, at det skulle være tilfældet. De peger på, at påstanden kan være opstået, efter et analysefirma udgav en rapport om sådan et initiativ. Men det er ikke en rapport, som den hollandske regering har bestilt. 

Opdateret 16. maj 2022