Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Vaccinerede har højere risiko for at dø af covid-19, hævder israelske beregninger. Men de er fyldt med fejl

Faktatjek 26. maj 2021  -  6 min læsetid
This describes the image
Vaccinerede israelere bliver testet for coronavirus. Foto: Jack Guez/AFP/Ritzau Scanpix
  • Ifølge et opslag på sociale medier, er risikoen for at dø af covid-19 langt større, hvis man er blevet vaccineret med Pfizer/BioNTechs vaccine, end hvis man slet ikke er vaccineret

  • For personer over 65 år skulle dødeligheden efter stikket være 40 gange større, mens den angiveligt er hele 260 gange større for vaccinerede under 65 år

  • Men beregningerne, der ligger til grund for opslagenes konklusion er fyldt med fejl, vurderer forskere

  • Flere studier af vaccinens effektivitet, viser også, at den er ganske effektiv og mindsker risikoen for at dø af covid-19
     

Personer, der har fået vaccinen fra Pfizer/BioNTech har langt større risiko for at dø af covid-19, end hvis de ikke havde fået vaccinen.

Sådan lyder det i en række danske opslag sociale medier, der samlet set er delt flere end 1.000 gange. Historien optræder også på flere udenlandske og coronaskeptiske hjemmesider

I opslagene henviser brugerne til et indlæg på en internetside ved navn nakim.org, som israeleren Haim Yativ står bag. Her kan man læse, at Haim Yativ, der er ingeniør, har skrevet indlægget sammen med Hervé Seligmann, der er biolog og tilknyttet universitetet Karlsruhe Institute of Technology.

I indlægget hævder de to, at dødsraten for israelske borgere, der har modtaget Pfizer/BioNTech-vaccinen, er højere end dødsraten for israelske borgere, der endnu ikke er vaccineret.

Nærmere bestemt hævder de, at dødeligheden hos personer over 65 år, der har modtaget vaccinen, er 40 gange større end hos personer i samme alder, der ikke er blevet vaccineret. For personer under 65 år dør hele 260 gange flere af dem, der har modtaget vaccinen, end dem der ikke har, lyder det.

Men der er problemer med de to israeleres beregninger, der ifølge forskere, som TjekDet har talt med, er så rodede og uklare, at de er i tvivl om, hvordan de skal forstås.

TjekDet har kontaktet de to israelere bag beregningerne for at få klarhed over deres fremgangsmåde, men de henviser blot til deres hjemmeside og et andet dokument, der ikke giver svar på TjekDets spørgmål.


Fejlbehæftede beregninger

Haim Yativ og Hervé Seligmann regner sig frem til, at personer, der har fået vaccinen har langt større risiko for at dø af covid-19, end dem der ikke har fået den. Det gør de på baggrund af en tabel, der viser, hvor mange vaccinerede israelere, der er testet positiv for ny coronavirus efter enten første eller andet stik med vaccinen, og hvor mange der er døde.

Det israelske sundhedsministerium har overfor TjekDet bekræftet, at tallene i tabellen er baseret på ministeriets data.

Men faktisk viser tabellen det modsatte af, hvad de to israelere når frem til. Det påpeger Susanne Ditlevsen, der er professor i statistik og matematisk biologi ved Københavns Universitet.

“Ud fra disse tal kan jeg ikke se nogen højere dødelighed grundet covid-19 blandt vaccinerede. Jeg kan til gengæld se, at risikoen for at blive smittet falder gevaldigt, når der er gået noget tid efter første stik og særligt efter anden dosis,” skriver hun til TjekDet.

Et af problemerne ved beregningerne er nemlig, at de ikke tager højde for, at der går noget tid fra vaccinationen til effekten af vaccinen slår igennem. Man kan derfor godt blive smittet med coronavirus, selvom man har fået en vaccine stukket i armen.

“Næsten alle de vaccinerede, der er smittet, er blevet det i de første 14 dage efter vaccinen," skriver Susanne Ditlevsen.


Birgit Debrabant, der er lektor i biostatistik ved Syddansk Universitet, fremhæver, at beregningerne muligvis ikke tager højde for forandringer i smittesituationen i Israel på tidspunktet for vaccinerne. 

Hvis der var stigende smitte i samfundet i forhold til perioden uden vaccinationer, som der sammenlignes med, er det nemlig ikke overraskende, at personer, der nyligt er vaccineret, også bliver smittede i højere grad.

“Hvis der har været flere infektioner, da man påbegyndte vaccinationerne i Israel, så vil man helt naturligt forvente flere smittede. Da vaccinernes effekt indtræder tidsforskudt, sker det altså også blandt dem, der er vaccinerede, men ikke færdige med vaccineforløbet,” skriver hun til TjekDet.

Forskellige tidsperioder puster dødsraten op

Haim Yativ og Hervé Seligmann når frem til deres konklusion ved først at udregne dødsraten for personer under 65 år, der har fået vaccinen.

Her ser de udelukkende på perioden 19. januar til 10. februar, hvilket de forklarer med, at de israelske myndigheder påbegyndte vaccinationen af personer under 65 år netop 19. januar. Ifølge deres beregninger blev 1.331.881 israeler vaccineret i perioden, mens der skete 568 dødsfald. Dermed når de frem til en dødsrate på 0,042 procent blandt de vaccinerede under 65 år.

Men der er flere grunde til, at det ikke giver mening at udregne dødsrate sådan.

For det første dækker tallene fra den tabel, de henter dødstallene fra, ikke kun perioden mellem 19. januar og 10. februar. Derimod strækker de sig helt tilbage til den 20. december sidste år, hvor Israel begyndte at vaccinere sin befolkning, oplyser det israelske sundhedsministerium til TjekDet.

Det betyder, at tallene dækker over langt flere end 1,3 millioner vaccinerede. Tal fra det israelske sundhedsministerium viser i stedet, at omkring 3,7 millioner israelere havde modtaget første eller andet stik den 10. februar.

Fordi Haim Yativ og Hervé Seligmann i beregningerne blander to forskellige tidsperioder sammen, bliver dødsraten for de vaccinerede pustet op.

Hvis man udregner dødsraten, som de to israelere har gjort, med antal vaccinerede fra hele perioden bliver dødsraten således mere end halveret.

“Ud fra disse tal kan jeg ikke se nogen højere dødelighed grundet covid-19 blandt vaccinerede. Jeg kan til gengæld se, at risikoen for at blive smittet falder gevaldigt, når der er gået noget tid efter første stik og særligt efter anden dosis.”

“Tabellens tidsrum og tidsrummet der ligger til grund for antallet, der har fået vaccination skal selvfølgelig svare til hinanden. Hvis tabellens tidsrum er for stort, kommer man til at overestimere dødsrater,” skriver Birgit Debrabant.

For det andet vil der være en stor andel personer over 65 blandt de vaccinerede personer, der bidrager til dødstallene, når perioden rækker længere tilbage og begynder allerede den 20. december.

Det fremgår af den tabel, israelerne selv henviser til, at kun 22 af de 568 dødsfald er sket blandt personer under 60 år og resten blandt personer over 60 år. Hvis mange af disse ældre personer ikke kun er over 60 år, men også over 65 år, så er det misvisende at bruge netop disse tal til at estimere dødsraten på 0,042 procent for personer under 65 år.

Haim Yativ og Hervé Seligmann har desuden ikke villet oplyse, hvorfor deres udregningen skelner mellem personer over og under 65 år, når der i tabellen skelnes mellem personer over og under 60 år.

Bruger database med begrænsninger

For at udregne dødsraten for personer over 65 år har de to israelere hentet data fra den amerikanske database for rapportering af vaccinebivirkninger, VAERS. Derved kommer de frem til en dødsrate på 0,86 procent blandt de vaccinerede.

Men ifølge Birgit Debrabant ser det ud til at være “et groft skøn.”

“Der bliver brugt en datakilde med passivt selvrapporterede data fra en anden population og måske endda fra et andet tidsrum. Det kan resultere i væsentlige afvigelser,” forklarer Birgit Debrabant.

VAERS administreres af den amerikanske sundhedsstyrelse, Center for Disease Control and Prevention (CDC), og den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA. Når databasen ifølge Birgit Debrabant er et problematisk redskab til at finde en dødsrate for vaccinen, skyldes det, at enhver kan indrapportere bivirkninger eller dødsfald til den, samtidigt med at der ingen automatisk dataindsamling sker i tilfælde af vaccinebivirkninger.

Det fremgår da også af hjemmesiden for VAERS, at indholdet blandt andet er oprettet af “personer, som indsender rapporter om deres oplevelser”. Informationerne på siden kan altså være “ufuldendte, upræcise, tilfældige eller udokumenterede”, lyder det.

Og derfor er det altså begrænset, hvad man rent videnskabeligt kan bruge databasen til.

Fejlagtig sammenligning

Dernæst går de to israelere videre til at sammenligne dødsraterne med den ikke-vaccinerede del af befolkningen.

De når frem til, at dødsraten for personer over 65 år, der har modtaget første stik med vaccinen er omtrent 40 gange så høj som dødsraten for personer i samme aldersgruppe, der endnu ikke er vaccineret. For personer under 65 dør omkring 260 gange så mange, der har modtaget første stik, end dem, der ikke er vaccinerede, hævder de.

Men ikke alene er dødsraterne ikke beregnet korrekt. Også sammenligningen med den ikke-vaccinerede befolkning er problematisk, påpeger Susanne Ditlevsen.

“Det ser ud til, at de sammenligner risikoen for at dø af corona, når man er vaccineret, med samme risiko uden vaccination. Her bør de regne med betingede sandsynligheder, hvor man skal betinge med, at man bliver smittet - men det gør de ikke,” skriver hun.

Det betyder, at man i beregningerne skal medregne sandsynligheden for, at man overhovedet bliver smittet med covid-19 efter at have modtaget vaccinen.

Hvis risikoen for at blive smittet er mindre for vaccinerede personer end for ikke-vaccinerede, vil den samlede risiko for at dø af covid-19 nemlig være tilsvarende mindre for vaccinerede.

“Den dødelighed, de påstår at beregne, er, om man dør, hvis man bliver smittet med corona. Men de har ikke udregnet den for ikke-vaccinerede, så dødeligheden kan ikke sammenlignes. Desuden er der ingen grund til at antage, at vaccinerede og ikke-vaccinerede har samme andel af smittede,” forklarer Susanne Ditlevsen.

Videnskabelige studier siger det modsatte

Flere studier af Pfizer/BioNTech-vaccinen viser - stik mod de to israeleres beregninger - at vaccinen er ganske effektiv, og at den allerede efter første stik giver beskyttelse mod covid-19.

Et israelsk fase 4-studie - altså et studie lavet, efter vaccinen er blevet godkendt og udrullet - viser, at vaccinen allerede 14 til 20 dage efter første dosis var 72 procent effektiv mod død af covid-19, mens vaccinen også efter første stik beskyttede mod indlæggelse og svær covid-19. 

Studiet inkluderede 596.618 israelere, der blev vaccineret i perioden 20. december 2020 til 1. februar 2021, og et tilsvarende antal ikke-vaccinerede israelere.

I studiet blev de vaccinerede personer matchet med ikke-vaccinerede kontrolpersoner, der havde tilsvarende karakteristika, såsom alder og underliggende sygdomme.

Studiet viste desuden, at vaccinens effektivitet steg efter anden dosis. Efter syv dage havde vaccinen, ifølge studiets resultater, en effektivitet på 92 procent mod svær covid-19.

En række andre studier finder ligeledes, at vaccinen fra Pfizer/BioNTech beskytter mod covid-19. 

Et af dem er et fase 4-studie fra Statens Serum Institut med 331.039 sundhedsmedarbejdere og 39.040 plejehjemsbeboere. Vaccineeffektiviteten til forebyggelse mod smitte blev af SSI estimeret til at være 90 procent for sundhedspersonale og 64 procent for plejehjemsbeboere syv dage efter andet stik.

Opdateret 27. maj 2021