Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

TV 2 giver Danmark trist førsteplads i selvmord blandt indlagte, men dokumentationen halter

Faktatjek 2. maj 2023  -  4 min læsetid
Tjekdet
Flere steder i omtalen af dokumentaren 'Hold mig fast. Før jeg forsvinder' fortæller TV 2, at Danmark er det OECD-land, hvor flest begår selvmord under indlæggelse med psykisk sygdom. Men opgørelsen bag dokumenterer det ikke. Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix
  • Danmark er det OECD-land med den højeste selvmordsrate blandt indlagte med psykisk sygdom, fortæller TV 2 flere steder - blandt andet i dokumentaren ‘Hold mig fast. Før jeg forsvinder’

  • I en rapport fra OECD topper Danmark ganske rigtigt en statistik over selvmordsraten under indlæggelse

  • Men statistikken omfatter kun 19 af 38 OECD-lande, er præget af betydelige statistiske usikkerheder, og så er sammenligningsgrundlaget tvivlsomt, siger både forskere og OECD

  • TV 2 erkender, at deres formulering er upræcis, og de har på baggrund af TjekDets henvendelse rettet flere steder

Danmark indtager en særdeles sørgelig førsteplads.

Vi er nemlig det OECD-land med den højeste selvmordsrate blandt indlagte med psykisk sygdom.

Sådan kan man høre og læse flere steder hos TV 2 i omtaler af dokumentaren ‘Hold mig fast. Før jeg forsvinder’, der handler om 23-årige Rebekka Elnegaard Wiedes tragiske oplevelser i psykiatrien. Den triste rekord nævnes også i selve dokumentaren.

Og Danmark topper da også en statistik fra OECD, der opgør netop selvmord blandt indlagte med psykisk sygdom.

Men selvom ethvert selvmord under indlæggelse er ét for meget, beviser OECD’s opgørelse ikke, at Danmark er det OECD-land, hvor det står værst til.

Hvis du, eller nogen du kender, har tanker om selvmord, kan du anonymt ringe til Livsliniens telefonrådgivning på 70 201 201 alle dage mellem 11-05. Du kan også skrive til Livsliniens mail- eller chatrådgivning. Chatrådgivningen er åben mandag og torsdag kl. 17-21 samt lørdag og søndag kl. 13-17.

Mange lande mangler 

Hvert år udgiver OECD sundhedsrapporten Health at a Glance, og i både 2019-udgaven og i 2021-udgaven opgør OECD, hvor mange personer med en psykisk lidelse, der begår selvmord under indlæggelse.

Danmark ligger øverst i begge rapporter, og i den seneste fra 2021 kan man se, at der sker 11,1 selvmord per 10.000 indlagte herhjemme. Det tal bygger på et gennemsnit for perioden 2015-2017.

Belgien er ifølge rapporten det land, hvor det ser næstværst ud med 6,8 selvmord. Gennemsnittet for OECD-landene er 2,9 per 10.000 indlagte, mens lande som Letland og Polen har færrest med henholdsvis 0,0 og 0,1 selvmord.

Men i rapporten kan man også se, at kun 19 ud af de i alt 38 OECD-lande indgår i statistikken.

Ældre tal

OECD’s opgørelse bygger for de fleste af de 19 lande på et treårigt gennemsnit fra 2017-2019, men for nogle lande er tallene ældre.

 

Eksempelvis bygger tallene for Litauen, Storbritannien og Danmark på et gennemsnit fra 2015-2017. For Letland og Colombia bygger gennemsnittet på tal fra 2013-2015.

 

Kilde: OECD Health at a Glance 2021

Til TjekDet oplyser OECD, at det skyldes, at organisationen mangler data for de resterende lande - for eksempel fordi landene ganske enkelt ikke registrerer og optæller selvmord under indlæggelse, eller fordi de ikke differentierer mellem selvmord begået under indlæggelse og omkring indlæggelsestidspunktet. 

I nogle tilfælde udgår lande også, fordi det er uklart, hvordan deres data er indsamlet, eller hvad de dækker over. Det gælder for eksempel for Sverige, oplyser OECD.

Den svære sammenligning

Selv med en stor del af medlemslandene frasorteret skal data “fortolkes med forsigtighed,” skriver OECD i rapporten. Til TjekDet oplyser de desuden, at man skal være påpasselig med at sammenligne de 19 lande direkte, fordi der kan være forskelle på, hvordan de har indsamlet data.

Det kan i yderste tilfælde betyde, at det er forskelligt, hvad de forskellige lande tæller med, når de indsender tallene til OECD.  

Trine Madsen, som er seniorforsker ved Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse, der er tilknyttet Psykiatrisk Center København, påpeger også, at man skal være opmærksom på flere ting, når man sammenligner landene.

For eksempel kan der være store forskelle på, hvor syge patienter skal være i de forskellige lande, før de bliver indlagt.

“I Danmark er psykiatrien inden for de sidste 20-30 år blevet deinstitutionaliseret. Vi har udbygget vores distriktpsykiatri mere og mere med den tanke, at det faktisk er bedre for mange patienter, som man før i tiden indlagde, at de får psykiatrisk behandling i eget hjem,” siger hun.

Det samme påpeger Elsebeth Stenager, der er klinisk professor ved Odense Universitetshospital, hvor hun forsker i selvmord.

“Det kan sagtens spille ind, at vi har en stor udskiftning på vores sengeafdelinger, og det betyder, at vi får de allermest syge indlagt, som også har den højeste risiko for selvmord. Der kan sagtens være forskel fra land til land på tærsklen for, hvornår man bliver indlagt og på, hvor mange senge der er,” siger hun.

Begge forskere fremhæver, at de ikke kan udtale sig om forholdene i andre lande.

“Men det er værd at spørge, om det er de samme mennesker, der bliver indlagt i de forskellige lande. Om de, der er indlagt i de andre lande, alle sammen er lige så syge, som de indlagte er herhjemme. Det kan have en betydning for statistikken,” siger Trine Madsen.

OECD's medlemslande

OECD er en forkortelse af Organisation for Economic Co-operation and Development. Organisationen blev dannet i 1961 og har som erklæret formål at forbedre de økonomiske og sociale vilkår for verdens befolkning. I dag er 38 lande medlemmer af samarbejdet. Derudover samarbejder organisationen med en række andre lande. 

 

Medlemslandene omfatter: Australien, Østrig, Belgien, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italien, Japan, Korea, Letland, Litauen, Luxembourg, Mexico, Holland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, Storbritannien og USA.  

 

Kilde: Udenrigsministeriet

Usikre tal

Kigger man alene på tallene for hvert land, er de også forbundet med usikkerhed. Så usikre, at Danmark blandt de 19 lande ikke nødvendigvis ligger øverst.

Det såkaldte sikkerhedsinterval er for Danmark mellem 6,4 og 15,7 selvmord per 10.000 indlagte, der har en psykisk sygdom. Det betyder, at det faktiske antal selvmord med 95 procent sikkerhed skal findes et sted mellem de to tal. 

Til sammenligning strækker sikkerhedsintervallet for Israel sig fra 2,1 til 11,2, mens det for Slovenien strækker sig fra 1,0 til 10,4. For Belgien, der som nummer to ligger lige bag Danmark, skal det faktiske antal selvmord findes et sted mellem 4,9 og 8,6.

Samlet set kan det ikke statistisk udelukkes, at der i Slovenien, Canada, Israel eller Belgien sker flere selvmord blandt indlagte end i Danmark.

“Det viser jo, at der er usikkerhed omkring de her estimater - også for hvert enkelt land,” siger Trine Madsen.

TV 2 erkender upræcis formulering

TjekDet har forelagt forskernes og OECD’s pointer for TV 2 og spurgt, om de fortsat står ved, at Danmark er det OECD-land, hvor der sker flest selvmord blandt indlagte med psykisk sygdom. Til det svarer redaktionschef for TV 2's dokumentargruppe, Troels Jørgensen, at "formuleringen er upræcis," og at TV 2 skulle have været grundigere i deres research, inden de videregav OECD's tal.

"Vi retter selvfølgelig til, når vi er blevet opmærksomme på en upræcis formulering."

På tidspunktet for udgivelsen af denne artikel har TV 2 rettet formuleringen visse steder. Den forkerte formulering fremgår dog stadig flere steder.

Opdateret 2. maj 2023